Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. september 2017

Cirkev nie je elitným klubom dokonalých

Najbližšia nedeľa nám ponúka úryvok, ktorý formuluje veľmi praktickým spôsobom konkrétny život komunity veriacich.
Cirkev nie je elitným klubom dokonalých

Viera, ktorá sa realizuje v spoločenstve

Evanjelista Matúš usporiadal Ježišovu náuku do piatich väčších celkov (5-7; 10; 13; 18; 24-25). V poradí štvrtým celkom je 18. kapitola, ktorá obsahuje Ježišove slová formujúce život vnútri kresťanského spoločenstva, tzn. akými zásadami majú byť formované vzťahy medzi Ježišovými učeníkmi. Ponúka dôležité usmernenia ohľadom zvádzania na hriech, pohoršenia, spôsobu napomenutia, dôležitosti odpustenia. Matúš ako jediný evanjelista používa dvakrát vo svojom evanjeliu slovo „ekklésia“ = spoločenstvo, cirkev. Prvým miestom sú Ježišove slová Petrovi v Mt 16,18: „Na tejto skale postavím svoju Cirkev...“ Druhým miestom je práve táto reč rodiacemu sa spoločenstvu Ježišových nasledovníkov pri stanovení postupu napomenutia: Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi, ktoré zaznievajú v úryvku najbližšej nedele. Viera nie je individuálnou záležitosťou, vždy má komunitárny rozmer. 

Nie indiferentizmu

Tomuto úryvku predchádza známe podobenstvo O stratenej ovci, ktorú sa starostlivý pastier vyberie okamžite hľadať. Vidím vzájomný súvis týchto textov. Ak sa môj brat vzďaľuje od Boha, nemôžem zostať ľahostajný, nečinný. Podobne je to však aj v prípade, keď sa dopúšťa hriechu. Evanjeliový úryvok nám jasne odkazuje, že aj v spoločenstve Ježišových nasledovníkov dochádza k  pokleskom. Nejde o elitný klub „dokonalých“. To nie je výhovorka na ospravedlnenie pokleskov. Nie si odsúdený za to, že si padol. Dôležité je však to, čo nasleduje potom. Prvým dôležitým odkazom je, že spoločenstvo veriacich nie je a nemá byť anonymnou masou. To nie je cudzí človek, s ktorým má spája spoločná viera. Je to môj brat, sestra. V súčasnej dobe čelíme hlbokému indiferentizmu v dvoch smeroch. Je bolestné, ako sa vytratila z našej spoločnosti vzájomná spoluzodpovednosť. Tak zo strany toho, kto by mal napomenúť („to nie je môj problém“), ako aj zo strany toho, kto sa dopúšťa hriechu („nestaraj sa, to nie je tvoja vec“). Dotýka sa to hlasu verejnej mienky, vzťahov v kolektíve, v rodine, susedských vzťahov.... Napríklad v súčasnosti sa rodičia obávajú napomenúť vlastné dieťa, keď žije vo vzťahu bez uzatvorenia manželstva. Vo verejnom priestore sa usadil princíp tzv. politickej korektnosti, v mene ktorého sa veci prestávajú nazývať pravým menom a hľadajú sa psedozdôvodnenia. Ježiš jasne stanovuje zmysel napomenutia: „Získal si svojho brata“. To je poslaním - spoluzodpovednosťou nielen jednotlivého veriaceho, ale celého spoločenstva. Bratské napomenutie je prejavom veľkej lásky, čo ľahostajnosť určite nie je. Cieľom diskrétneho a láskavého napomenutia nie je ponížiť, zosmiešniť, ba dokonca vyhnať, ale získať brata, samozrejme, nie pre seba, pre svoju mienku, ale pre pravdu Kristovho evanjeliu, od ktorého sa svojím konaním vzdialil a v ktorého svetle uzná svoje nesprávne konanie.

Evanjelivé puto, ktoré nekončí

Pre niekoho môžu znieť Ježišove slová: „nech ti je ako mýtnik a  pohan“ ako uistenie, že  naša úprimná snaha po získaní brata má svoje limity. Spomeňme si však, akým spôsobom Ježiš pristupoval k mýtnikom a hriešnikom. Stretával sa s nimi, rozprával sa s nimi, prijímal pozvanie na návštevu, aby ich získal na cestu obrátenia. To znamená, že aj po jasnom odmietnutí pre Ježišovho učeníka nekončí toto puto. Je stále mojím bratom, mojou sestrou a mám podniknúť všetky cesty na jeho/jej získanie. Spoločenstvo dostáva moc, ktorú dostal Peter (porov. Mt 16,19). Ale nie je to samozvaná moc, ale jedine taká, ktorá pochádza od Syna, a teda vždy musí byť v súlade s Otcovou vôľou, ako nám to ukázal Ježiš Kristus. Jednota bratov a sestier so svojím bratom Kristom je tým prameňom, z ktorého pramení aj sila modlitby veriacich. 

Inzercia

Odporúčame

Blog
Keď som s Milanom Majerským, cítim šancu na slušnú zmenu pre kraj

Keď som s Milanom Majerským, cítim šancu na slušnú zmenu pre kraj

Po zadaní mena Milan Majerský do Googlu, objavia sa nám o ňom nasledovné informácie: že je primátorom Levoče, poslancom VÚC a ešte vždy aktívnym basketbalistom. Začínal ako pracovník v jednej strojárskej firme, bol riaditeľom pedagogickej inštitúcie a dlhoročným učiteľom. Tieto informácie o ňom môže získať každý. Ja by som vám rád ponúkol aj iné, tie, ktoré som získal osobným kontaktom s ním.