Spoločenstvo Ladislava Hanusa hľadá odpovede na veľké životné otázky

Čo je zmyslom života? Ako môžem v dnešnej dobe žiť kresťanský život? Ako sa správne rozhodnúť v ťažkých situáciach? Odpovede na tieto, ale aj na ďalšie veľké otázky hľadajú študenti semestrálneho programu Spoločenstva Ladislava Hanusa (SLH).

To, že semestrálny program Spoločenstva Ladislava Hanusa je medzi mladými ľuďmi vyhľadávaný, potvrdzuje aj to, že tento rok sa otvára už 23. semester. Jeho bránami prešlo za 11 rokov viac ako 250 absolventov. To je dôkazom toho, že mladých ľudí zaujíma filozofia, hľadanie pravdy a majú potrebu hľadať si komunitu rovnako zmýšľajúcich ľudí.

Akademický program trvá jeden semester, počas ktorého sa študenti stretávajú na seminároch pravidelne každý týždeň. V spoločnej moderovanej diskusii hľadajú odpovede na večné otázky v textoch najväčších postáv filozofickej aj kresťanskej tradície – Platónom, Cicerom, Tomášom Akvinským, či práve Ladislavom Hanusom, ktorý bol jednou z najväčších kresťanských postáv 20. storočia. Študenti sa učia presne a zrozumiteľne vyjadrovať svoje vlastné myšlienky. „Chceme, aby študenti kriticky reflektovali názory druhých, aby nepreberali mechanicky názory iných, ale vedeli vysvetliť, s čím nesúhlasia,“ tvrdí Juraj Šúst, predseda SLH. „Zaujať chceme kresťanov a aj ľudí, ktorí sa nehlásia ku kresťanskej viere, ale chceli by spoznať, či kresťanská viera dokáže odpovedať na ich otázky,“ dodáva.

Program je rozdelený do dvoch tématických okruhov. V okruhu Kresťanstvo a kultúra študenti spoznávajú východiská „západnej civilizácie“, ktorej základom bola najmä kresťanská kultúra. V kurze morálnej filozofie budú rozoberať niektoré konkrétne morálne dilemy, napríklad či je zlé klamať nacistovi, alebo či môžu páry rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo.

Po úspešnom absolvovaní programu sa študent stane členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Môže sa tak zapájať do viacerých projektov ktoré Spoločenstvo aktívne rozvíja. Je to napríklad týždňový festival Bratislavské Hanusove Dni, pochod Bratislava za život a rôzne menšie kultúrne akcie a podujatia s celospoločenským rozmerom. „Našim cieľom je rozvíjať komunitu mladých ľudí, ktorým záleži na kultúre Slovenska a chcú ju meniť. Ponúkame im zážitok komunity rovnako zmýšľajúcich mladých ľudí, ktorí zdieľajú určitý intelektuálny záujem, ale aj celospoločenskú zodpovednosť,“ hovorí Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Do akademického programu Spoločenstva Ladislava Hanusa sa môžete prihlásiť do 28.2., viac informácii nájdete na adrese www.slh.sk.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo