Ľudovít Gunčaga

Ľudovít Gunčaga

Boh je najväčší liberál, dovoľuje nám robiť čokoľvek. Len následky si potom musíme znášať sami.

Strana 1

Blog
Prečo Dr. J. Tiso vyznamenal nemeckých vojakov
Prečo Dr. J. Tiso vyznamenal nemeckých vojakov

Na osobu historika Františka Vnuka v apríli 2021 mediálne zaútočili predstavitelia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) po tom, ako dostal od mesta Ružomberok k svojim 95. narodeninám cenu Andreja Hlinku. Toto ocenenie získal F. Vnuk za osobitný prínos k historickému a popularizačnému zhodnoteniu významnej osobnosti našej histórie Andreja Hlinku.

Blog
Svedectvo katolíckeho kňaza o masakri občanov slovenského štátu
Svedectvo katolíckeho kňaza o masakri občanov slovenského štátu

V roku 1944 bol katolíckym kňazom v obci Sklené v okrese Martin, otec Jozef Pöss. Tamojšie zmiešané slovensko – nemecké obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia pre kremnické bane. Spolužitie slovákov a nemcov v obci bolo po celé stáročia bezproblémové, až do septembra 1944.

Strana 1
Denník Svet kresťanstva