Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. august 2018

Aby náš život zodpovedal Eucharistii

V evanjeliovom úryvku najbližšej nedele (Jn 6,51-58) Pán Ježiš ďalej rozvíja tému chleba života. Dnešný úvodný verš je zopakovaním posledného verša z predchádzajúcej nedele. Tým aj zostavovatelia lekcionára nedeľných čítaní chceli zdôrazniť kontinuitu biblického textu.
Aby náš život zodpovedal Eucharistii

Evanjelista Ján nepodáva správu o ustanovení Eucharistie pri Poslednej večeri. Táto 6. kapitola nás učí chápať hĺbku eucharistického tajomstva. Pre starozákonný ľud bola manna pokrmom, ktorý ho udržoval pri fyzickom živote. Teraz Ježiš dáva svoje telo a krv ako pravý pokrm a pravý nápoj, ktorý nám dáva večný život. 

Reálna prítomnosť

Už svätý mučeník Justín (žil v rokoch 100 až 165 po Kr.) vo svojom diele Prvá obrana, ktoré patrí medzi vôbec prvé kresťanské apologetické spisy, hovorí o Eucharistii ako o pokrme, na ktorom je dovolené mať podiel len tomu, kto verí v tieto veci, obmyl sa na odpustenie hriechov a zrodil sa, aby žil, ako žil Kristus. Svätec upozorňuje, že nejde o obyčajný chlieb a nápoj, ktorý prijímame.Pokrm, ktorý sa požehná modlitbou a jeho slovom a z ktorého sa po premenení živí naše telo a krv, je telom a krvou tohto vteleného Ježiša,“ vysvetluje svätý Justín. Obnovujme v sebe vieru v reálnu prítomnosť Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej. Nech táto viera nás povzbudzuje k tomu, aby náš život zodpovedal Eucharistii. 

Pokrm silnejší ako smrť

Ježišove slová, ktorými hovorí, že je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, vyvolali hádku: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ (Jn 6,52) Pre židov, ktorým Mojžišov zákon prísne zakazoval prijímať krv, Ježišove slová boli rúhaním, pre pohanov až kanibalizmom. Kristus však nijakým spôsobom nepoľavuje vo svojej náuke  a zdôrazňuje, že iba ten,  kto má účasť na Eucharistii, môže dúfať vo vzkriesenie: Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,54) Eucharistický chlieb a víno sú tajomne identické s Ježišovým telom a krvou. Sú pre nás duchovným pokrmom, ktorý je silnejší ako smrť. 

Obeta za život sveta

Slová Pána Ježiša o svojom tele, ktoré dáva za život sveta, je odkazom nielen na Eucharistiu, ale aj na jeho obetu na kríži. Dôležitá je grécka predložka „hyper“, ktorá má v tomto texte význam „pre, kvôli, v prospech“. Kristova veľkonočná obeta a Eucharistia spolu súvisia. Pán sa obetuje za nás. Pri ustanovení Eucharistie pri Poslednej večeri, Pán Ježiš hovorí o krvi, „ktorá sa vylieva za vás i všetkých na odpustenie hriechov.“ Keď Pán Ježiš ustanovil Sviatosť Oltárnu, anticipuje a zahŕňa obetu kríža a víťazstvo vzkriesenia pre našu spásu. Naše slávenie Eucharistie nás vťahuje do sprítomnenia Ježišovej obety a víťazstva na kríži. 

Emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej posynodálnej exhortácii Sacramentum caritatis (Sviatosť lásky), ktorá bola ovocím biskupskej synody o Eucharistii v roku 2005, uvádza: „Preto treba, aby sme v Cirkvi v toto najsvätejšie tajomstvo opravdivo verili, s úctou ho slávili a intenzívne žili.“  Nech je to jedno z našich predsavzatí pre duchovný život. 

Inzercia

Odporúčame

Blog
Rutina a vyhorenie kňaza pri slávení liturgie

Rutina a vyhorenie kňaza pri slávení liturgie

Riziko, že do každodenného slávenia svätej omše vstúpi s postupom času rutina a vyhorenie, ohrozuje asi každého kňaza. Duchovným osviežením môže byť publikácia „Presbiteri: parola e liturgia“ z pera Enza Bianchiho, známeho talianskeho autora duchovnej literatúry, ktorá v roku 2012 vyšla aj v českom preklade pod názvom Kněžím: Slovo a liturgie.

Blog
Ako svätá Monika bojovala o svojho syna

Ako svätá Monika bojovala o svojho syna

27. augusta slávia katolíci sviatok svätej Moniky, matky svätého Augustína. Augustín je jednou z najväčších postáv kresťanských dejín. Ten, kto študuje kresťanské myslenie a históriu len sotva môže vynechať tohto muža. Matka Cirkev nám zo svojho duchovného bohatstva ponúka živý príklad obdivuhodnej ženy a matky, ktorá svojho syna nezavrhla ani vtedy, keď ju on často odmietal. (Tento článok nebude klasickým životopisom Moniky, chcem zdôrazniť hlavne jej zápas o Augustína)