Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. október 2021

Zamlčaný potrat nie je umelé prerušenie tehotenstva

Niekoľko ľudí sa snaží klamlivo (a verbálne agresívne), za pomoci médií, presvedčiť verejnosť, že lekárske ošetrenie zamlčaného potratu (dieťa zomrelo v maternici ale nespustilo sa krvácanie) je umelé prerušenie tehotenstva (UPT). Nechcem presviedčať o správnosti či nesprávnosti návrhu zákona, kvôli ktorému to robia, len ponúknuť pár myšlienok a poukázať na praktiky manipulácie verejnej mienky. Predpokladám, že pred druhým čítaním tieto snahy ešte zosilnejú. Ide o čakaciu lehotu pred podpísaním informovaného súhlasu. STOPka na ceste však nemá za cieľ zabrániť nám ísť ďalej, ale rozhliadnuť sa a všimnúť si prípadné nebezpečenstvo. Mohla by na niečo podobné slúžiť čakacia lehota pred UPT?
Zamlčaný potrat nie je umelé prerušenie tehotenstva

Návrh zákona, ktorý má ambíciu pomôcť tehotným ženám rozhodovať sa slobodnejšie (čiže pod aspoň trochu menším časovým, finančným či spoločenským tlakom) prešiel do druhého čítania. Týka sa zákona o umelom prerušení tehotenstva, čo je eufemizmus, ktorým označujeme úmyselné ukončenie vývoja novej ľudskej bytosti. Návrh sa nesnaží meniť možnosť podstúpiť UPT do 12. týždňa bez udania dôvodu a do 24. zo zdravotných dôvodov. Má samozrejme viac častí, ponúka zaujímavé novinky (napríklad inštitút utajeného tehotenstva). Mňa však najviac zaujala do očí bijúca iracionálnosť niektorých jeho kritikov.

V súčasnosti, keď žena požiada o umelé prerušenie tehotenstva bez udania dôvodu, je lekár povinný informovať ju o priebehu zákroku, možných následkoch, či o alternatívach a možnej podpore, pomoci od štátu a organizácií. UPT je možné vykonať až o 48 hodín neskôr, nakoľko tieto informácie môžu byť pre ženu nové a nemá ísť iba o formálne podpísaný informovaný súhlas. Návrh zákona túto čakaciu lehotu rozširuje aj na potraty zo zdravotných dôvodov na strane ženy či plodu, okrem bezprostredného ohrozenia zdravia či života ženy a predlžuje lehotu na 72 hodín (v aktuálnom návrhu 96, ale už bolo avizované zníženie do druhého čítania).
Okrem iných poslankyňa Vladimíra Marcinková či organizácia Ženské kruhy tvrdia, že táto lehota by sa vzťahovala aj na zamlčané potraty, nakoľko tie tiež považujú za UPT zo zdravotných dôvodov.

Marcinková: "Ak prejde novela pani Záborskej pod tajomným názvom “pomoc ženám”, s mŕtvym plodom budete musieť žiť ďalšie 4 dni, počas ktorých si vraj máte potrat rozmyslieť." 

Ženské kruhy: Potrat môže byť v tomto prípade buď spontánny (ku krvácaniu dôjde samovoľne a telo ženy plod vypudí) alebo je vedené medicínskym spôsobom (na Slovensku žiaľ možné iba chirurgicky - formou kyretáže). V tomto prípade sa postupuje podľa § 5 zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorý sa vykonáva vyhláškou a v nej umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov upravuje § 2 ods. 2. Konkrétne v prípade zamĺknutého potratu sa na to vzťahuje ustanovenie "plod nie je schopný života".

Pani Záborská odpovedá, že ošetrenie zamlčaného potratu sa neriadi zákonom o umelom prerušení tehotenstva, nakoľko sa o UPT nejedná.


Ako to teda je so zamlčanými potratmi?
To, že časť je rovnaký zákrok (kyretáž či vyvolanie pôrodu) neznamená, že je to ten istý medicínsky úkon.
Je pravda, že Zákon o umelom prerušení tehotenstva ho nedefinuje (rovnako ani vyhláška k tomuto zákonu), preto je logické pozrieť sa na podstatu zákroku. A tam je jasný rozdiel - kyretáž pri zamlčanom potrate neusmrcuje dieťa. Kyretáž pri UPT usmrcuje dieťa. Vyvolaný pôrod pri vnútromaternicovej smrti dieťaťa nevyžaduje usmrtiť dieťa, pri vyvolávaní pôrodu pri UPT sa musí dieťa najprv úmyselne usmrtiť. Píšem dieťa, hoci vo vývojovom štádiu embrya alebo plodu, nakoľko pri vnútromaternicovej smrti aj Svetová zdravotnícka organizácia používa terminológiu
„mŕtve dieťa“.
Stránka slovenskypacient.sk napríklad informuje: "Čo je to interrupcia? Interrupcia (potrat alebo umelé prerušenie tehotenstva) je lekársky zákrok, ktorého prevedenie je upravené Zákonom 73/1986 Zb. a príslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR." Opäť ani náznak definície.

Tak veľmi sa v 1986 komunisti snažili tváriť, že o nič nejde, až tam definíciu nedali (v tomto legislatívnom dokumente by ste časť "vymedzenie základných pojmov" hľadali zbytočne). Tak sa snažíme ignorovať to charakteristické pre tento zákrok, až je napokon možné vo verejnej diskusii, v médiách, úplne kľudne tvrdiť, že kyretáž po spontánnom potrate je UPT. A ľudia v komentároch tlieskajú a nadávajú na Annu Záborskú tvrdiac, že chce ženám spôsobiť sepsu.

Ak teda nemáme v zákone explicitne vyjadrené, čo umelé prerušenie tehotenstva je a nie je, kde to môžeme hľadať?
Po každom potrate, spontánnom či umelom, s ktorým sa zdravotník stretne, je povinný podať hlásenie Národnému centru zdravotníckych informácií. Ženské kruhy sa ma v diskusií opýtali, na základe akého zákona sú odosielané štatistické údaje o zamlčaných potratoch. Hoci som im odpovedala (prekvapilo ma, že to nevedia), na druhý deň vo svojom live streame opakovali túto otázku ako problém a ešte k tomu nezodpovedaný. Ide o zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V metodických pokynoch k vyplneniu spomenutého hlásenia sa píše: "Obsahová náplň formulára bola vypracovaná v spolupráci s MZ SR a Hlavným odborníkom MZ SR v odbore gynekológia a pôrodníctvo za spoluúčasti NCZI. Autori predmetného formulára vychádzali v prvom rade z potrieb sledovania údajov, ktoré sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na demografickú štatistiku a poukazujú aj na kvalitu starostlivosti o ženu v perinatálnom období." Teda ide o
oficiálny štátny dokument, v ktorom už naozaj nezostáva priestor na vlastnú interpretáciu.

Na doplnenie vo formulári je niekoľko druhov potratov. Pri spontánnom vo vysvetlivke píšu: "Ak je udaný tento druh potratu, potom pole pre zápis UPT zo zdravotných dôvodov a Poplatok za UPT prečiarknete vodorovnou čiarou." Ďalší povinný údaj hlásenia je diagnóza. Tu čítame: "Druh potratu má kód "1"(spontánny), potom Diagnóza musí byť z intervalu O03.0 - O03.9 alebo O02.1 a O02.8." Diagnóza O 02.1 je missed abortion,  zamlčaný potrat. Nie je teda pochýb, že tento druh potratu a jeho lekárske ošetrenie nie je UPT, preto sa samozrejme neriadi Zákonom o umelom prerušení tehotenstva a preto sa na neho čakacia lehota spomínaná v tomto zákone nevzťahuje a nemôže vzťahovať.

Ako je možné, že ako vidno z komentárov v médiách a na sociálnych sieťach, mnohí bez rozmýšľania uverili opaku? V snahe nepomenovať veci pravým menom sme zašli tak ďaleko, že niektorí ľudia majú naozaj pocit, že ide o to isté. V diskusii o spontánnom potrate v 19. týždni tehotenstva napísala iná mamička, že ona "musela podstúpiť to isté". Lebo jej dieťa malo podozrenie na Downov syndróm, tak sa rozhodla pre UPT. Verím, že bola úprimne presvedčená, že naozaj musela.

