Nad listom otcov biskupov

Otcovia biskupi napísali list veriacim, v ktorom ma ako kresťanku angažovanú za zastavenie potratov a zároveň matku, zaskočil nasledujúci odsek.

Otcovia biskupi napísali list veriacim, v ktorom ma ako kresťanku angažovanú za zastavenie potratov a zároveň matku, zaskočil nasledujúci odsek.