Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
25. november 2017

List rektorovi Katolíckej univerzity vo veci čestného doktorátu pre M. Fiľa

List zaslaný rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku profesorovi Jozefovi Jarabovi vo veci navrhnutého udelenia titulu doctor honoris causa pre podnikateľa Milana Fiľa.
List rektorovi Katolíckej univerzity vo veci čestného doktorátu pre M. Fiľa

Vážený pán rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku,

podľa mojich informácií bude v utorok 28. novembra 2017 Vedecká rada KU na základe Vášho návrhu rozhodovať o udelení titulu doctor honoris causa p. Ing. Milanovi Fiľovi, majiteľovi spoločnosti Eco-Investment. Ako absolvent Filozofickej fakulty KU v Ružomberku si Vás dovoľujem opýtať sa na dôvody tohto návrhu a vyjadriť počudovanie nad takýmto postupom.

Titul doctor honoris causa je v univerzitnom prostredí chápaný ako ocenenie zväčša celosvetovo, resp. celoslovensky rešpektovanej osobnosti, ktorá sa svojím celoživotným úsilím pričinila o významné obohatenie vedy, výskumu, kultúry, resp. všeobecne spoločenského života. 

V podobnom duchu to určujú aj Zásady udeľovania čestných titulov na KU v Ružomberku schválené vo Vedeckej rade KU dňa 17. 12. 2008. Podľa nich možno na udelenie titulu doctor honoris causa navrhnúť: 

„a) medzinárodne uznávanú osobnosť, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a šírenie kresťanských ideálov majú medzinárodný význam a ohlas alebo
b) uznávanú osobnosť, ktorá sa osobitne a v širokej miere zaslúžila o rozvoj Katolíckej univerzity v Ružomberku, jej fakúlt a súčasti, ako aj o rozvoj katolíckeho vzdelávania na Slovensku, alebo
c) uznávanú vedeckú osobnosť zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú široký medzinárodný prínos a ohlas.“

Zásady KU teda vyzdvihujú medzinárodné alebo celoslovenské uznanie osobnosti v niektorej sfére spoločenského života a oproti iným univerzitám naviac zdôrazňujú zásluhy navrhovanej osobnosti o šírenie kresťanských ideálov. 

Predpokladám, že návrh na ocenenie p. Milana Fiľa by sa malo opierať o bod b) týchto zásad, kde sa nevyžaduje vedecký profil navrhovanej osobnosti, ale jej zásluha o rozvoj KU v Ružomberku, resp. katolíckeho vzdelávania na Slovensku. 

Dovolím si vysloviť námietku, že osobnosť p. Fiľa podľa môjho názoru nie je „uznávanou osobnosťou“, ale naopak, jeho podnikateľské aktivity vzbudzujú v nezávislých pozorovateľoch pochybnosti a otázniky, či už ide o nadobudnutie jeho majetku počas rokov vlády Vladimíra Mečiara, alebo aj neskôr, napr. pri nejasnom udelení daňovej úľavy vo výške 25 miliónov eur v roku 2012 (viac informácií uvádza napr. nadácia Zastavme korupciu). 

Podľa verejne dostupných informácií spoločnosť p. Fiľa v posledných rokoch venovala KU v Ružomberku 400-tisíc eur. Je to zaiste chvályhodná činnosť a plne rozumiem úsiliu univerzity nejakým spôsobom prejaviť takémuto sponzorovi vďaku. Udelenie titulu doctor honoris causa je však podľa môjho názoru nevhodným riešením, aj vzhľadom na vyššie uvedené charakteristiky navrhovanej osobnosti.

Inzercia

V uplynulých rokoch Katolícka univerzita udelila titul doctor honoris causa osobnostiam ako Dr. Ladislav Hanus, MUDr. Anton Neuwirth, J. Em. Mons. Jozef kardinál Tomko, J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec, prof. Július Paštéka, J. Em. Joachim kardinál Meisner, prof. Michael Novak či J. Em. Zenon kardinál Grocholewsky. Ide o veľké osobnosti, ktoré svojím životným príbehom naozaj významne obohatili beh slovenských aj svetových dejín a čestný doktorát im plne prináleží. Katolícka univerzita ocenením práve týchto osobností súčasne prejavila schopnosť rozpoznať a vyzdvihnúť morálne a profesné kvality osôb, pričom schopnosť takéhoto rozlišovania patrí medzi základné úlohy univerzity ako takej (zvlášť ak ide o katolícku ustanovizeň). Ako si je Vedecká rada KU iste vedomá, na vysoké kritériá titulu doctor honoris causa treba dôsledne dbať, aby sa neznevážil jednak tento titul, ale aj povesť samotnej univerzity, ktorá ho udeľuje. Ako absolvent preto cítim povinnosť vysloviť protest voči postupu pri tohtoročnom udeľovaní tohto titulu.

Nijako nechcem upierať právo univerzity uctiť si významného sponzora, no podľa môjho názoru by mala zvoliť iný prostriedok, ako je udelenie titulu doctor honoris causa. Tento titul na významných univerzitách vo svete neprináleží sponzorom školy, ale morálne nespochybniteľným osobnostiam s významnými zásluhami vo vedeckom a spoločenskom živote. Dokazuje to zoznam takýchto ocenení napr. na Karlovej univerzite v PraheMasarykovej univerzite v Brne či Univerzite Komenského v Bratislave, alebo Trnavskej univerzite v Trnave.

K tomuto listu ma ako absolventa vedie záujem o dobro Katolíckej univerzity v Ružomberku. Mám nádej, že bude pri rozhodovaní o udelení čestného doktorátu vypočutý.

S úctivým pozdravom

Mgr. Lukáš Obšitník
absolvent odboru učiteľstvo v komb. dejepis – náuka o spoločnosti na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

List bol zaslaný na rektor@ku.sk dňa 25. novembra 2017.

Foto: Facebook KU

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.