Stránka dobrovoľnosti je v jej prípade tiež otázna, keďže mnohí gynekológovia a (tá ukričaná) časť spoločnosti by na ňu pozerali ako na nezodpovednú, ak by dieťa nechala žiť. Svedčia o tom mnohé smutné skúsenosti matiek, ktoré sa naopak rozhodli tak. Už samotné spojenie "slobodné rozhodnutie ženy" a "musela som, nemala som na výber,..." je oxymoron. Niektoré organizácie a politici podporujú ženy, ak sa rozhodnú pre potrat, ale nezachytila som od nich podporu ženám, ktoré sa rozhodnú takéto dieťa porodiť živé. Možno to robia, ale určite potichšie. Pritom oveľa väčšiu podporu potrebujú práve tieto (psychologickú, a tiež spoločenskú).
Ak má nejaká organizácia podporovať slobodu rozhodovania, treba od nej počuť, že nekričí len "máš právo na potrat", ale aj "ak si dieťa necháš, budem tiež stáť pri tebe a rovnako o tom kričať v médiách, zastanem sa tvojho dieťaťa". Len tak môžeme hovoriť o tom, že im ide naozaj o ženu a jej slobodné rozhodnutie. Poradňa Alexis napríklad (to je tam, kde vidia hodnotu a ľudskú dôstojnosť vášho dieťaťa, nech by bolo akékoľvek) síce vo svojom srdci jednoznačne horí za právo ochrany života každého človeka, ale na ženy nikdy netlačí a je tu aj (a azda hlavne) pre ženy, ktoré sa pre potrat rozhodli a následne tým trpia.


Čakanie aj na potraty zo zdravotných dôvodov?

Že nejde o prípady, kedy je dieťa mŕtve, sme si už vysvetlili. V akútnych prípadoch sa zachraňuje život ženy, napríklad pri masívnom krvácaní, ktoré jednoducho treba zastaviť - a to urobia aj tí lekári, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí. Ale v ostatných prípadoch nekonať skratovo a dopriať si pár chvíľ možno nie je až taký zlý nápad, zvlášť ak ide o vytúžené dieťa. Dôvody upravuje vyhláška z roku 1986.

Dôvody na strane dieťaťa - áno, je nesmierne ťažké prežiť svoje dieťa a nikto si to nevyberá. Ja nehovorím "majte schválne dieťa, ktoré zomrie chvíľu po pôrode". Ja hovorím - vy ho už máte. Prečo sa z neho netešiť, kým žije? Všetky naše deti raz zomrú. Otázka je, ako využijeme ten čas, ktorý smieme byť s nimi. Ťažké je to, že zomrie. Ale zatiaľ predsa žije. Áno, je tu riziko, že čím dlhšie bude žiť, tým ťažšia bude pre mňa jeho strata. Ale to je riziko lásky a je tu pri každom vzťahu, pre ktorý sa otvoríme. Možno keby spoločnosť viac hovorila o tom, že tvoje dieťa je vzácne aj ak onedlho zomrie, že sa z neho smieš tešiť, že je to stále to isté dieťa, čo včera na ultrazvuku, kým si nevedela...

No a dôvody ako Downov syndróm... Stal sa z neho neopodstatnený strašiak mnohých žien, ktoré nikdy nemali skúsenosť vzťahu s takým človekom. Strašiak živený aj gynekológmi, ktorí tiež často skúsenosť vzťahu nemajú. Ja ju trochu mám a považujem autizmus za neporovnateľne náročnejší pre matku, rodinu aj okolie, nakoľko negatívne zasahuje samotnú schopnosť mať vzťah. Ale ten sa prenatálne nediagnostikuje a po pôrode už dieťa chráni zákon. Mať dieťa je riziko, lebo žiadne nebude navždy stopercentne zdravé. Ale stojí to za to.

Môj návrh je, aby poučenie obsahovalo kontakty na rodiny, ktoré prijali dieťa s postihnutím. Napríklad Platforma rodín s laickým poradenstvom je absolútne úžasná vec. Tu som pri písaní neodolala troche svojho pohľadu... Ženské kruhy píšu: "Ak sa prijme novela v navrhovanej podobe, tak výsledkom bude, že niektoré ženy reálne ukončenie tehotenstva z dôvodu vážnych vývojových vád nestihnú. Budú tak donútené pokračovať v tehotenstve, ktoré môže v neskoršom štádiu ohroziť ich zdravie či priamo život." Zásadná vec - ak tehotenstvo naozaj bude v neskoršom štádiu (rozumej po 24. tt) ohrozovať zdravie či život ženy, nie je potrebný potrat - stačí vyvolať pôrod (čiže to isté, ako by sa robil aj potrat už pár týždňov pred 24. tt, keďže to je tiež technicky vlastne vyvolaný pôrod, len sa dieťa najprv usmrtí). Okrem toho UPT v prípade priameho ohrozenia života ženy sa môže urobiť časovo neobmedzene, hoci osobne nechápem, aký zmysel by malo povedzme v 30. tt pri vážnom akútnom stave (napríklad masívne krvácanie) strácať tým čas - v takom prípade sa dieťa proste porodí. A teda nielen ja osobne to nechápem – aj vyhlásenie profesionálnych organizácií zastupujúcich viac ako 30 000 lekárov to vníma rovnako. Veľmi zaujímavé čítanie, odporúčam.

