Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. júl 2017

Zneužitie Letníc proti Izraelu

Generálny sekretár svetovej rady cirkví Rev. Dr. Olav Fykse Tveit vyzval pri príležitosti tohtoročných Letníc (príchodu Svätého Ducha) všetky cirkvi k modlitbám za Svetový mier.
Zneužitie Letníc proti Izraelu

V rámci tejto výzvy vyzýva aj na mier vo Svätej zemi a v Jeruzaleme. Vyzýva okupantov východného Jeruzalema, Západného brehu Jordánu a Gazy, aby prestali s okupáciou, s vojenskou vládou, diskrimináciou a porušovaním ľudských práv. „Okupácia musí skončiť kvôli spravodlivému pokoju pre všetky národy, ktoré tu žijú, pre Palestínu a pre Izrael.“ píše sekretár Tveit.

Podľa uvedenej citácie je Izrael okupantom a pôvodcom vojny a nepokoja v regióne Blízkeho východu.

Ako však môže byť Izrael okupantom vo vlastnej krajine, ktorú Boh pod názvom Kanaán určil za miesto pre svoj národ Izrael.

Hľa, prídu dni - hovorí Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok a bude ako kráľ panovať múdro, v krajine bude prisluhovať právo a spravodlivosť. Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. A toto je meno, ktorým ho budú volať: »Pán je naša spravodlivosť.« Preto, hľa, prídu dni - hovorí Pán, že už nebudú vravieť: »Ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny,« ale: »Ako žije Pán, ktorý vyviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal,« i vrátia sa do vlastnej krajiny.“ Jer 23:5-8

Žijeme v čase, keď sa napĺňa proroctvo, ktoré dal Boh Jeremiášovi. Spravodlivý výhonok Dávida je Ježiš Kristus. Návrat ľudí, ktorí sú potomkami rozohnaných židov po zbúraní druhého chrámu v roku 70, je výsledok vzniku štátu Izrael. Aj keď Boh prostredníctvom iných národov rozohnal židov do celého sveta, nikdy židom neodňal vlastníctvo Kanaánu.

Kanaán obývali mnohé národy, ktoré uctievali Báala a prinášali mu ľudské obete. Boh vo svojej zvrchovanosti odoberá Kanaán pohanským národom a znovu a znovu určuje Kanaán, ako miesto pre židovský národ. Boh určil židovskému národu miesto a úlohu vo svete. Miestom je Kanaán a úlohou je ukázať všetkým národom sveta zvrchovanosť všemohúceho Boha. Kanaán Boh rozdelil medzi dvanásť izraelských kmeňov. Izrael sa stal vládnucou a určujúcou silou v Kanaáne.

Dnešná Palestína je názov historického územia na Blízkom Východe, ktorý sa prvý krát objavuje až v roku 135 po Kristovi. Palestína je južnou súčasťou Kanaánu. Kananán dnes tvorí územie Izraela, Gazy, Palestíny, časti územia Jordánska, Libanonu a Sýrie. Izrael vo svojej histórii strácal vládu nad celým alebo časťou územia Kanaánu z dôvodu odpadlíctva od Boha. Boh je však stále verný svojmu slovu a vlastníctvo Kanaánu Izraelu nikdy neodobral.

Sekretár Svetovej rady cirkví sa odvoláva na Ducha Svätého, Ducha pravdy a pritom Sväté Písmo, ktoré je inšpirované Duchom Svätým, prináša úplne iná zjavenia a prorokuje vojny a nepokoje medzi národmi (napr. evanjelium Matúša 24 kapitola).

Inzercia

Pôvodcom vojny a nepokojov na Blízkom východe nie je Izrael, ale náboženská (démonská) nenávisť a ziskuchtivosť moslimov proti židom. Územie Jeruzalema, Palestíny, Gazy atď. patrí Izraelu a nie moslimom alebo kresťanským cirkvám. Napriek tomu Izrael v Jeruzaleme a ani nikde na svojom území nebombarduje moslimské mešity a kresťanské kostoly. Moslimovia však ostreľujú a napádajú Izrael na dennom poriadku.

Sekretár svetovej rady cirkví nevyzýva moslimov v záujme mieru na Blízkom východe,  aby prestali prenasledovať a napádať pokojne žijúcich židov. Nevyzýva ich, aby prestali svojím deťom vštepovať nenávisť voči židom, aby ich prestali učiť, nosiť a používať zbrane a budovať útočnú armádu, ktorá denne útočí na Izrael.

Všimnite si, že Izrael je oáza požehnania uprostred moslimského sveta, ktorý vyvoláva neustále nepokoje a vojny. Izrael je demokraciou, ale moslimské národy sú zmietané náboženským fanatizmom podporovaným náboženskými vládami.

Ak má sekretár svetovej rady cirkví záujem o svetový mier, mal by sa hlbšie zamyslieť nad Božím slovom a Božou vôľou. Lebo Božia vôľa je v Biblii na mnohých miestach jasne napísaná. Každý útok voči židom, je útok voči Bohu, ktorý o sebe povedal: .......lebo ten, kto sa vás (židov) dotýka, dotýka sa zrenice jeho (Božieho) oka. Zachariáš 2:8
Návrat židov, znovuobsadenie Kanaánu, konečné víťazstvo Izraela nad všetkými jeho nepriateľmi, bezpečné bývanie vo svojej vlastnej krajine a následne rozpoznanie židov pri druhom príchode Ježiša Krista, že Ježiš Kristus je spravodlivý kráľ a spasiteľ, je hlavným posolstvom Biblie, ktorá je Božím nezničiteľným slovom pre židov a kresťanov. 

Vážený pán sekretár, ste vôbec kresťan? Koho v skutočnosti zastupuje Svetová rada cirkví? Boha a jemu podriadených židov a kresťanov alebo ich nepriateľov?

Zdroj:

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/sermons/pentecost-prayer-for-unity-and-just-peace

Inzercia

Detstvo som prežil v malej obci západného Slovenska. V období dospievania o môj svetonázor súťažilo katolícke náboženstvo, vedecký ateizmus zo školských lavíc a disco hudba 80 rokov. Zvíťazila hudba a ateizmus. V roku 1992 sa v mojom živote stala zásadná zmena na základe hlásaného evanjelia. Uveril som tejto radostnej správe a na základe pokánia som sa stal omilosteným hriešnikom, ktorý sa teší na večný život v nebeskej prítomnosti Ježiša Krista. Študujem Bibliu a zdieľam pravdy Božieho slova , tak ako ich vidím ja, bez vplyvu náboženskej alebo inej ideológie.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Žiadna cirkevná inštitúcia nedokáže zabrániť trendu schvaľovania práv LGBTI.

Žiadna cirkevná inštitúcia nedokáže zabrániť trendu schvaľovania práv LGBTI.

Pretože Ježiš Kristus to predpovedal: Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne, ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Evanjelium Lukáša 17:26-30

Blog
Dôvod na radosť

Dôvod na radosť

Pri svojej práci chodím často aj na miesta, ktoré sú dobre strážené súkromnými bezpečnostnými službami, alebo políciou. Na recepcii nadnárodnej spoločnosti, ministerstva, alebo banky si častokrát zapisujú moje osobné údaje, čas príchodu a odchodu a za kým idem. Sú miesta, kde chodím pravidelne a tam ma už poznajú, otvárajú mi dvere a turnikety bez predloženia dokladu. Majú to poznačené kdesi v zozname, že mám povolený prístup.