Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. máj 2020

Treba si našliapnuť do správnych šľapají

Prvý Petrov list v nedeľnom úryvku (1 Pt 2,20b-25) povzbudzuje do nasledovania Kristovho príkladu uprostred nespravodlivého utrpenia.
Treba si našliapnuť do správnych šľapají

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Dnešný úryvok je dobre známy najmä tým, ktorí sa modlievajú liturgiu hodín. Obsahuje totiž text, ktorý sa používa ako hymnus pri druhých vešperách v nedele Pôstneho obdobia. Zároveň je táto 4. veľkonočná nedeľa aj Nedeľou Dobrého pastiera. S touto témou nás spájajú záverečné slová dnešného úryvku: „Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší,“ (v. 25). Tým pastierom a biskupom je sám Kristus, ktorý je v centre pozornosti už spomínaného hymnu, a ten bezprostredne prechádza týmto slovám o pastierovi.

V tejto časti listu sa autor venuje povzbudeniu kresťanov, aby si zachovali svoju tvár uprostred spoločnosti, v ktorej žijú. Dokonca ich aj povzbudzuje, aby boli poslušní predstaviteľom svetskej moci a vážili si ich. Známy je najmä verš: „Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte,“ (2,17).

Blahoželáme nášmu kolegovi Petrovi Juhásovi k novej publikácii. Viac si o nej môže prečítať na našej internetovej stránke tu.


Z hľadiska literárnej formy úryvok z dnešného druhého čítania tvorí súčasť tzv. pravidiel pre domácnosť, ktoré môžeme nájsť jak v iných spisoch Nového zákona (napr. List Efezanom a Kolosanom), tak aj v mimobiblickej literatúre tej doby. Autori sa v nich obracajú jednotlivo na členov domácností a dávajú im konkrétne rady k správaniu. Úryvok z liturgie je súčasťou rád pre sluhov v domácnosti, alebo pre sluhov vo všeobecnosti, ktorí tiež tvorili súčasť kresťanských komunít (pozri 2,18). Za naším úryvkom autor ponúka svoje rady najprv manželkám a potom aj manželom (pozri 3,1-7).

Čo je však nezvyčajné pre našu stať v porovnaní s ostatnými príkladmi takýchto pravidiel je, že hoci obsahujú rady pre sluhov, vôbec sa tu nevenuje pozornosť tým, ktorí boli pánmi sluhov. To opodstatnene priťahuje pozornosť. Zdá sa veľmi pravdepodobné, že je tomu tak preto, lebo situácia sluhov bola použitá ako modelová pre situáciu kresťanov vo vtedajšej grécko-rímskej spoločnosti.

Situácia sluhov bola použitá ako modelová pre situáciu kresťanov vo vtedajšej grécko-rímskej spoločnosti. Zdieľať

Život kresťana uprostred takejto spoločnosti sa mohol často podobať situácii sluhov v domácnosti, ktorí museli zakúšať aj nespravodlivé nepríjemnosti a mali len málo možností ako sa brániť. To bola skúsenosť aj adresátov Petrovho listu. Autor ich preto povzbudzuje k znášaniu nespravodlivého utrpenia skrze modelovú situáciu sluhov. Tým sa stávalo, že museli zakúšať aj ťažkosti od svojich pánov. Nie každý pán totiž zaobchádzal so svojimi sluhami ľudsky. Boli aj takí, ktorých autor nazýva σκολιοί [skolioi] (2,18), teda doslova „pokrivení“ (poznáme slovíčko skolióza). Boli to páni s pokriveným charakterom, ktorí nezaobchádzali so svojimi podriadenými vždy ako s ľuďmi. Autor listu povzbudzuje sluhov, aby sa dokonca aj takýmto pánom „podriaďovali so všetkou bázňou,“ (2,18).

Inzercia

Ak mal sluha takéhoto tvrdého pána, mal len málo možností ako sa brániť. Stávalo sa dokonca, že sluhovia svojich pánov pre ich neznesiteľnú tvrdosť aj zabili, hoci im za to hrozil trest smrti ukrižovaním. Boli však aj prípady úteku. A možno práve aj na to naráža náš úryvok. Dvadsiaty verš, do ktorého polovice „naskakuje“ aj úryvok z liturgie sv. omše, by sme totiž mohli preložiť aj takto: „Čo je to za sláva, ak zostávate [pri svojom pánovi], hoci ste bití, pretože robíte priestupky. Ale ak zostávate, hoci trpíte, pretože robíte dobre, to je milosť pred Bohom.“ Pochvalu si teda zasluhuje ten, kto neuteká, aj keď musí nespravodlivo trpieť.

Pochvalu si zasluhuje ten, kto neuteká, aj keď musí nespravodlivo trpieť. Zdieľať

To je samozrejme ťažká požiadavka. Preto sa ako príklad takéhoto postoja používa sám Kristus. Autor tak nerobí jednou jednoduchou vetou, ale používa jazyk takmer hymnický: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach...“ (2,21). Používa sa tu slovná zásoba a motívy z rád sluhom z predchádzajúcich veršov. Trpiacemu sluhovi má byť príkladom trpiaci Kristus. Sluha môže urobiť priestupok voči pánovi, za ktorý si zaslúži bitku (pozri už spomínaný v. 20). Kristus však neurobil žiaden priestupok a predsa sa nevyhrážal, neodplácal sa zlým za zlé.

Tu gréčtina umožňuje dôležitú slovnú hru. Slovo ἁμαρτία [hamartia] totiž znamená „prestúpenie ľudských alebo božských štandardov“. Môžeme ho teda všeobecne preložiť ako „priestupok“, ale vo vzťahu človeka k Bohu aj ako „hriech“. A tak sa dá plynule prejsť od priestupkov sluhu voči svojmu pánovi k hriechu človeka voči Bohu. Kristus sa nedopustil priestupku ani voči človeku, ani voči Bohu a navyše vyniesol naše priestupky voči Bohu, teda naše hriechy, na drevo kríža (v. 24). Sluha mohol pri bitke od svojho pána utrpieť rany, ktoré si so sebou mohol niesť aj doživotne. Kristove nespravodlivo utŕžené rany odovzdané do rúk toho, čo súdi spravodlivo, priniesli uzdravenie mnohých. A tak nespravodlivo trpiaci sluha má nachádzať silu v príklade nespravodlivo trpiaceho Krista.

Nespravodlivo trpiaci sluha má nachádzať silu v príklade nespravodlivo trpiaceho Krista. Zdieľať

A práve pri tomto hymnickom spôsobe predstavenia Kristovho príkladu zdá sa lepšie viditeľné, že situácia sluhov je vlastne príkladom pre správanie všetkých členov kresťanskej komunity. Tí sa vo svojom prostredí neraz dostávali do podobných situácií ako sluhovia v domácnostiach u svojich tvrdých pánov. Napriek tomu, že sa snažili robiť dobre, predsa si od ostatných členov spoločnosti často museli vytrpieť nespravodlivosti. Podobne ako sluhovia v domácnosti ani kresťania v spoločnosti nemali veľa možností na obranu. Východiskom teda nemá byť útek z nepriateľsky naladeného prostredia, ale trpezlivé nasledovanie nespravodlivo trpiaceho Krista. Jeho utrpenie prinieslo veľké dobrodenia mnohým, preto sa môže tak stať aj v prípade nespravodlivého utrpenia tých, ktorí kráčajú v jeho šľapajach.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Cena krvi

Cena krvi

Už od minulého týždňa počas nedieľ veľkonočného obdobia čítame Prvý list Petrov. Mnohí tento spis považujú za akúsi rannocirkevnú pokrstnú katechézu. Išlo o prax, ktorá sa neskôr rozvinula hlavne v staroveku, kedy sa význam iniciačných sviatostí vysvetľoval až po tom, čo ich krstenci na Veľkú noc prijali. Odborne sa to nazýva mystagógia – vovedenie do tajomstiev. Z toho vyplýva aj výber tejto biblickej knihy do tohto obdobia.

Blog
Vláda potrebuje spoluprácu. Iba ona zachráni Slovensko

Vláda potrebuje spoluprácu. Iba ona zachráni Slovensko

Programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča sme schválili. Je to vládny program v čase krízy. V nasledujúcich dňoch, týždňoch a rokoch ho budeme napĺňať. Vo svojom prejave som vyzdvihla viaceré veci, ktoré budú prioritou mojou, aj Kresťanskej únie, ktorej mám tú česť predsedať.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.