Dôvody na strane ženy – Argumentujú tým, že 72 hodín čakania môže spôsobiť vážne problémy. Vyhláška so zoznamom zdravotných dôvodov obsahuje napríklad aj zlyhanie antikoncepcie, dva predchádzajúce cisárske rezy, žalúdočný vred, ak žena berie antidepresíva, choroby štítnej žľazy (mimochodom aj rovnaká, akú mala moja mama v čase keď som sa narodila - v roku, z ktorého sú vyhláška aj zákon)... Počatie medzi príbuznými v priamom rade, alkoholizmus s povahovými defektami u jedného z rodičov, ak žena už porodila psychicky poškodené dieťa, či riziko dedičnej hluchoty sú ukážkou diagnóz, kedy vôbec nejde o zdravie ženy, ale o zdravotnú dokonalosť nového člena spoločnosti a teda čo najmenšiu finančnú záťaž prípadnej liečby či kompenzácie. Darmo, socialisti boli pragmatici.

Verím v pokrok a viem, že medicína nejaký od roku 1986 urobila. Mnohé z diagnóz tam uvedených nielen nepredstavujú problém, ak by tehotenstvo trvalo o 72 hodín dlhšie, ale nie sú v tehotenstve vôbec väčším problémom než mimo neho (vďaka novým generáciám liekov, liečebným postupom,...).

Len mimochodom... na onkologické operácie sa čaká týždne, ale pri potrate mimo akútneho ohrozenia ženy je podľa niekoho problém 72 hodín na rozhodnutie sa po obdržaní informácií (informovaný súhlas).

Ženské kruhy uvádzajú v kontexte návrhu a ich tvrdenia o tom, že ošetrenie zamlčaného potratu je UPT, príbehy žien, ktoré čakali na kyretáž, lebo poisťovňa a podobne dôvody - s dodatkom, že "hovoria, že to nebude problém, ale ukazuje sa naopak, že problém to už je." Tak moment. Pani Záborská ani nikto z predkladateľov netvrdí, že na Slovensku nie sú problémy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - sú, a logicky teda sú aj na oddeleniach gynekológie. Málo personálu, zastaralé vybavenie, poisťovňa určujúca kto smie akú liečbu podstúpiť... To všetko sú skutočné problémy a áno, sú tu už dlho. Ale je naozaj nefér spájať to s lehotou na rozmyslenie po informovanom súhlase v prípade UPT. Považujem to za vysoko tendenčné a zavádzajúce. 

Áno, bolo by zlé aplikovať akúkoľvek zákonnú lehotu na ženu, ktorej dieťa je už mŕtve v brušku. Ale z návrhu zákona to nie je možné vyvodiť. Nerozumiem, prečo je tu snaha presviedčať verejnosť o opaku. Z toho, ako som videla vystupovať niektorých kritikov návrhu, mám pocit, že to myslia úprimne. Že sa naozaj boja o ženy a naozaj veria tomu, čo hovoria. Pripomína mi to Abby Johnson, bývalú riaditeľku potratovej kliniky, v tom, ako úprimne ona bojovala za práva žien na potrat, opakovala naučené frázy, a jedného dňa zistila, že sa mýlila. Celý život úprimne túžila pomáhať ženám. Jej príbeh v knihe Neplánované mi otvoril oči - teraz viem, že naozaj mnohí aktivisti za možnosť UPT úprimne chcú ženám pomáhať. Ale tým, že šíria falošnú poplašnú správu o čakacej lehote v prípade zamlčaného potratu a o tom, že jeho ošetrenie je vlastne UPT, vzbudzujú v ženách, ktoré im dôverujú a informácie si nepreverujú, neopodstatnený strach.

Inzercia

V kombinácií s prieskumom organizácie Možnosť voľby (ktorý náhodou tiež vyšiel v týchto dňoch), podľa ktorého viacero zariadení nevykonáva potraty zo zdravotných dôvodov, to znie naozaj desivo. Ženy veria tomu, že v týchto zariadeniach ich neošetria v prípade zamlčaného potratu, čo vôbec nie je pravda. Keď v tomto kontexte spomenú, že je "hrozné, že minister je bývalý riaditeľ nemocnice, ktorá nerobí ani potraty zo zdravotných dôvodov“, vyznie to naozaj desivo. Zariadenia, kde nerobia UPT ani zo zdravotných dôvodov však samozrejme ošetria ženu po zamlčanom potrate. Ak je takéto zavádzanie a vzbudzovanie strachu vnímané ako pomoc ženám, niečo s nami nie je v poriadku. Okrem toho spomínaný prieskum je rôznymi médiami interpretovaný zavádzajúco, že aj v prípade priameho ohrozenia života ženy by v danom zariadení nepodnikli potrebné kroky, čo nie je pravda. Mimochodom, už spomínaná Abby Johnson opisuje, ako bola u nich na klinike umelo vytváraná atmosféra ohrozenia. Idea spoločného nepriateľa, ktorý na nich útočí, mala zamestnancov zomknúť, pripútať a zabrániť im komunikovať s ľuďmi, ktorí za plotom ponúkali ženám informácie o možnostiach pomoci, ak by si dieťa nechali. Umelé vytváranie pocitu ohrozenia...

 

Prieskum realizovaný Možnosťou voľby

Denník N priniesol o ňom rozsiahly článok so zavádzajúcim názvom. Pár poznámok k nemu...

1. „Ich zoznam (zdravotných zariadení) sme vytvorili tak, že sme postupovali ako bežná žena, ktorá potrebuje zdravotný výkon interrupcie,“ hovorí Holubová. Zdravotný výkon. V prieskume išlo o dostupnosť interrupcie na žiadosť ženy, čiže bez zdravotnej indikácie. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti „do zoznamu zdravotných výkonov sa zaradia zdravotné výkony, ktoré vedú k a) záchrane života, b) vyliečeniu choroby, c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií, d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, e) účinnej prevencii, f) zisteniu choroby, g) zmierneniu prejavov choroby.“ Do ktorej z týchto kategórií patrí UPT napríklad z ekonomických dôvodov?

2. Denník N sa pýta, na základe akého právneho predpisu nemocnica nerobí UPT. Ja sa pýtam, aký právny predpis jej to prikazuje? Mimochodom, za mnohými život zachraňujúcimi operáciami sa na Slovensku cestuje, lebo ich nerobí každé zdravotnícke zariadenie. Prečo potrat v prípade, keď nejde o akútne ohrozenie ženy, má byť dostupný hneď za rohom?

3. "Na výhradu vo svedomí sa kriticky pozerá aj Adriana Lamačková z Centra pre reprodukčné práva, kde pracuje ako právna poradkyňa pre Európu. „Medzinárodné orgány, ktoré dohliadajú na dodržiavanie medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv, opakovane štáty vyzvali, aby zakázali inštitucionálne odmietanie poskytovania interrupcií alebo iných služieb reprodukčného zdravia z dôvodu výhrady vo svedomí. Týka sa to aj Slovenska,“ hovorí. Výbor OSN pre práva dieťaťa podľa nej už pred rokmi Slovensko vyzval, aby zakázalo zneužívanie výhrady vo svedomí na odopieranie zdravotnej starostlivosti. Spomenutý výbor dohliada na dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa. „Tento dohovor je súčasťou právneho poriadku SR a má v zásade prednosť pred zákonmi,“ tvrdí Lamačková."

Mám pocit, že sa niekde stala chyba, ak nám toto vyčíta výbor dohliadajúci na dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa. Toho Dohovoru, v ktorom sa píše, že: "dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom".

 

Hanba?

Vyjadrenia Ženských kruhov z ich livestreamu na Facebooku k téme: "Ak sa to dostane do zákona, tak nás čaká peklo. Peklo!" "Sme naozaj veľmi znepokojené z toho, a chceme, aby ste boli aj vy." "Môže sa to stať nám, našim dcéram, priateľkám... Je to niečo neprijateľné, proti čomu sa musíme postaviť, celá verejnosť. ... Aby bola hanba predložiť takýto návrh zákona, aby sa už nikto nikdy o to nepokúsil." 

Nuž takto, hanba je podľa mňa hystéria a nevedomosť, s akou je návrh kritizovaný.

 

O autorke: S manželom máme v priebehu piatich rokov štyri deti. Naše prvé dieťa je pre nás veľkým tajomstvom, nevieme ani jeho pohlavie, keďže zomrelo v 7. týždni pri zamlčanom potrate. Nasleduje syn v pestúnskej starostlivosti. Dcéra (aj podľa pitvy zdravá), ktorá zomrela v 38. týždni bezproblémového tehotenstva. Samozrejme som revala a chcela som sa zobudiť a zistiť, že ešte žije... Napriek tomu chvíle s ňou boli pre nás darom a hoci to znie bláznivo, pôrod úplne najväčším. A čo sme nečakali vôbec - pre veľa našich priateľov, ktorí ju nepoznali, bol podľa ich slov veľkým darom a hlbokým zážitkom jej pohreb. Naša dcéra nebola zbytočná. A dali by sme veľa za to, aby žila aspoň chvíľu po pôrode, aby sme smeli vidieť jej pohľad. Najťažšia nebola jej smrť, ale to, že prišla úplne nečakane. Do ďalšieho tehotenstva sme šli s tým, že to má zmysel, aj keby znovu skončilo podobne. Samozrejme, s obrovským strachom a nádejou (často potlačenou strachom), že toto dieťa s nami zostane dlhšie. Naše štvrté dieťa je dcéra, ktorá žije s nami už rok, z toho 9 mesiacov v mojom brušku. Zažili sme všeličo, nie je fér prípadne útočiť na text blogu s tým, že netuším, o čom píšem.

V médiách kričia mnohé ženy. Je treba počuť aj nás, ktorí sme niečo z toho zažili a vidíme to inak. 

 


 

Na záver ešte celý text statusu pani Marcinkovej: "O dieťa ste prišli tzv. zamĺknutým potratom. Embryo sa prestalo vyvíjať a odumrelo. Na Slovensku končí spontánnym potratom každé piate tehotenstvo, takže podobné prípady sa dejú mnohým ženám okolo nás. Doteraz, ste pri tejto diagnóze mohli okamžite podstúpiť lekársky zákrok a dostať želanú zdravotnú starostlivosť. Ak prejde novela pani Záborskej pod tajomným názvom “pomoc ženám”, s mŕtvym plodom budete musieť žiť ďalšie 4 dni, počas ktorých si vraj máte potrat rozmyslieť. Potrat? V skutočnosti strata vášho vytúženého bábätka, po ktorej vám lekári legálne ani nevedia ihneď pomôcť chirurgickým zákrokom, kým nebojujete o život."

A tiež pohad Ženských kruhov: "Toto je základný mylný predpoklad, že úmrtím plodu skončilo tehotenstvo. Tehotenstvo ďalej trvá, hoci nie je vitálne a končí v závislosti od štádia tehotenstva a hmotnosti plodu buď porodením mŕtveho dieťaťa alebo potratom. Potrat môže byť v tomto prípade buď spontánny (ku krvácaniu dôjde samovoľne a telo ženy plod vypudí) alebo je vedené medicínskym spôsobom (na Slovensku žiaľ možné iba chirurgicky - formou kyretáže). V tomto prípade sa postupuje podľa § 5 zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorý sa vykonáva vyhláškou a v nej umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov upravuje § 2 ods. 2. Konkrétne v prípade zamĺknutého potratu sa na to vzťahuje ustanovenie "plod nie je schopný života". To, že dnes majú ľudia chaos v tom, čo je umelé prerušenie tehotenstva a že si tento medicínsky zákrok spájajú výhradne s neželanými tehotenstvami a nie s celým spektrom situácií kedy je ženám poskytovaná základná zdravotná starostlivosť, je výsledkom dlhoročného diskurzu ľudí, ktorí sa snažia obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám. Práve na tom môžeme vidieť, aké škody napáchali takéto aktivity už dnes, keď mnohé nemocnice odmietajú poskytnúť ženám základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá by si vyžadovala umelé ukončenie tehotenstva, napríklad aj v prípade ak ide o zdravotné dôvody."


 

som jednoducho žena, ktorá verí vo víťazstvo zdravého rozumu nad predsudkami a nepravdivými informáciami...

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
"Len" pár desiatok mŕtvych

"Len" pár desiatok mŕtvych

Vraj to najkrehkejšie a najvzácnejšie, čo máme, je naša sloboda. Podľa mňa sú to vzťahy. Najkrehkejšia vec nie je vec, sú to ľudia. A nemôžu byť témou pre Slovákov len vtedy, ak je to ekonomicky prínosné. O korone a vnímaní s porozumením.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.