K diskusii biskupa Jozefa Haľka a kňaza Karola Moravčíka

Spoločenstvo Ladislava Hanusa usporiadalo v Bratislave v rámci Hanusových dní diskusiu medzi biskupom Jozefom Haľkom a kňazom Karolom Moravčíkom.

Záznam tejto debaty bol zverejnený na stránkach Postoja. Týmto svojim krátkym príspevkom by som chcel reagovať na diskusiu pomocného biskupa Jozafa Haľku s kňazom Karolom Moravčíkom, ktorý je spoluautorom knihy "Radosť evanjelia na Slovensku".

Nemohol som sa pri sledovaní diskusie zbaviť dojmu, že moderátor je celou dušou na strane Moravčíka, kým jeho oponent sedel na lavici obžalovaných. Táto straníckosť sa mi jednoducho nepáčila.

Pán biskup musel čeliť rôznym invektívam a dokonca aj útokom, kým pán Moravčík nikdy neodpovedal priamo, ale vždy sa vedel obratne vykrútiť spod nepríjemnej otázky a napokon rozprával vždy len o tom, o čom sám chcel.

Pritom sa veľmi oháňal koncilom, pápežom Františkom, ba horlil aj rozvinutie evanjelizačného pôsobenia, ale zostával vždy len na všeobecnej rovine nekonkrétnych fráz, ktoré sa síce dobre počúvajú, ale v praktickom živote však nič neznamenajú. Pripomínalo mi to čosi ako nabubrelú ideológiu bez vnútorného obsahu.

Keď som to všetko počúval, neubránil som sa predstave, čo by na to povedal sám prof. Hanus. Ten nikdy nezastával takéto liberálne názory, aké šíri napr. Karol Moravčík cez svoje "Teoforum". Dokonca mi je celkom jasné, že ani myšlienkový obsah tohto jeho fóra nie je originálny, ale dá sa evidentne dokázať, že všetky tieto „svoje“ názory preberá z rakúskych a nemeckých liberálnych kruhov, ktoré šíria niektorí liberálni teológovia na Západe.

V tomto zmysle vidím, žiaľ, smutnú skutočnosť, že sa Hanusovo meno neužíva na boj proti cirkvi zo samého jej vnútra. Hanus by to nikdy neurobil. Na jeho prednášky som chodil a nie len na prednášky, často som ho navštevoval spolu s Jankom Magom a keď býval občas u neho napr. v Batizovciach, alebo v Kežmarku, vždy som ho navštívil. Zmýšľanie Hanusovo som teda poznal dobre. Preto ma aktivity Karola Moravčíka a jeho spolku veľmi mrzia, pretože sa nimi nesnaží budovať cirkev, ale naopak ju ničiť. Pred časom som reagoval na jeho podnety, ktoré sa zameriavali na spochybňovanie základných kresťanských právd, ktoré od samého počiatku uchováva a obraňuje katolícka cirkev.

Môžem len s uznaním kvitovať, ako statočne sa držal pán biskup Haľko, nedal sa vyprovokovať k invektívam akými oplýval jeho oponent. Diskutoval vecne a hájil zásadné kresťanské pravdy a presne sa vyjadroval aj voči morálnym otázkam, o ktorých sa vášnivo diskutuje v súčasnosti.

Rád by som sa opýtal pána Moravčíka, keby mi úprimne odpovedal, aká je vlastne tá jeho predstava modernej, či novej, koncilovej cirkvi po ktorej tak horlí, pričom odmieta všetko, čo sa týka úprimnej nábožnosti, modlitby, adorácie, alebo aj otázku života podľa Božích prikázaní. Treba si len pozorne všimnúť za čo to všetko horlí tento náš moderný teológ: Je mi jasné o čo ide liberálnej teológii! Má to byť život bez obeti, bez sebazaprenia, bez podriadenia sa Božej vôli, lebo vraj človek je sám sebe pánom. Antropológiu sme dosadili namiesto teológie a myslíme si, že to napokon bude fungovať? Pozrime sa kde to dotiahli teológovia a kňazi na západ od našich hraníc? Prázdne kostoly, ktoré sa ponúkajú na predaj, kostoly premenené na rôzne profánne budovy, kým duša človeka je stále prázdnejšia a úplne dezorientovaná. Ako je možné, že moslimovia nachádzajú svojich fanatických prívržencov dokonca v tradične kresťanských krajinách? Nesvedčí to o tom, že ako kresťania sme zanedbali čosi podstatné? Pýtam sa, prečo prejavy zbožnosti sú tŕňom v oku týmto modernistickým teológom? A aké teda ponúkajú náhradné riešenie? Aj toto už môžeme sledovať; v katolíckej cirkvi absolútne nepochopiteľný jav, čo pred tým nikdy nebolo. Devastácia liturgie konaním tzv. fašiangových omší, rôznymi tanečnými prejavmi (dokonca aj kňazov), taktiež chcú zaujať novými témami o rešpektovaní inakosti atď. Prečo sa toto všetko koná? Aby dokonali dielo skazy? A toto všetko máme tolerovať, prijímať, ba dokonca aj preberať?

Karol Moravčík v debate nevedel nájsť jediné uznanlivé slovo na tých čo sa modlia ruženec, prezýva ich ruženčiarmi, odsudzuje aj Opus Dei, aj liturgiu Pia V. a čo všetko on ešte odsudzuje. Neviem, koho by som nadchol takýmito ideami a dokázal nimi pritiahnuť niekoho k Pánu Bohu.

Knihu o ktorej sa diskutovalo, som si zadovážil a žiadalo by sa ňu dať konkrétnu odpoveď, na konkrétne obvinenia, polopravdy a zavádzajúce tvrdenia. V mnohom ohľade sa stavia proti základným pravdám viery a mravov. V tejto oblasti od nás vyžaduje Kristus, aby naše „áno“ bolo áno a „nie“, nie. A dodáva, že čo je nad to, je od Zlého.

Takže na záver by som chcel povedať, že Spoločnosť Ladislava Hanusa nerobí dobrú službu ani cirkvi, ani národu a dokonca ani dobré meno Hanusovi, keď sa rozhodla robiť popularitu Moravčíkovi a jeho Teoforu.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo