2064 bezdomovcov. Adoptujme si človeka bez domova!

2064 bezdomovcov. Adoptujme si človeka bez domova!

Minulý mesiac vykonal IVPR historicky 1. sčítanie ľudí bez domova v Bratislave. Výsledky sú zaujímavé a očakávané. Aké sú však praktické riešenia?

Po minulomesačnom spoločnom sčítaní ľudí bez domova sa ukázalo, že v Bratislave žije bezprostredne na ulici a v rôznych útulkoch viac ako 2000 bezdomovcov. Z terénu však predpokladáme, že ich je raz toľko v rôznych lacných komerčných ubytovniach - žijúcich na hranici chudoby, "privátoch" (napr. v Pentagone, squatoch...) a lesoch/poliach. Ide o skrytý typ bezdomovectva ľudí žijúcich bez trvalého pobytu na konkrétnej adrese, dlhodobo nezamestnaných bez vlastného bývania - často nepoberajúcich ani dávku v hmot. núdzi, závislých na ulici, inv. dôchodcov bez vlastného alebo iného trvalejšieho bývania a pod. 
V BA sú noclahárne reálne často nevyužité napriek tomu, že poskytujú len cca 500 lôžok na niekoľko tisíc bezdomovcov. Nie je riešením zakladať ďalšie noclahárne s výnimkou zimného obdobia. Mnohí bezdomovci v nich nechcú bývať, pretože im neposkytujú to, čo najviac potrebujú - DOMOV (a s tým spojenú ľudskú dôstojnosť). Od domova máme mať kľúče, možnosť slobody pohybu, varenia, svojej chladničky, TV, práčky a pod. 

Foto autor: Alojz. 

Náš najstarší obyvateľ, 90 ročný A. B. (foto M. Domoka uverejnené so súhlasom p. A.B.), netrpí ani tak materiálnym nedostatkom ako hlbokým pocitom osamelosti a odlúčenia, typickým pre väčšinu ľudí bez domova. Ako mnoho bezdomovcov sa dostal na ulicu v dôsledku podvodu s nehnuteľnosťami. Nemá žiadneho blízkeho príbuzného.

Potrebujeme vytvoriť sieť sociálnych ubytovní (fungujúcich na polokomerčnom princípe) s kapacitou max. do 40 osôb, na chod ktorých by sa skladali jeho obyvatelia bez priamej dotácie štátu. Platili by tam jasné pravidlá spolužitia založené na komunitnom - rodinnom princípe v duchu procesu prebiehajúcej deinštitucionalizácie. Stačili by 2 sociálni pracovníci - kouči, ktorí by mali za úlohu vytvárať rodinné prostredie a resocializačne vplývať na obyvateľov komunity.

Problém bezdomovectva tým samozrejme nikdy úplne nevymizne, môže však získať inú - dôstojnejšiu podobu. Jedno takéto zariadenie, založené Dr.h.c. Antonom Srholcom úspešne funguje už 25 rokov a resocializačným procesom s rôznym úspechom tu prešlo už vyše 1000 ľudí.

V súčasnosti si môžeme adoptovať strom, dobrý projekt alebo dokonca aj leva..., bolo by skvelé adoptovať si človeka bez domova a darovať mu ľudskú dôstojnosť pravidelným venovaním svojho času. Stačí raz za mesiac, 1 hod. Pokiaľ by sa našlo dosť dobrých ľudí, mohli by sme spoločne ísť do tohto "projektu". Nešlo by o žiaden marketing ani bombastické medializovanie sa, skôr o veľmi osobnú pomoc človeku s jednoduchými pravidlami pomoci: 1. bez alkoholu, 2. bez peňazí, 3. bez intímnych vzťahov. Pre začiatok by bolo dobé vytvoriť databázu ľudí ochotných pomôcť. Zdieľať

Foto autor: Priečelie RESOTY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Viac k téme v diskusii s L. Oravovou:  http://www.ta3.com/clanok/1095701/hrozba-chudoby.html

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo