Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. júl 2018

Nevera je našou najväčšou prekážkou

V evanjeliovom úryvku dnešnej nedele (Mk 6,1-6) budeme počuť štyri otázky, ktoré Nazaretčania položili ohľadom Ježišovej identity.
Nevera je našou najväčšou prekážkou

Prvá a druhá otázka sa týkala pôvodu jeho múdrosti a zázrakov. Tretia a štvrtá otázka jeho zamestnania a  rodinného zázemia. Otázky rodákov sú však iba rétorické, na ktoré už majú vlastné odpovede. 

Hoci názov mesta nie je výslovne spomenutý, zmienka o synagóge, vlasti, príbuzných a dome dávajú tušiť, že dej sa odohráva v galilejskom meste Nazaret, odkiaľ Ježiš pochádza. Aj na základe toho dostal Ježiš označenie „Nazaretský“. 

Posmech a neprijatie

Z evanjeliového textu vyplýva, že rodáci nespochybňovali skutočnosť, že Ježiš vyniká múdrosťou v náuke a konaním zázrakov. Práveže to spôsobilo ich údiv. Základná otázka znie: „Skade to má tento?“ (Mk 6,2) Odpovede už mali pripravené. Pre nich „tento“ je nikto, ktorý si nezaslúži ani oslovenie menom. Je to „tesár“ a „syn Márie“. Nejaký obyčajný remeselník nemôže predsa vystupovať v synagóge a poúčať farizejov a zákonníkov, vzdelaných odborníkov na Mojžišov zákon.

V tej dobe bolo zvykom, že syn niesol meno po otcovi a to aj vtedy, keď otec bol už mŕtvy. Niektorí biblisti vo výraze „syn Márie“ vidia Markovu narážku na zázračné Kristovo počatie bez prispenia muža. Avšak z kontextu sa skôr prikláňam k názoru, že označenie „syn Márie“ je znakom posmechu. Jednoducho tento bezmenný muž ani nestojí za to, aby sme spomenuli jeho pôvod. Obidva  výrazy „tesár“ a „syn Márie“ vyjadrujú pohŕdanie. 

V Katolíckej cirkvi sa výrazom „Ježišovi bratia a sestry“ chápe širšie príbuzenstvo (bratranci, sesternice...) pri zachovaní náuky o panenstve Božej matky. V našom konkrétnom úryvku sa nerieši ich príbuzenský vzťah k Ježišovi, ale skôr sa chce vyjadriť odmietnutie faktu, že Ježiš z Nazareta je Božím Synom.

Ešte výstižnejšie túto polemiku vyjadril evanjelista Ján, ktorý zachytil námietky zástupu: „Lenže o tom vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. A Ježiš učil v chráme a zvolal: ,Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal´“ (Jn 7,27-29).

Kladenie prekážok

Pre Nazaretčanov Ježišov božský pôvod bol neprijateľný. Čo je však prekážkou tohto neprijatia? Evanjelista Marek to vyjadril gréckym slovesom „skandalizo“, ktoré  slovenský text  prekladá „pohoršiť“ („A pohoršovali sa na ňom“). Jeho pôvodný význam znamená „spôsobiť pád“ resp. „nastražiť pascu“. Grécke podstatné meno „skandalon“ označuje predmet na ceste, o ktorý človek môže zakopnúť a spadnúť. Obrazne teda ide o správanie alebo vytvorenie takých okolností, ktoré spôsobia zlyhanie človeka.

Inzercia

"Nevera je tou najväčšou prekážkou, ktorú kladieme Bohu, aby sa priblížil k nám. Aj nám hrozí, že si Ježiša vložíme do našich vopred pripravených schém." Zdieľať

V evanjeliovom úryvku teda nejde o údiv alebo hnev rodákov. V hre je niečo oveľa hlbšie. Ich vlastný postoj k Ježišovi sa pre nich stal prekážkou, ktorá im nedovolí v neho uveriť. Ježiša dopredu odpísali svojou neverou. Boží Syn, ktorý predtým utíšil búrku, uzdravoval chorých, vzkriesil mŕtve dievča, teraz urobí len pár „drobných“ uzdravení.

Ježiš neprišiel, aby zo svojej božskej moci urobil „liečiteľské show“ vo svojej domovine na spôsob našich športových hál. Práve krátka zmienka o tom, že vložením rúk uzdravil chorých usvedčuje Nazaretčanov, ako sa mýlia vo svojom úsudku o ňom. Dôvod Ježišovej nečinnosti nie je v jeho neschopnosti konať zázraky, ale v absencii ich viery: A čudoval sa ich nevere.“ 

Nebezpečenstvo vlastných schém

Pán Ježiš v reakcii na odmietnutie odpovedá len krátkou vetou, ktorá ani nie je jeho vlastným výrokom, ale už aj vtedy všeobecne známym príslovím na spôsob „nikto nie je doma prorokom.“ Naráža tým na osud starozákonných prorokov, ktorí sa pri ohlasovaní Božieho posolstva stretli s neprijatím, ba až s prenasledovaním. Aj týmto spôsobom oznamuje svoju cestu utrpenia. 

To nie Boh je „skandalon – prekážkou“, ale my sme sa stali prekážkou sami sebe. Nevera je tou najväčšou prekážkou, ktorú kladieme Bohu, aby sa priblížil k nám. Aj nám hrozí, že si Ježiša vložíme do našich vopred pripravených schém. Niektorí spochybnia jeho historickú existenciu a označia Ježiša za výmysel Cirkvi z doby cisára Konštantína na ovládanie ľudí. Iní s uznaním skonštatujú, že bol významným mysliteľom a základateľom svetového náboženstva na úrovni Mojžiša, Budhu, Konfúcia, alebo Mohameda. 

Ježiš Nazaretský je však viac. Je Božím Synom, ktorého slová majú záväznosť, ktorá presahuje ľudské mienky. 

Odporúčame

Blog
Viera nie je povrchový náter

Viera nie je povrchový náter

Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských národov a spolupatrónov Európy, ponúka možnosť zamyslieť sa nad významom ich misie a spôsobom, ako ich odkaz napĺňame v dnešnej dobe.

Blog
Slovenský národ pred Večným Sudcom (časť 1)

Slovenský národ pred Večným Sudcom (časť 1)

Postavil sa jedného dňa padlý archanjel menom ZloDej pred Večného Sudcu s nástojčivou požiadavkou: „Žiadam ťa – Spravodlivý! – Vydaj mi Slovenský národ, nech ho môžem zahubiť, ako som to už urobil s viacerými národmi, ktoré sa od teba odvrátili. V tomto národe už v teba takmer nikto neverí a všetci idú – vedome, či nevedome – za mnou. Dnes to už ani nie je národ, ale banda dopletených a rozmaznaných jednotlivcov, stlstnutých srdcom, ktorí sa rútia nezadržateľne do mojich osídiel. Načo ešte čakať? Daj mi plnú moc nad nimi – Spravodlivý!! Zaslúžia si to!“