Vianočný stromček - pohanský symbol?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vianočný stromček - pohanský symbol?

Každý rok oslavujeme Vianoce ako sviatok narodenia Ježiša Krista, čas kedy sa Boh stal človekom. Je to zároveň časom stretnutia s najbližšími, časom pokoja a radosti. K vytváraniu vianočnej atmosféry, ktorá evokuje príchod Krista na tento svet, nám môžu dopomôcť aj darčeky, koledy, rôzne dekorácie a neposlednom rade aj vianočný stromček. Stromček je možno najvýraznejším symbolom Vianoc. Zaujímal vás niekedy jeho pôvod? Má korene v pohanstve?

Námietky voči Vianociam ako kresťanskému sviatku prichádzajú napríklad od niektorých protestantov alebo Svedkov Jehovových. Na ich webovej stránke jw.org sa môžeme dočítať aj to, že „Boh Vianoce neschvaľuje, lebo majú korene v pohanských zvykoch a rituáloch.“ Biblia skutočne neuvádza presný dátum Kristovho narodenia. Ani Cirkev záväzne neučí, že sa Ježiš Kristus narodil 25. decembra. Napriek tomu si vybrala tento deň ako pripomienku Kristovho narodenia. Zdá sa, že tu treba hľadať hlbšiu symboliku. Podľa starého juliánskeho kalendára je 25. december dňom zimného slnovratu. V tento deň sú dni najkratšie a tma najdlhšia. Od tohto dátumu sa dni predlžujú a noci skracujú až do letného slnovratu v júni. Evanjeliá symbolickým spôsobom poukazujú na skutočnosť, že Ježiš Kristus, pravé Svetlo prichádza na svet, aby porazil tmy hriechu a smrti. Táto realita je opísaná predovšetkým v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole. Nie náhodou sviatok narodenia Jána Krstiteľa pripadá na dátum blízko letného slnovratu (24. jún), od ktorého sa dni naopak skracujú a noci predlžujú. Ján Krstiteľ na margo Spasiteľa, ktorý má prísť, poznamenáva: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3,30)

Kardinál Ratzinger (neskorší pápež Benedikt XVI.) v knihe Duch liturgie poznamenáva: „Tvrdilo sa, že sviatok Kristovho narodenia vznikol v opozícii voči Mithrovmu mýtu, alebo ako kresťanská reakcia na kult Neporaziteľného slnka podporovaného rímskymi cisármi v treťom storočí v ich úsilí o založenie nového cisárskeho náboženstva. Tieto staré teórie sú však neudržateľné. Rozhodujúcim faktorom bolo spojenie stvorenia a kríža, stvorenia a Kristovho počatia.

Vráťme sa však k vianočnému stromčeku. Stromy boli naozaj v starých kultúrach symbolmi nádeje, pokoja a víťazstva života nad smrťou. Ranokresťanský autor Tertulián už na prelome 2. a 3. storočia píše o používaní vencov a vavrínov v kresťanských komunitách. Na druhej strane však Tertulián zakazuje uctievať vence a vkladať do nich nádeje. Jedinou nádejou kresťana má byť Ježiš Kristus. Prax používania vianočného stromčeka sa však spája s osobou svätého Bonifáca (680-754), biskupa a evanjelizátora Nemecka. Bonifác na svojich misijných cestách po dnešnom Nemecku narazil v istej dedinke na kult pohanského boha Thora. Oslavy tohto boha sa každoročne konali okolo mohutného stromu a na Thorovu počesť prinášali obyvatelia dediny ľudské obety. Bonifác po príchode nebojácne zoťal strom a priniesol zaskočeným pohanom malý stromček, symbol (nie predmet uctievania) Kristovho víťazstva nad pohanstvom. Práve tu možno badať korene dnešného zvyku stavať vianočné stromčeky. Neskôr sa táto prax postupne rozšírila do celého sveta.

Proti praxi používania vianočného stromčeka niektorí kritici poukazujú na text z Knihy proroka Jeremiáša 10,3-4: „Nenapodobňujte správanie pohanov, nemajte strach pred znakmi na nebi, tých sa ľakajú pohania. Lebo tesané obrazy pohanov sú iba klam, sú to iba kláty, zoťaté v lese, spracované dlátom, rukou umelca. Ozdobí to striebrom a zlatom, stlčie klincom a kladivom, aby sa to nepohlo z miesta.

Túto stať však nemožno chápať ako zákaz pre vianočné stromčeky. Prorok Jeremiáš kritizuje ľudí, ktorí dávajú prednosť stvoreniu pred Stvoriteľom. Kritizuje modloslužbu. V pohanských kultúrach možno nájsť príklady modloslužby a medzi ne patrí aj uctievanie stromov.

Dnes však len ťažko môžeme nájsť kresťana, ktorý by sa klaňal vianočnému stromčeku. V kresťanskom ponímaní je stromček iba symbol Vianoc, nie predmet uctievania. Slávenie Vianoc, Kristovho príchodu na tento svet by sa pokojne zaobišlo aj bez vianočného stromčeka.

Zdroje

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/st-boniface-and-the-christmas-tree

https://www.catholic.com/qa/should-christmas-trees-be-considered-a-religious-symbol

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/refuting-the-pagan-roots-of-christmas-claim

https://www.jw.org/sk/jehovovi-svedkovia/caste-otazky/preco-neoslavujete-vianoce/

Titulný obrázok

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Juletr%C3%A6et.jpg

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo