Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. september 2020

Nemajme zlé oko, ale Božiu dobrotu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 20, 1 – 16) prináša Ježišovo podobenstvo o robotníkoch, ktorí v práci vo vinici strávili rozdielny čas.
Nemajme zlé oko, ale Božiu dobrotu

Čo vlastne Ježiš chcel vyjadriť týmto podobenstvom? Podľa niektorých biblistov príbeh odráža dejiny spásy, keď izraelský národ slúžil Bohu počas dlhých pokolení, kým iné národy uverili až neskôr. Ďalší navrhujú, že podobenstvo vystihuje posledný súd, kde sa naplnia Ježišove slová: „Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“ (Mt 20, 16) Iní biblisti hovoria, že podobenstvo hovorí o obrátení, ktoré sa u rôznych ľudí uskutočňuje v rôznom období ich života. Súhlasím s tými biblistami, ktorí podobenstvo vnímajú ako vysvetlenie Božieho plánu, keď v osobe Božieho Syna je spása ponúknutá aj nežidom, ktorí sa taktiež stávajú súčasťou nového spoločenstva, ktoré je vybudované na  viere v Krista. 

Robotníci vo vinici

Pán Ježiš si za námet podobenstva vybral obraz vinice, ktorý je v Starom zákone veľmi častý a zrozumiteľný (napr. Ž 80, Iz 5, Oz 10). Ako sa hospodár stará o vinicu, sadí, okopáva, zavlažuje a chráni ju, tak sa Pán Boh stará o vyvolený národ. Pracovný deň začínal východom slnka a končil jeho západom. Bývalo zvykom, že robotník bol hneď v ten deň po skončení práce vyplatený za svoju prácu.

Ako sa hospodár stará o vinicu, sadí, okopáva, zavlažuje a chráni ju, tak sa Pán Boh stará o vyvolený národ. Zdieľať

Hospodár sa s prvými robotníkmi dojednal na mzde, ktorá bola v tom čase úplne bežná a predstavovala 1 denár na deň. Pán si vynajal robotníkov zhruba každé tri hodiny  (o 9:00 hod, 12:00 hod, 15:00 hod) a napokon tesne pred skončením pracovného dňa o 17 hod. podvečer. Tu sa začína zápletka. Zavolať robotníkov do práce len jednu hodinu pred skončením práce, bolo vtedy aj dnes nezvyčajné. Avšak oveľa čudnejšie bolo vyplatiť im rovnakú sumu ako tým, ktorí pracovali plných 12 hodín. Šomranie robotníkov nie je kvôli tomu, že im dal 1 denár za celý deň práce, lebo na tom sa dohodli. Ich nespokojnosť je v tom, že ten istý 1 denár dal hospodár tým, ktorí pracovali jednu hodinu. Nielen vtedajšími kritériami, ale aj kritériami našej doby ide o veľmi nehospodárne vynakladanie s finančnými prostriedkami. Niečo tu nesedí. A práve o to v podobenstve ide. 

Rušivý prvok

Ak by príbeh skončil odstupňovaným vyplatením robotníkov podľa odpracovaných hodín, bolo by sa zadosťučinilo spravodlivosti. Všetci by si vypočuli Ježišov príbeh, súhlasne pokývali hlavami a rozišli by sa. Chýbal by dôležitý moment, ktorým je „rušivý“ prvok, pre ktorý Pán Ježiš podobenstvá rozprával.  „Rušivý“ prvok je niečo, čo naruší predpokladanú líniu príbehu a núti poslucháča premýšľať. V podobenstve o márnotratnom synovi sa celý príbeh mohol skončiť tým, ako sa mladší syn vrátil domov a otec ho privítal. Ale Ježiš doň nečakane vložil reakciu staršieho brata.  

Výraz „zlé oko“ vyjadruje vlastnosti osoby, ktorá závidí, nedopraje druhým, alebo jej chýba štedrosť.  Zdieľať

V podobenstve o talentoch vyvoláva prekvapenie správanie tretieho sluhu, ktorý talent jednoducho zakope. V podobenstve o múdrych a hlúpych pannách je zvláštnym prvkom skutočnosť, že polovička z nich si nevzala olej. Práve na tento rušivý prvok je potrebné byť obzvlášť pozorný, lebo práve v ňom Pán Ježiš odovzdáva posolstvo vyrozprávaného podobenstva. 

Zlé oko

Nezvyčajné správanie hospodára, si vyžaduje vysvetlenie, ktoré prichádza v záverečnom dialógu. Začína slovami: Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď!“ Toto konštatovanie je pravdivé. Robotníkom, ktorí pracovali celý deň, nebolo ukrivdené, ale dostali sľúbenú výšku mzdy, na ktorej sa ráno dohodli. V podobenstve sa však rieši iná otázka. Dopúšťa sa hospodár nespravodlivosti, ak vyplatí plnú mzdu aj tým, ktorí pracovali iba jednu hodinu? Hospodár aj na túto nevypovedanú otázku odpovedá: „Ja chcem aj tomuto poslednému daťtoľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiťčo chcem?“ Kľúčovým je hneď ďalšie vyjadrenie „Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?“ V doslovnom preklade z gréckeho textu veta znie: „Či je tvoje oko zlé, pretože ja som dobrý?“ Výraz „zlé oko“ vyjadruje vlastnosti osoby, ktorá závidí, nedopraje druhým, alebo jej chýba štedrosť. 

Spolupracujme na diele záchrany

Podobenstvo hovorí o nesmiernej, ba až možno pre niektorých pohoršujúcej a nepochopiteľnej dobrote Boha. Tí, ktorých Boh povolal neskôr, dostávajú od neho rovnako, hoci si to nijako nezaslúžili. Je to jedine prejav jeho milosti a dobroty. Avšak tí, ktorí sú v službe Boha „od začiatku“ mylne považujú Božiu dobrotu za jeho nespravodlivosť. Idú však ešte ďalej. Začali závidieť druhým. Závidieť znamená stať sa zlým z dôvodu šťastia druhého. 

Tešme sa z toho, že máme láskavého Otca a pomáhajme mu v jeho diele záchrany. Zdieľať

Podobenstvo hovorí o rôznych cestách, ktorými sa Boh prihovára človeku a človek na toto Božie pozvanie odpovedá. Ak sa nám dostalo milosti žiť od začiatku v Božej dobrote, ďakujme za to, že dennodenne môžeme prežívať Božiu lásku a blízkosť. Nikdy neobviňujme Boha, že je dobrý. Neobviňujme ho, že chce zachrániť všetkých. Tešme sa z toho, že máme takého láskavého Otca a pomáhajme mu v jeho diele záchrany. Tešme sa, keď aj druhí spoznajú túto nekonečnú lásku Boha. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.