Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. jún 2016

Proaktívne Slovensko dobýva OSN (výber z blogov)

Hodnotenie stavu ľudských práv na základe optiky LGBTI, potratových reprodukčných požiadaviek a výchovy k jedinému správnemu rodovému pohľadu na násilie nás má priblížiť k ľudskejšej a civilizovanejšej Európe. Fórum života sa nestačí čudovať...
Proaktívne Slovensko dobýva OSN (výber z blogov)

Slovensko v súčasnosti predkladá Rade OSN pre ľudské práva mimoriadnu-dobrovoľnú priebežnú správu o stave plnenia záväzkov vyplývajúcich z Univerzálneho periodického hodnotenia Slovenska v rámci 2. kola. Podľa Rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva táto správa má „objektívne, transparentne, konštruktívne a neselektívne“ hodnotiť stav ľudských práv, po dôslednej konzultácii so zainteresovanými inštitúciami, ako aj so zástupcami verejnosti a mimovládnych organizácií.

Od začiatku tvorby Celoštátnej stratégie ľudských práv mnohé mimovládne organizácie, široká verejnosť (reprezentovaná o. i. Národnými pochodmi za život), hlas biskupov, ale aj niektorých politikov (najmä pred voľbami) vyjadrili svoje odmietavé postoje k nezvyklému predkladaniu požiadaviek LGBTI ako nadštandardných práv. Na pochodoch jednoznačne zaznel verejný názor mnohých, ktorí volajú po dodržiavaní práva na život každého človeka, ktorý sa podľa vedeckého poznania začína už počatím. Verejný hlas dlhodobo znie aj proti pokusom zaviesť do našej spoločnosti (aj do škôl) koncept človeka, ktorý umožňuje stanoviť jeho rod podľa subjektívneho vnútorného cítenia, nie podľa objektívnych genetických kritérií.

Kontroverzná celoštátna stratégia bola napriek tomu schválená - proti vôli väčšiny občanov. Do nedávno vypracovanej a pripomienkovanej správy k Univerzálnemu periodickému hodnoteniu sa však nepremietlo jediné slovo, ktoré by naznačilo verejný nesúhlas veľkej časti spoločnosti so spomínanými témami. Na kľúčových pozíciách ostali tí istí ľudia, ktorí pripravovali stratégiu, len rošádou sa vymenili a šikovne si presunuli agendu - so súhlasom terajších koaličných partnerov, alebo bez neho. Slovensko má tak budiť dokonalý obraz súladu s európskou agendou vrátane jej ideologického rámca.

Fórum života ako jeden z pripomienkujúcich subjektov podalo pripomienky k tejto priebežnej správe o stave plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike k ľudským právam. Na rozporovom konaní na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sme sa dozvedeli, že ide o vlastnú iniciatívu Slovenska v súvislosti s jeho kandidatúrou do výboru OSN pre ľudské práva či do kresla generálneho tajomníka OSN. Zarazila nás táto intenzívna aktivita, podobne ako v prípade celoštátnej stratégie, ktorú sme ako jediný štát sveta okrem Holandska vypracovali a ktorá je už odoslaná do OSN. Akú daň sme zaplatili za kandidatúru?

Odporúčania iných krajín, ktoré Slovensko bez námietok akceptovalo, sa týkajú aj

  • ratifikácie všetkých dohovorov vrátane Istanbulského dohovoru, ktorý rieši násilie na základe ideologického rodového konceptu, ktorý by sa tak dostal do výchovno-vzdelávacích programov,
  • implementovania Akčného plánu pre LGBTI osoby, ktorý chce napr. prevychovávať učiteľov, zdravotníkov, médiá či pripravovať registrované partnerstvá,
  • vypracovania programu sexuálneho „zdravia“ s cieľom obmedziť výhradu svedomia zdravotníkov, ponúkať ľuďom antikoncepciu, potratové tabletky, potraty, dokonca „eugenické praktiky“ a riešenie „druhoradých“ cez „rozširovanie prenatálnej diagnostiky s cieľom vyhľadávania a ukončenia tehotnosti s postihnutím plodu“.

Je neuveriteľné, že zodpovední pracovníci a vláda napriek hlasnému postoju verejnosti v mene Slovenska akceptujú a implementujú odporúčania o propagácii priaznivého prostredia pre LGBTI, čím ohrozujú a spochybňujú platnosť samotnej Ústavy definujúcej manželstvo muža a ženy, ako aj bezpečnosť obyvateľstva pred nákazou HIV. Je zvláštne, že vláda SR pokorne skláňa hlavu pred natláčaním antikoncepcie, ktorej spotreba u žien klesá, a pred registráciou potratových tabliet, ktorá je v rozpore so zákonom. Nelogické je aj to, že správa na jednej strane akceptuje výhradu svedomia zdravotníkov a na druhej strane chce obmedziť túto výhradu vo svedomí, aby mali ženy prístup k potratom bez obmedzenia. Zdá sa, že táto schizofrénia nám má urobiť dobré meno a vydláždenú cestu do „vyspelej“ Európy a OSN.

Vďaka tejto predloženej priebežnej správe o stave plnenia odporúčaní k dodržiavaniu ľudských práv na Slovensku sme získali dokonalý prehľad, čo sa realizuje na našich ministerstvách, a presvedčenie, že agenda celoštátnej stratégie „nebude spať“. Žiaľ, polarizácia občianskeho spektra aktivitami ministerských pracovníkov pokračuje a naháňa body extrémizmu a radikalizmu. Rozpory v pripomienkových konaniach pretrvávajú, pričom agenda zo Slovenska do Európy a OSN prichádza „nedotknutá“ realitou verejného názoru na spomínané oblasti. A financovanie ide naďalej podľa dobre premysleného fungujúceho ideologického plánu. Aj z našich daní.

Mária Raučinová, Fórum života

Inzercia

Fórum života je zriaďovateľom neziskových organizácií poskytujúcich všeobecno-prospešné služby - Poradne Alexis n.o., gynekologickej ambulancie Gianna n.o. a prevádzkovateľom projektu Zachráňme životy. Je platformou združujúcou 51 mimovládok, desiatky spolupracujúcich organizácií a stovky jednotlivcov, podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorých spája spoločná vízia – ochrana ľudského života v každej jeho fáze - od počatia po prirodzenú smrť a rodiny ako optimálneho miesta rozvoja ľudskej osobnosti. Svoju misiu napĺňa v troch oblastiach – v advokácií, prevencii a v konkrétnej pomoci.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Kotleba a financovanie politických strán z našich daní

Kotleba a financovanie politických strán z našich daní

Kotlebova ĽSNS podala 19. mája svoj prvý návrh zákona, ktorý má zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu, čiže z peňazí daňových poplatníkov. Vraj je to skvelý príklad úsilia šetriť verejné financie v prospech slušných občanov. Poslanci ktorí zaň nezahlasujú, vraj ukážu že uprednostnili vlastný prospech pred záujmami slušných ľudí.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.