Michal Oláh

Michal Oláh

Sociálny pracovník a vysokoškolský pedagóg. Bez pátosu považuje desatoro za univerzálne riešenie väčšiny sociálnych problémov v spoločnosti. Je šéfredaktorom časopisu Clinical Social Work an Health Intervention.​ ​*1977

Strana 1

Blog
Rwanda: Zachránený lekár Modrého z neba
Rwanda: Zachránený lekár Modrého z neba

Lekár Ľubomír Laurinec je dnes asi najznámejší bývalý bezdomovec na Slovensku. Vďaka Vilovi Rozborilovi si našiel bývanie v útulku Antona Srholca - RESOTY, kde začal jeho návrat do života. Vďaka prof. Vladimírovi Krčmérymu sa znova stal lekárom chudobných bratislavských tulákov, neskôr misionárom v Rwande. Zaujímalo nás, ako vníma misiu v Rwande a ako si predstavuje svoj ďalší život.

Blog
Máme sa dobre
Máme sa dobre

"Internet máme teraz len občas, presekli kábel v mori, vraj. Tak raz je, raz nie je, rovnako ako elektrický prúd a občas aj voda. Inak sa máme dobre, každú chvíľu je niečoho nedostatok. Ale to je všetko OK. Vrátili sa už aj doktori zo Sudánu, takí mladí, tam je to o život už. Prežili a chcú ísť naspäť." reaguje slovenský misionár Ivan na pozdrav po našom stretnutí v Nairobi.

Blog
Ako pomôcť ľuďom bez domova?  How to help homeless people?
Ako pomôcť ľuďom bez domova? How to help homeless people?

Ak sa zamyslíme nad jednotlivými osudmi bezdomovcov, pocítime ľútosť a možno aj znechutenie a odpor. Množstvo predsudkov, s ktorými je problém bezdomovectva spojený, navodzuje občas v spoločnosti atmosféru strachu s presvedčením „expertného názoru“, že si za to aj tak môžu sami a keby chceli, tak pracujú, veď „ani mne nikto nič zadarmo nedal“.

Blog
Príspevok k hľadaniu lieku na skvalitnenie vysokých škôl
Príspevok k hľadaniu lieku na skvalitnenie vysokých škôl

Verejná verzus súkromná V diskusiách, ktoré zaznievajú stále častejšie počuť viac alebo menej oprávnenú kritiku a mnohé pohľady na kvalitu vysokého školstva prevažne z prostredia MŠVVaŠ Slovenskej republiky a pracovníkov verejných a štátnych škôl. Vytvára sa zvláštna atmosféra v ktorej sú jednotlivé...

Strana 1