Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. február 2017

Vody potopy

„Keď Pán videl, že zloba ľudí na zemi je veľká..., ...oľutoval, že urobil človeka na zemi, a bolelo ho srdce...“ (porov.: Gn 6, 5-6)
Vody potopy

 

Vody potopy

 

„Keď Pán videl, že zloba ľudí na zemi je veľká...,

...oľutoval, že urobil človeka na zemi, a bolelo ho srdce...“

(porov.: Gn 6, 5-6)

 

Jak trápilo to Stvoriteľa

po myriadách rokov veľa

to bytie utopené v hriechu

už viac nie Bohu na potechu...

...Až na jedného – Noema ...

 

Tá holubica z jeho paže,

keď nevráti sa, ľuďom káže:

Vystúpiť smelo z korába!

 

Vystúpiť z Archy na pevninu...

...už znova čistú, znova inú...

A žiť už Bohu po vôli...

 

Kiež sa ti, Bože, podvolí!

Ten národ – ľudstvo tvrdej šije,

vymeniac lásku za jed zmije,

Inzercia

opäť sa krúti v útrobách...

 

Jak vír do hlbín nenávratna,

žiadostivosť a nádej matná,

tak vracia sa to v dejinách...

 

Našťastie, oblúk dúhy sľubný

pripomína ten zásľub snubný

Boha ku svojmu stvoreniu...

 

I Holubica z Piesne piesní

nad Jordánom to opäť zvestí:

Nebude už viac potopy!

Kto môže, ten nech pochopí...

 

Amen.

 

(autor: Peter Zimmermann)

 

 

 

adresa obrázka: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Bourdon%2C_S%C3%A9bastien_-_Le_Sacrifice_de_Noe_a_la_sortie_de_l%27Arche_-_c._1640.jpg

Odporúčame

Blog
Slovenský katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso (1887 - 1947)

Slovenský katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso (1887 - 1947)

Autor životopisného profilu Dr. Jozefa Tisa, profesor Milan S. Ďurica, venoval svojmu dielu viac než 700 strán textu, ktorý vyplýva z veľkého množstva relevantných prameňov, ktoré autor zhromažďoval a analyzoval počas mnohých rokov. Dr. Jozef Tiso bol predovšetkým katolíckym kňazom, a taktiež politikom. Táto skutočnosť má svoj zásadný význam aj vo vzťahu k pochopeniu konania politika, ktorý v búrlivých dobách antikristovských hrozieb pre slovenský národ musel prijímať veľmi ťažké rozhodnutia v zápase za zachovanie suverenity a slobodnej kresťanskej identity tohto národa. Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, riskuje stratu vlastnej identity. Slovné spojenie „cyrilo-metodské duchovné dedičstvo“ bolo napokon zakomponované do textu preambuly Ústavy súčasnej Slovenskej republiky, ktorá vznikla ako samostatný štát až dňa 1. januára 1993. Nezabúdajme, že nie len antikristovské sily boľševického pôvodu, ale aj nacistickí vodcovia rovnako pohŕdali prejavmi kresťanskej viery. Desaťročia našej národnej neslobody a ideologického nátlaku vypovedajú o tom, že agresívni nepriatelia kresťanského kríža sú aj nepriateľmi slobody pre všetkých ľudí, a to bez ohľadu na svetonázor. Len v slobodnej spoločnosti je možné diskutovať a argumentovať o predložených skutočnostiach, a to bez potreby šírenia atmosféry jediného prípustného pohľadu na niektoré skutočnosti, alebo na niektorých ľudí.