Ako to s tou homeopatiou vlastne je? -definitívna odpoveď

Z času na čas to tak býva, že je v spoločnosti a v médiách na pretras téma homeopatie. Je tomu tak aj v týchto dňoch. Veľa už bolo napísané, zdá sa mi však, že odpovede na niektoré námietky zatiaľ nezazneli. Preto sa o to pokúsim stručne v tomto článku.

Z času na čas to tak býva, že je v spoločnosti a v médiách na pretras téma homeopatie. Je tomu tak aj v týchto dňoch. Veľa už bolo napísané tu, tu alebo tu, zdá sa mi však, že odpovede na niektoré námietky zatiaľ nezazneli. Preto sa o to pokúsim stručne v tomto článku.

1. Ako hlavný argument proti homeopatii sa zvykne uvádzať jej neúčinnosť, absencia akýchkoľvek klinických skúšok s pozitívnym výsledkom. To je samozrejme pravda, len to podľa mňa nie je úplne celý argument v neprospech homeopatie. Moderné klinické skúšky sú totiž mantrou medicíny len posledných pár desaťročí a podstupujú ich všetky nové liečivé látky, ktoré majú potenciál stať sa vo finálnej fáze registrovaným liekom. Často sa však zabúda, že tu máme celé spektrum triviálnych účinných látok, ktoré vzhľadom k svojej všeobecnej rozšírenosti, známemu zloženiu a mechanizmu účinku klinickými skúškami prejsť vôbec nepotrebujú (patria tu napr. liekopisné čajoviny, čajové zmesi).

2. O homeopatii sa tiež zvykne hovoriť, že nemá známy mechanizmus účinku. Toto je tiež pravda, niekto by mohol opäť namietať, že mnohé súčasné lieky nemajú jasný mechanizmus účinku, resp. sa stále objavujú nové mechanizmy účinku konkrétnej látky v organizme.

Otázka teda stojí tak, či homeopatia náhodou nespadá do niektorej z týchto kategórií: že by nepotrebovala klinické skúšanie pre svoju triviálnosť, a nepotrebovala ani objasnený mechanizmus účinku.

Podrobnejším skúmaním však zistíme, že homeopatia tieto kritériá nespĺňa. Po prvé, netvári sa ako triviálna, v prírode sa vyskytujúca vec - na jej výrobu je potrebný sofistikovaný postup. A po druhé, homeopati tvrdia, že mechanizmus účinku (alebo minimálne jeho princípy) poznajú. To by samo o sebe ešte nič neznamenalo, problém však je, že nimi popisovaný mechanizmus nie je zlučiteľný s rozumom, nie je skrátka racionálny. A to je kameň úrazu celej homeopatie.

3. Niekto by mohol namietať, že homeopatia je teda dobrá rovnako ako akékoľvek iné placebo. Že skrátka aktívnym spôsobom nelieči, ale ani neškodí. Problém tohto tvrdenia je v slove placebo. Slovo môže označovať buď a) konkrétnu inertnú tabletu (bez účinnej látky) v kontexte klinického skúšania (pri porovnávaní účinku skúšaného produktu), alebo môže označovať b) tzv. placebo efekt - čiže určité pozitívne nastavenie, pozitívne očakávanie pacienta, jeho dôveru v liečbu. Takýto placebo efekt je žiaduci, je pri konvenčnej liečbe prítomný, a je súčasťou procesu liečby.

Pri konvenčnej liečbe však v skutočnosti nikdy nejde o čisté placebo (efekt), vždy ide o sprievodný jav v súčinnosti konkrétnej liečivej látky.

A placebo ako inertná tableta sa podáva len v kontexte klinickej skúšky a musí tomu predchádzať informovaný súhlas pacienta a podobné náležitosti.

Z týchto dôvodov nemožno homeopatiu považovať za neškodné placebo, pretože nespĺňa ani prvý, ani druhý význam uvedeného slova.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo