Michal  Malatinský

Michal Malatinský

Právo, história, spoločnosť

Strana 1

Blog
Nemaj deti a zachrániš životné prostredie?
Nemaj deti a zachrániš životné prostredie?

„Nemaj deti a zachrániš životné prostredie.“ Asi takto možno opísať uvažovanie nemalej časti z tých, ktorí sa rozhodli dobrovoľne nemať deti, teda potlačiť v sebe reprodukčný imperatív. Dúfajú, že takýmto obmedzením počtu ľudí napomôžu životnému prostrediu. Je však dosť možné, že sa mýlia a životnému prostrediu môžu dokonca skôr uškodiť.

Blog
Kultúrna premena Západu očami Douglasa Murraya
Kultúrna premena Západu očami Douglasa Murraya (výber z blogov)

Prečo v dobe, ktorej mal dominovať liberálny individualizmus, zrazu rastie význam skupinových identít? Prečo sa vraj dá zmeniť pohlavie, ale nedá sa zmeniť rasa či vek? Prečo sa zrazu niektoré feministické ikony dostali do nemilosti pre ich nesúhlas s transgenderizmom? Aj na tieto otázky sa snaží nájsť odpoveď britský novinár Douglas Murray vo svojej najnovšej knihe The Madness of Crowds: Gender, Race And Identity (Šialenstvo davov: gender, rasa a identita).

Blog
Sexuálna revolúcia ako nástroj triedneho boja?
Sexuálna revolúcia ako nástroj triedneho boja? (výber z blogov)

V roku 2012 publikoval známy americký sociológ libertariánskeho zamerania Charles Murray svoju dosiaľ najnovšiu knihu Coming Apart : The State of White America, 1960 – 2010. Opisuje v nej dve ideálne, hoci skutočnosťou inšpirované, komunity: Belmont, ktorá reprezentuje podľa socioekonomických kritérií (najmä podľa zamestnania a vzdelania) približne horných 20 % medzi bielymi Američanmi stredného veku, a Fishtown, ktorý predstavuje dolných 30 %. V merku sú bieli Američania, keďže Murray chce ukázať, že problém americkej spoločnosti má triedny, a nie rasový, podtón.

Strana 1