“Omyl” poslankyne "KDH" Anny Verešovej?

V ostatnom blogu som iniciatívne sucho informovala o pozoruhodných, ale nemedializovaných zvratoch hlasovania parlamentu (alebo ak chcete- poslankýň) proti zlopovestnému tzv. Istanbulskému dohovoru, (plným menom Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu) vo štvrtok 28.11.2019.

Uštedrili ste mi kritiku, že to bolo “zmanipulované” a odfláknuté, keďže miesto kopírovania textu som použila 3 odkazy na plné znenia kľúčových dokumentov (lebo sama považujem práve originálne zdroje za najdôveryhodnejšie). Nepoužijem príslovie, ktoré sa núka pre túto situáciu, ale dotknutí zareagovali a poskytli mi tak nový materiál na túto lekciu o cynických parlamentných hrách. Ak máte odvahu hľadať, kto tu skutočne manipuluje, pozývam vás na testovaciu jazdu, či Vy dokážete byť poslancom NRSR:

predstavte si, že ste kresťan, chcete zastaviť genderistický Istanbulský dohovor a sedíte v NRSR za 4 tisíc čistého;

pravidlá sú jednoduché: ak navrhnete napr. Relatívne pokuty (tj aby vodič platil pokutu ako percento zo svojho platu a nie ako dnes fixnú sumu napr. 100€) 149 kolegov rozhodne, či sa pokuty takto sprísnia: musíte získať 75 z nich, aby zahlasovali ZA váš návrh: je jedno, či sa zdržia, alebo budú priamo PROTI- počíta sa len hlas prítomného ZA.

A ideme naživo:

počas prezidentskej kampane SNS predložila do parlamentu uznesenie proti Istanbulskému dohovoru, ktoré bolo ústavnou väčšinou 29.3. schválené.

Keďže minister G. Gál (MOST-HÍD) uznesenie 7 mesiacov sabotoval, 8.11. predložila SNS ďalšie uznesenie

A sústreďte sa, je to tu:

NÁVRH č. 1:

K procesu pristúpenia Európskej únie k Istanbulskému dohovoru NRSR

  1. Žiada vládu SR,                                                                                                                                                             aby v súlade s uznesením NRSR č. 1697 z 29. Marca 2019, ktorým NRSR rozhodla, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru, bezodkladne oficiálne informovala Súdny dvor Európskej únie a ďalšie príslušné inštitúcie EÚ a Radu Európy, že Istanbulský dohovor SR neratifikuje a nesúhlasí s tým, aby EÚ pristúpila k Istanbulskému dohovoru ako celku bez predchádzajúceho jednomyseľného súhlasu všetkých členských štátov Európskej únie;
  2. Poveruje predsedu NR SR,                                                                                                                                          aby informoval vládu SR o tomto uznesení.”

V priebehu rokovania SNS predložila tzv. pozmeňujúci návrh, ktorým svoje pôvodné uznesenie rozšírila z pôvodných 2 až na 6 úkonov, ktoré má exekutíva vykonať: a označíme si ho ako

NÁVRH č. 2

NRSR v súlade s Uznesením NRSR č. 1697 z 29. marca 2019, ktorým sa NRSR uzniesla, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru

  1. nesúhlasí                                                                                                                                                                           s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom,

B. nesúhlasí                                                                                                                                                                                              s tým, aby EÚ pristúpila k Istanbulskému dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení,

C. žiada vládu SR,                                                                                                                                                                                  aby s využitím všetkých možností postupovala voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s týmto uznesením s cieľom zabránit’ prijatiu záväzkov a dopadom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z Istanbulského dohovoru na právny poriadok SR;

D. žiada vládu SR,                                                                                                                                                                                    aby bezodkladne podala písomné vyjadrenie SR v konaní Stanovisko 1/19 prebiehajúcom pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s týmto uznesením a aby bezodkladne informovala príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy o tomto uznesení;

E. poveruje predsedu NRSR,                                                                                                                                                              aby informoval vládu SR o tomto uznesení;

F. žiada predsedu vlády SR,                                                                                                                                                                     aby do 15. decembra 2019 písomne informoval NRSR o všetkých úkonoch vlády SR vykonaných v súvislosti s Uznesením NRSR č. 1697 z 29. marca 2019

a aby do 15. januára 2020 písomne informoval NRSR o všetkých úkonoch vlády SR vykonaných v súvislosti s týmto uznesením.

A teraz milý čitateľ-“poslanec”, ako si sa rozhodol?

Ktorý návrh je precíznejší a adresnejší?

Ktorý z nich lepšie a preukaznejšie zastaví Istanbulský dohovor?

Neboj sa, dnes si Návrh č. 2 dostal, môžeš si ho čítať donemoty – máš 3 asistentov (za 2.700 € mesačne) – môžu Ti ho analyzovať, vyfarbiť, poslať na expertízu, …. Hlasovanie je až na druhý deň o 11:00.

Po tejto študijnej pauze poslankyňa A. Verešová (zvolená pred 4 rokmi za OĽANO, t,č. kandidujúca za KDH) poradila svojim 2 kolegyniam (rovnako zvoleným pred 4 rokmi za OĽANO, t,č. kandidujúcim za KDH) zdržať sa hlasovania, čo aj urobili. V zjednodušených pravidlách povyše sme si vysvetlili, že tým de facto vyjadrili postoj, že sú PROTI rozšírenému Návrhu č. 2., lebo ak chcete presadiť mravné hodnoty v NR SR, musíte za daný návrh získať väčšinu z hlasujúcich poslancov. Ak niekto nehlasuje, hoci môže hlasovať, alebo sa zdržal hlasovania, chýba jeho hlas na podporu mravného dobra. Pretože v mravných otázkach nemožno byť neutrálnym, teda koná mravne zle.

93 poslancov a poslankýň zo 137 prítomných hlasovaním naopak vyhodnotilo, že lepší je druhý návrh, ktorý tak schválili ústavnou vyše 3/5-novou väčšinou. Následne všetky 3 poslankyne KDH verejne oznámili, že sa “pomýlili” a vysmiate sa pridali k víťaznej väčšine. Ale tým sa kauza nekončí ☹

Po medializácii bola situácia zjavne vyhodnotená ako riziková a preto deň po nastúpila verejná tzv. “krízová komunikácia” - 
Anna Verešová,

29. novembra, 8:40 · 

"Mýliť sa je ľudské
Viacerí sa ma pýtate na moje zmätočné hlasovanie o prijatí uznesenia k procesu pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru (tlač 1814). Normalne ľudsky som sa pomylila, pretože som bola nepozorná. Mrzi ma to o to viac, ze som zle (už priamo pri hlasovaní) poradila aj kolegyniam. Naše hlasovanie sme ihneď ústne opravili, čo je zaznamenané. .. Ešte raz, mrzí ma to, že som vás, priatelia, zneistila
.”

Nekompetentné kamarátky - kandidátky  z KDH sa hneď poponáhľali na "pomoc" - aj za cenu nepravdy :( Aká je však neverejná skutočnosť? Veľmi smutná:

A.Verešová: “Pri hlasovaní sme sa za pozmeňovák zdržali (ja, Soňa, Elena), mysliac si , že budeme o tom ešte hlasovať ako celku. Také hlasovanie však už nebolo, lebo sa to bralo iba na vedomie. Faktom je, že spravodajca nemal povedať, že "hlasujeme o pozmeňovaku", ale mal povedať , že "hlasujeme o novom texte Uznesenia". 

Čo to znamená? Povedzme (nielen deťom) pravdu: v skutočnosti sa teda A. Verešová nepomýlila, ale vedome nepodporila rozšírený Návrh č. 2 – vďaka 3 hlasom, ktoré jej riadením pozmeňovák nezískal, mohol nebyť schválený a na  stole by ostala len slabučká nekontrolovateľná verzia - pôvodný Návrh č. 1. Až v následnom očakávanom hlasovaní o “Uznesení ako celku” už by hlasovala ZA. Pomýlila sa, ale nie v tom, že by stlačila nesprávny gombík, ale v tom, že žiadne ďalšie hlasovanie už nebolo, keďže si neuvedomila, že pozmeňovák je “úplným znením” uznesenia a jeho schválením je už  definitívne prijaté celé znenie.

Máme teda novú záhadu:

  • prečo A. Verešová vedome nepodporila rozšírený Návrh č. 2? Aj laik hneď vidí, že je komplexnejší a striktnejší?
  • Nevidela to?
  • Alebo to videla a to jej vadilo?
  • Mala inštrukciu od niekoho ďalšieho?
  • Alebo jej vadilo, že ho predložila SNS?
  • Alebo skutočný autor pozmeňováku?

V parlamente je množstvo poslancov, ktorí majú čierny zoznam kolegov, za ktorých zákony nezahlasujú ani za svet, k čomu mala sklon už v minulosti. Prečo v totemovej agende kresťanov nepodporila lepší návrh? Čo rozhodlo o jej hlasovaní? Odpoveď pozná len ona.

Hlasovanie ukázalo, že 3 poslankyne KDH boli pri hlasovaní celkom zbytočné  ☹ Návrh prešiel bez ohľadu na ich vývrtky s hlasovaním. Prečo teda o tom píšem? Lebo už dnes alebo v stredu budú poslanci hlasovať nie o nehmotnej genderovej ideológii, ale o životoch bezbranných týraných žien bez hlasu! Už o hodiny sa bude hlasovať o návrhu SNS ako zachrániť pred smrtiacim násilím 75 žien ročne! Už dnes/v stredu bude opäť predložený kontroverzný pozmeňovací návrh, ktorý nebude mať 6 jednoduchých viet ako tento. A za záchranu životov počatých detí určite nebude hlasovať ústavná väčšina, naopak, v zákulisí zúri boj o každý jeden hlas, o každé slovo v pozmeňovacom návrhu:

Ako bude hlasovať A. Verešová dnes o ľudských životoch?

 

Súvisiace články:

28.11.19 https://www.postoj.sk/49419/predseda-r-fico-zastavil-istanbul-zas-napriek-all-poslankyniam-kdh

24.2.18 Ako vládnúce KDH odštartovalo Istanbul: https://blog.postoj.sk/30940/istanbulsky-dohovor-2011-kto-zapricinil-tento-upadok

 

Zdroj:

8.11. Návrh č. 1 poslancov SNS J. Pašku, E. Smolíkovej a T. Bernaťáka s odôvodnením: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473901

27.11. Návrh č. 2: pozmeňujúci https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=474689

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo