Dominica in albis – túžba dotknúť sa Krista

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dominica in albis – túžba dotknúť sa Krista

2. veľkonočná nedeľa má niekoľko prívlastkov – Nedeľa Božieho milosrdenstva (zaviedol ju v roku 2000 sv. Ján Pavol II.), Nedeľa apoštola Tomáša (podľa evanjeliového úryvku, ktorý sa číta v túto nedeľu). Chcem upriamiť pozornosť na starokresťanský názov „Dominica in albis“, alebo presnejšie „Dominica in albis deponendis – Nedeľa odkladania bieleho rúcha.

Názov sa odvodzuje od starokresťanského zvyku, keď tí, ktorí prijali krst na Bielu sobotu, nosili biele tuniky, ktoré slávnostne odložili v posledný deň veľkonočnej oktávy. Slávenie veľkonočnej oktávy sa opiera o časový údaj v Jánovom evanjeliu: O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!"(Jn 20,26) Veľkonočná oktáva sa považuje za najstaršiu časť cirkevného kalendára. V staroveku týchto osem dní  charakterizovali tzv. mystagogické katechézy.  Mystagógia znamená v gréčtine uvedenie do tajomstva (mysterion = tajomstvo, ago = viesť). Novokrstenci  sa počas veľkonočnej oktávy ďalej vzdelávali v poznávaní Kristovej náuky, do ktorej krstom na Bielu sobotu boli zasvätení.

Už aj na Slovensku sa vo viacerých farnostiach počas nedieľ pôstneho obdobia zaviedli tzv. pôstne kázne. Týždeň bielych šiat, ako môžeme veľkonočnú oktávu nazvať, je sviatkom nás všetkých, ktorí sme prijali sviatosť krstu. Keď sa uvažuje nad potrebou ďalšej farskej katechézy, veľkonočná oktáva sa môže stať jednou z foriem ohlasovania a prehlbovania právd viery, predstavenia hlavných tém kresťanstva. Podnetom nám môže byť práve evanjeliový úryvok, v ktorom apoštol Tomáš sa túži „dotknúť“ Krista. Zmŕtvychvstalý ide v ústrety tejto Tomášovej túžbe. Som si istý, že mnohí veriaci túžia po prehĺbení svojej viery, po odpovediach na vlastné pochybnosti, alebo možno argumenty na námietky kolegov v práci alebo spolužiakov v škole. Hľadajme formy a spôsoby, ako ísť v ústrety tejto ich túžbe. Mystagogické kázne, ktorými ich budeme uvádzať do tajomstiev viery, sa môžu stať jedným z nástrojov katechizácie v našich farnostiach. Starokresťanská prax nás k tomu motivuje.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo