Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. január 2018

Mudrci – úprimní hľadači Boha

Slávnosť Zjavenia Pána ponúka evanjeliový príbeh o návšteve mudrcov z východu (Mt 2,1-12). Pán sa aj dnes dáva poznať všetkým, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom a čistým úmyslom.
Mudrci – úprimní hľadači Boha

Sväté písmo na označenie mudrcov používa grécky výraz mágoi mágovia. Grécky historik Herodotos (484 - 430 pred Kr.), ktorý sa niekedy považuje za „otca histórie“, uvádza, že mágovia boli kňazmi v Perzskej ríši. Ich úlohou bolo vysvetľovať sny, vynikali múdrosťou, venovali sa astronómii a pozorovali hviezdy. Nebeské úkazy nepovažovali za náhodne, ale videli v nich znamenia určitých udalostí.

Slovo mág sa nachádza už v Starom zákone, konkrétne Kniha proroka Daniela spomína, ako babylonský kráľ Nabuchodonozor mal sen a zavolal si veštcov a mágov z celého kráľovstva, aby mu sen vysvetlili (porov. Dan 2,2).

Keďže dnes sa, žiaľ, slovo mág spája viac s čarodejníctvom a s pojmom čarodejník, v slovenskom Svätom písme prekladáme tento výraz slovom „mudrc“.

Príchod mudrcov do Betlehema nenastal okamžite. Z časového hľadiska to mohlo byť s odstupom roku, možno roku a pol od Ježišovho narodenia. Prišli najskôr do Jeruzalema k Herodesovi a potom zamierili do Betlehema.

Podľa evanjelistu Matúša sa Herodes vyzvedal o čase, kedy sa im zjavila hviezda, aby mohol vypočítať približný vek narodeného dieťaťa Ježiša a zakročiť. Preto prikázal, aby vojaci pozabíjali chlapcov mladších ako dva roky.

Ponuka spásy všetkým národom

Biblické rozprávanie o návšteve mudrcov chce poukázať na Ježiša ako na Mesiáša – Kráľa, ktorému sa budú klaňať všetky národy. Kristus je naplnením starozákonných prisľúbení daných Izraelu, ale zároveň ich prekonáva.

Inzercia

"Dobrý úmysel je málo, nestačí iba vykročiť na cestu. Naše nasledovanie Krista potrebujeme dotiahnuť až do uskutočňovania."  Zdieľať

Boh cez svojho Syna, ktorý sa stal človekom, ponúka cestu k sebe aj všetkým ostatným národom. Mudrci z východu sa tak v Matúšovom evanjeliu zaradzujú medzi prvých zástupcov tejto „kategórie“, ktorých Boh taktiež pozýva do vzťahu s ním.

Poznanie nestačí

V rozprávaní o mudrcoch evanjelista Matúš vložil do protikladu rôzne ľudské postoje. Na jednej strane je to postoj vtedajších odborníkov na výklad Božích prisľúbení, ktorými boli veľkňazi a zákonníci. Tí presne vedia meno starozákonného proroka aj príslušný verš, ktorý sa spája s narodením Mesiáša v Betleheme. Podajú vysvetlenie, ale zostanú ďalej v Jeruzaleme.

Potom je to Herodes, ktorý dostane požadovanú informáciu, ale vysvetlí si ju po svojom ako ohrozenie vlastného postavenia.

Naproti tomu mudrci sú úprimnými hľadačmi Boha, ktorým sa pre ich čistotu úmyslov dostáva z Božej strany aj odpovede. Aká je ich reakcia, keď nájdu novonarodeného kráľa? Mudrci pred dieťaťom padajú na zem, aby sa mu poklonili. Robia úkon prostrácie vyhradený iba Bohu.

Neraz sme polovičatými ľuďmi. Aj vieme, čo máme robiť, aj chceme žiť ako veriaci ľudia. Hľadáme výhovorky vnútorné alebo vonkajšie. Chýba nám ešte ten posledný krok. Dobrý úmysel je málo, nestačí iba vykročiť na cestu. Naše nasledovanie Krista potrebujeme dotiahnuť až do uskutočňovania. 

Odporúčame

Blog
Budujme v sebe vernosť Pánovmu zákonu

Budujme v sebe vernosť Pánovmu zákonu

Pre Lukášovo evanjelium úvodné predstavenie Božieho Syna nekončí iba opisom jeho narodenia. Evanjelista ešte podáva príbeh o jeho obetovaní na 40. deň po narodení a mozaiku Ježišovho detstva završuje nájdenie 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme. Obetovanie v chráme (Lk 2,22-40) je obsahom evanjeliového úryvku najbližšej nedele.

Blog
Otcovia teraz

Otcovia teraz

Otcovia sa zvyknú teraz deťom venovať viac ako asi voľakedy. Sám poznám mnoho mladých otcov, ktorí sa deťom naplno venujú a užžívajú si ich detstvo. V minulosti to asi tak nebolo. Jednak mali v minulosti ľudia viac detí, viac starostí ako ich zabezpečiť, ale nebolo to také prirodzené. Takže na hranie sa, krúžky a ostatné nebolo kedy.