Žiadna cirkevná inštitúcia nedokáže zabrániť trendu schvaľovania práv LGBTI.

Žiadna cirkevná inštitúcia nedokáže zabrániť trendu schvaľovania práv LGBTI.

Pretože Ježiš Kristus to predpovedal: Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne, ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Evanjelium Lukáša 17:26-30

Dni Syna človeka sú časom milosti, keď každý človek môže dosiahnuť odpustenie hriechov. Toto obdobie milosti využil hriešnik a lotor na kríži ako prvý v deň ukrižovania Ježiša. Tento deň, bol začiatkom dní Syna človeka, pretože platí omilostenie skrze jeho vyliatu krv, bez ktorej nemôže žiadny človek dosiahnuť spasenie. Boh na Syna človeka Ježiša Krista vložil hriech všetkých ľudí na svete. V okamihu smrti na kríži sa doslova stal hriechom a pretože nikdy nezhrešil, jeho krv tieto hriechy zmazala, akoby nikdy neexistovali. Z uvedeného dôvodu Ježišova svätosť, ako následok života bez akéhokoľvek hriechu, prešla ma každého človeka, kto sa výlučne vierou stotožní s tým, že je hriešny, ale že je zároveň posvätený krvou Ježiša Krista. Viera je úplne postačujúca a nie je potrebný žiadny vonkajší rituál, ktorý by takéto spasenie podmienil.

Mnoho cirkevných inštitúcií napriek skutočnosti, že spasenie je výlučne z viery v uvedenú historickú udalosť, spasenie podmieňuje ďalšími podmienkami. Takáto cirkevná inštitúcia nemá preto duchovnú moc k tomu, aby priviedla hriešnika k pokániu. Svet sa preto opäť a zas dostáva do bodu, keď hriech sa stáva legálnym a odpor voči hriechu nelegálnym. Cez pokánie a odpor voči hriechu bol zachránený Noe a Lót s rodinou. Do zasľúbenej krajiny Kanaán vošla až druhá generácia Židov po exode z Egypta, pretože tá prvá generácia sa stále obracala k pohanskému Egyptu.

Modloslužba ľudí v cirkevných inštitúciách, ktoré uprednostnili uctievanie stvorených vecí (vrátane ľudí) pred Stvoriteľom, privádza národy do stavu, v akom boli národy pred potopou a pred zničením Sodomy a Gomory. Ich formálny protest je svetu na smiech a je bez rešpektu, pretože tento hriech je už dávno potichu legalizovaný, ak sa stáročia trpí u kňazov tej či onej cirkvi. 

Skutočná cirkev je neviditeľná a stojí na pozíciách Noeho a Lóta. Členovia tejto cirkvi sa stavajú na odpor voči každému hriechu, vrátane homosexuality, a sú preto protiprúdom, ktorý ešte zadržuje katastrofu, ktorá svet očakáva. V deň, keď príde ženích Ježiš Kristus pre svoju nevestu – cirkev, bude cirkev zo Zeme vzatá a zmizne akýkoľvek odpor voči hriechu na Zemi. V ten deň skončia Dni Syna človeka, skončí milosť spasenia a odpustenia hriechov skrze vieru, a na Zem bude od toho dňa vyliaty Boži hnev, ktorý postihne každého človeka.

2Tim 3:1-5 Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!

Poslanci sú obrazom duchovného stavu národa. Ak zoberieme pomer hlasovania v maltskom parlamente, tak musím skonštatovať, že 99 % ľudí na Malte majú iba výzor nábožnosti, pretože milujú viac rozkoše ako Boha. Nie je toto obraz celej Európy, vrátane Slovenska? Nie je len otázkou času, kedy poslanci v Slovenskom parlamente legalizujú a povýšia hriech homosexuality na úroveň svätého stavu manželského?

Koľko poslancov v Európe má iba výzor nábožnosti? Hlásia sa ku kresťanstvu a následne dvíhajú ruky proti Bohu a legalizujú hriech, za ktorý sám Boh prelial svoju krv. Čo si zaslúži obdarovaný hriešnik, ak pohŕda darom milosti a šliape po ňom? Ako skončí ľudstvo ak odmieta dar milosti, ktorý si nikto nezaslúžil?

Prevažne katolícky ostrovný štát Malta schválil v stredu homosexuálne manželstvá. Krajina sa tak pripojila k väčšine štátov západnej Európy. Maltský parlament schválil homosexuálne manželstvá takmer jednomyseľne, keď proti hlasoval len jediný poslanec z celkového počtu 67. Edwin Vassallo z Nacionalistickej strany v diskusii pred hlasovaním argumentoval, že zdvihnúť ruku za zákon mu nedovoľuje jeho katolícka viera a homosexuálne manželstvá sú podľa neho „morálne neakceptovateľné“. Podľa nového zákona nahradia teraz tradičnú vetu „teraz ste muž a žena“ počas civilných sobášov slová „teraz ste manželia“. Proti novej legislatíve ostro protestovala katolícka cirkev, politická scéna však bola v tejto otázke jednotná – homosexuálne manželstvá podporujú nielen vládni sociálni demokrati, ale aj oba opozičné parlamentné subjekty, Nacionalistická strana aj Demokratická strana.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/435235-malta-schvalila-homosexualne-manzelstva/

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo