Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. október 2018

Z tvrdosti nášho srdca pochádzajú vlastné riešenia

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 10,2-16) je o aktuálnej a bolestnej téme aj dnešných dní – o rozvode. Pán Ježiš podáva pôvodný a trvalý Boží princíp vzťahu muža a ženy. Ako vtedy ani v dnešnej dobe sa mnohým ľuďom nepáči. Božie prikázania však nie sú otázkou módneho trendu.
Z tvrdosti nášho srdca pochádzajú vlastné riešenia

Ježiš opustil Kafarnaum v Galilei, prišiel do Judska, lebo je na ceste do Jeruzalema, kde skončí svoj život na kríži. K Ježišovi prichádzajú farizeji, aby ho opäť raz pokúšali (porov. aj Mk 8,11, Mk 12,15). Vystavujú ho otázke, ktorá stála hlavu Jána Krstiteľa, keď kritizoval Herodesa Antipa, ktorý prepustil svoju manželku a vzal si druhú.  

Dôležitosť správnej interpretácie 

V prvej časti sa Ježiš najskôr zameriava na správnu interpretáciu Mojžišovho zákona. Ježiš sa od svojich protivníkov líši už spôsobom argumentácie. Farizeji sa stále pýtajú na to, čo je dovolené (Mk 10,2.4). Mojžišov prepúšťací list, ktorý sa uvádza v starozákonnej knihe Deuteronómium 24, farizeji vysvetľovali, ako dovolenie na rozvod.

Kristus  však podáva podstatný rozdiel. Dôvodom, pre ktorý Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list,  nie je schválenie rozvodu, ale tvrdosť ich srdca! Tento dokument totiž ochraňoval ženu, vyhlasil ju za slobodnú a tým ju ochránil pred ukameňovaním (porov. predpis v Dt 22,22). 

Je to tvrdosť nášho srdca, ktorú máme v živote odstraňovať. Znamená totiž uzavretie sa pred Bohom. Zdieľať

Je to tvrdosť nášho srdca, ktorú máme v živote odstraňovať. Znamená totiž uzavretie sa pred Bohom. Tvrdosť srdca spôsobuje, že už nie viac človek chce žiť podľa Božích prikázaní, ale Božie prikázanie sa majú prispôsobiť tomu, aby človek mohol žiť, ako mu to vyhovuje.

Spomeňnme si, ako znie prvé a najväčšie prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom...“ (porov Dt 6,5). Nehrozí aj nám tvrdosť srdca, len aby sme nemuseli nič meniť na našom životnom štýle? Ako často aj dnes zaznieva, že Cirkev, pápež, dokonca Boh, by sa mal prispôsobiť tejto dobe. A vždy sa nájdu ochotní „teológovia“, ktorí to aj odborne odobria. 

Pôvodný Boží plán

V ďalšej časti Pán Ježiš vysvetľuje, aká je pôvodná a stále platná Božia pravda o vzťahu medzi mužom a ženou. To je ten ideál, o ktorý sa máme usilovať. Boh stvoril človeka ako muža a ženu, ako dve rozdielne ľudské bytosti, ktoré sa v manželstve spájajú a vytvárajú trvalú jednotu. Preto platí Boží princíp: „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ 

Pôvodne Stvoriteľ a stvorenie – Boh a človek - vytvárali súlad v pohľade na cieľ človeka a jeho šťastie. Čo sme urobili s týmto Božím projektom? Človek postavil Boha proti sebe. Z Boha urobil prekážku svojho šťastia. Žiada výnimky, zmenu výkladu, dokonca vyhlásil Boha za mŕtveho, len aby si mohol ponechať svoju tvrdosť srdca. 

Inzercia

Nie, nerobím si ilúzie o spolužití dnešných mladých ľudí bez manželstva, o realite manželskej nevery, rozvodov. Je potrebné nájsť spôsoby, ako pomôcť tým, ktorí sa ocitli v týchto situáciách. Božie slovo nám však jasne hovorí, že riešením nie je odstraňovanie pôvodného Božieho plánu a že každá nami navrhovaná pomoc a doprevádzanie má byť v zhode s Božou vôľou. 

Ako často aj dnes zaznieva, že Cirkev, pápež, dokonca Boh, by sa mal prispôsobiť tejto dobe. A vždy sa nájdu ochotní „teológovia“, ktorí to aj odborne odobria.  Zdieľať

V Ježišovej dobe v židovskej spoločnosti iba muž mal právo prepustiť manželku, žena takéto právo nemala. Diskusie sa viedli už len o tom, za akých podmienok a akým spôsobom sa toto prepustenie realizovalo. Vidíme, že Ježiš sa nenecháva zastrašiť vtedajšou interpretáciou. Zostáva pokojný, aj keď ho vystavujú pokušeniu a podáva správny výklad Mojžišovho zákona.

Kristus ponúka jedinú správnu cestu. Ak človek túži po skutočnom šťastí a po živote v zhode s Božou vôľou, je potrebné, aby žil podľa pôvodného plánu, ktorý určil Stvoriteľ. 

Celá úvaha o rozvode sa uzatvára v dome so svojimi učeníkmi. V grécko-rímskom právnom systéme totiž aj žena mohla prepustiť muža. S poukázaním na to, čo už bolo v tejto veci povedané, Ježiš vyslovil stále rovnaký princíp - je to v rozpore s plánom Stvoriteľa. 

Vlastnosti detí

Nedeľné evanjelium ponúka ešte krátky úryvok o postoji k deťom. Ježiš dotykom uzdravoval ľudí z rôznych chorôb. Teraz ho rodičia žiadajú, aby sa dotkol ich detí. Samozrejme, deti nie sú choré, ale sú vystavené rôznym nebezpečenstvám a pokušeniam. Rodičia teda v tejto prosbe žiadajú od Ježiša pre svoje deti Božie požehnanie a ochranu pred Zlým.

Učeníkom táto prosba pripadá malicherná a nepodstatná. Ani sa neunúvajú o tom  Ježišovi povedať a odháňajú ich.  Majster tvrdo (text hovorí, že bol namrzený) napomína učeníkov. Deťom patrí Božie kráľovstvo pre vlastnosti, ktoré ich charakterizujú vo vzťahu k rodičom: dôvera, láska, oddanosť, jednoduchosť, úprimnosť. To sú vlastnosti, ktoré majú zdobiť učeníka vo vzťahu k nebeskému Otcovi, Pôvodcovi života. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Vatikán upriamil pozornosť na mladých

Vatikán upriamil pozornosť na mladých

Od dnes začína v Ríme synoda biskupov venovaná mladým ľuďom. Potrvá až do 28. októbra a jej témou bude: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Očakáva sa viac ako 420 účastníkov. Okrem zástupcov sekretariátu biskupskej synody, členov rímskej kúrie, biskupov z každej časti sveta, sú medzi pozvanými aj laickí veriaci a zástupcovia iných kresťanských cirkví a spoločenstiev. Zo Slovenska sa jej zúčastňujú arcibiskupi Ján Babjak a Stanislav Zvolenský a laička Viktória Žolnová.

Blog
Náboženstvo - ópium ľudstva?

Náboženstvo - ópium ľudstva?

Karl Marx, otec komunizmu je jednou z najvplyvnejších, no zároveň najrozporuplnejších postáv v ľudských dejinách. Tretina ľudstva ešte donedávna žila pod vládami, ktoré niesli jeho odkaz. Mnohé jeho myšlienky sú ešte aj dnes v kurze. V tomto článku sa budem venovať predovšetkým Marxovej kritike náboženstva.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.