Tomáš  Procházka

Tomáš Procházka

Som členom Federácie skautov Európy aj saleziánskej farnosti v Trnave. Vo voľnom čase sa rád venujem literatúre (čítaniu aj písaniu). Absolvujem aj online kurz žurnalistiky.

Strana 1

Blog
Oprava chrámu je nápravou spoločnosti
Oprava chrámu je nápravou spoločnosti

V nedeľu 8. 4. som bol svedkom jedinečnej udalosti, ktorá ma prinútila k zamysleniu. Na tradičnej púti na vrchu Katarínka (pri Smoleniciach) počas omše bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko poukázal na významnú spojitosť medzi svätým Františkom z Assissi (zakladateľom rádu františkánov) a mládežníckou dobrovoľníckou skupinou katarínkovci. Svätec vo sne počul Ježiša hovoriť „František, oprav môj dom.“

Blog
Máme otvorené oči pre príchod Svetla?
Máme otvorené oči pre príchod Svetla?

Každoročne sme pred Vianocami svedkami veľkého zhonu, keď sa každý rozličným spôsobom pripravuje na vianočné sviatky. Obchodné domy sa predbiehajú v ponúkaní predvianočných zliav, banky poskytujú predvianočné úvery, vďaka neustálym reklamám by azda aj slepý videl, že sa blíži niečo nevšedné. Pre každého z nás advent naozaj znamená niečo mimoriadne, hoci to vnímame a prežívame rozličným spôsobom. Pre členov našej organizácie Federácia skautov Európy je obdobím očakávania opätovného príchodu Pána. Opýtal som sa Adama Žilineka, lekára a národného komisára pre roverov (dospelých skautov nad 17 rokov), Janky Hrušovskej, ekonómky a generálnej komisárky FSE na Slovensku a Andreja Horníka, maturanta a vedúceho svorky vĺčat (malých skautov vo veku 7-11 rokov) v Trnave, ako vnímajú tieto týždne oni:

Blog
Skautský tábor spája národy
Skautský tábor spája národy

Od 17. do 30. júla 2017 sa lesy nad obcou Brezina v okrese Trebišov stali dejiskom skautského tábora. Okolo štyridsať chlapcov vo veku dvanásť až sedemnásť rokov dokázalo prežiť dva týždne bez počítača, internetu a iných výdobytkov techniky. V dnešnej dobe zdá neuveriteľné, že by na Slovensku dospievajúci chalani spali v prírode na prístreškoch, ktoré si sami zhotovili, jedli to, čo si sami navarili na ohni. Avšak títo chalani bez ohľadu na počasie vykonávali dennodenne rôznorodé činnosti v lone slovenskej prírody. Často sa hovorí o nevýhodách konzumnej spoločnosti, ktorá u mladých rozvíja len pohodlný spôsob života. Skautský tábor Federácie skautov Európy je jedným z fenoménov, ktoré majú moc bojovať proti tomuto nekalému javu. Pri tejto príležitosti som oslovil vedúceho tábora Martina Kokavca, ktorý je súčasne aj mojím nadriadeným a dlhoročným kamarátom, aby nám poskytol rozhovor ohľadom tábora.

Blog
Terorizmus už aj na Slovensku? To hádam nie
Terorizmus už aj na Slovensku? To hádam nie

Keď som pred nedávnom prvýkrát išiel s kamarátmi hrať airsoft, stala sa mi jedna humorná príhoda. Čakal som pred vchodom na rohu cesty na odvoz s nabitou guličkovou zbraňou AK 47 na pleci. Dochádzala mi trpezlivosť, nakoľko dotyčný meškal. Nevšímal som si začudované pohľady susedov, ani som nevnímal zvuky vo svojom okolí. Zrazu som pocítil, ako ma zozadu niečo chytilo okolo krku a už som ležal tvárou na trávniku. Jeden policajt ma tlačil k zemi, kým druhý mi bral zbraň z pleca. „Airsoftová,“ povedal som. „Prepáčte.“ „Aké prepáčte?!“ zúril policajt. Ihneď si odo mňa vyžiadali preukaz totožnosti. Bolo náročné si vytiahnuť doklady, keďže jeden policajt ma stále tlačil k zemi. Z tejto skúsenosti plynie ponaučenie pre všetkých hráčov airsoftu. Zbraň sa musí nosiť niekde ukrytá v taške, alebo v puzdre,...

Blog
Vedúci trnavského skautského oddielu vnáša skauting aj do nedávno uzavretého manželstva
Vedúci trnavského skautského oddielu vnáša skauting aj do nedávno uzavretého manželstva

Mám tú česť rozprávať s vedúcim trnavského oddielu skautov Federácie skautov Európy Martinom Siskom. Po dvoch rokoch pôsobenia vo funkcii oddielového vedúceho sa oddiel rozrástol a Martina vymenovali za zástupcu generálneho komisára pre zelenú kategóriu. Čerešničkou na torte k tomuto úspechu bol aj fakt, že pred nedávnom uzavrel manželský zväzok spolu s Martou Špirkovou, tiež členkou Federácie skautov Európy. Martin ochotne venuje všetok svoj voľný čas a energiu nezištnej práci s mládežou. Ako to všetko zvláda? Prinášam vám podrobný rozhovor s ním.

Blog
Hľadám obchod s priateľmi, alebo všetkého je prebytok, len tí chýbajú
Hľadám obchod s priateľmi, alebo všetkého je prebytok, len tí chýbajú

Spomínam si, ako sa dvaja chlapci v škôlke bili. Nevedeli sa dohodnúť, preto zaskočila vychovávateľka: „Jožko, nerobte si s Robkom zle, nie je to pekné. Radšej sa porozprávame. Teraz si podajte ruky a buďte znova kamaráti.“ V prípade malých detí je toto bežná záležitosť. Horšie je, že aj my dospelí sa často správame rovnako. Prekáža nám, ak má niekto odlišný názor, nadávame, ak je niekto „iný.“ Dosť ma prekvapuje, keď napríklad dvaja šestnásťroční skauti odmietajú staršiemu skautovi na pozdrav podať ruku. Banalita, povieme si, ale pri komunikácii s ľuďmi je každý detail podstatný. Podanie ruky symbolizuje, že prichádzame v mieri (prázdna ruka = nemám zbraň). Toto je prvý okamih stretu človeka s človekom, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje ich vzájomný vzťah. Priateľstvo bez vzájomného rešpektovania funguje ťažko.

Blog
Pre hlupáka je každý hlúpy alebo iba moju hlavu zdobí koruna múdrosti
Pre hlupáka je každý hlúpy alebo iba moju hlavu zdobí koruna múdrosti

Keď som pred nedávnom išiel po práci na návštevu do saleziánskeho oratória v Trnave, bol som svedkom jednej trochu absurdnej príhody. Chalani približne vo veku dvanásť rokov, ktorí tam mávajú pravidelné stretká mali ostrú výmenu názorov kvôli zbytočnej maličkosti (už ani neviem akej). Nakoniec jeden chlapec nadával ostatným do retardov, za čo ostatní nadávali jemu. Po chvíli už animátor, kňaz a ja sme mali čo robiť, aby sme zabránili bitke chalanov, ktorí chodievajú na cirkevné stretká učiť sa Božiemu slovu a láske k priateľom. Podobné príhody tam vôbec nie sú ojedinelé. Asi si poviete, že u detí toto nie je nič ojedinelé, avšak ironické je, že aj my dospelí sa v tomto ohľade často správame ako veľké deti.

Blog
Je 18 – ka skutočná vstupenka do dospelosti?
Je 18 – ka skutočná vstupenka do dospelosti?

Žijeme v dobe, keď azda každý mladý chalan chce čo najrýchlejšie dospieť. Túži mať osemnásť rokov, aby mohol slobodne jazdiť, kupovať si alkohol a cigarety, ísť voliť, získava spôsobilosť na právne úkony,... V našej legislatíve dovŕšenie „osemnástky“ naozaj prináša mnoho výhod. Avšak, kde je pravda? Stávame sa dospelými práve v deň našich osemnástych narodenín? Keď máme sedemnásť rokov, tristošesťdesiatštyri dní, dospelí nie sme, no na ďalší deň zrazu prekročíme prah dospelosti?

Strana 1