8 otázok na zamyslenie...

Tuším sme pri uvažovaní prestali používať zdravý rozum. Ten rozum, ktorý nám formovali naši otcovia a starí otcovia. Zastavme sa a uvažujme chvíľu nad tým, čo nám hovorili a ako nám vysvetľovali čo je dobré a čo je zlé.

Tuším sme pri uvažovaní prestali používať zdravý rozum. Ten rozum, ktorý nám formovali naši otcovia a starí otcovia. Zastavme sa a uvažujme chvíľu nad tým, čo nám hovorili a ako nám vysvetľovali čo je dobré a čo je zlé.

Keď o DVE viac znamená stratu....

Vznik dvoch nových kresťanských strán (KÚ, KDŽP) na malom Slovensku znamená obrovskú stratu pre kresťanskú politiku. Zrkadlom tejto skutočnosti sú aj nedávne voľby do EP.

Vznik dvoch nových kresťanských strán (KÚ, KDŽP) na malom Slovensku znamená obrovskú stratu pre kresťanskú politiku. Zrkadlom tejto skutočnosti sú aj nedávne voľby do EP.

Jeden pozitívny pohľad na prezidentské voľby.

Vzhľadom na to, že som sa doteraz zúčastnil všetkých volieb, tak by som nechcel vynechať ani druhé kolo týchto prezidentských volieb. Teda neuvažujem o neúčasti, ani nechcem pri svojej účasti kalkulovať s prázdnym hlasovacím lístkom. Považujem to minimálne za zbabelé.

Vzhľadom na to, že som sa doteraz zúčastnil všetkých volieb, tak by som nechcel vynechať ani druhé kolo týchto prezidentských volieb. Teda neuvažujem o neúčasti, ani nechcem pri svojej účasti kalkulovať s prázdnym hlasovacím lístkom. Považujem to minimálne za zbabelé.

Jedna vec, ktorá často absentuje v dialógu.

Jeden z nedávnych víkendov plus piatok a pondelok som sa zúčastnil psychologického kurzu vedenom španielskym psychológom. Teda štyri dni po sebe sme každý večer absolvovali zhruba 2 – 3 hodinovú prednášku s diskusiou.

Jeden z nedávnych víkendov plus piatok a pondelok som sa zúčastnil psychologického kurzu vedenom španielskym psychológom. Teda štyri dni po sebe sme každý večer absolvovali zhruba 2 – 3 hodinovú prednášku s diskusiou.

Tri vrchy vs. tri hokejky

Dovolím si predpokladať, že každý z nás kto videl v televízii prezentáciu „hokejového“ štátneho znaku sa aspoň na okamih zamyslel a vedel by k tejto téme zaujať nejaké stanovisko. Či už súhlasné, alebo zamietavé.

Dovolím si predpokladať, že každý z nás kto videl v televízii prezentáciu „hokejového“ štátneho znaku sa aspoň na okamih zamyslel a vedel by k tejto téme zaujať nejaké stanovisko. Či už súhlasné, alebo zamietavé.

Dve veci, ktoré nám pomôžu vybudovať lepší svet

V týždni na prelome mesiacov február a marec som mal možnosť zúčastniť na medzinárodnom kongrese, ktorého zameraním bolo prispieť k budovaniu lepšieho sveta. Vzhľadom na to, že 350 účastníkov kongresu bolo zo všetkých kontinentov, išlo naozaj o celosvetové zameranie na prehĺbenie bratstva a ľudskosti vo svete.

V týždni na prelome mesiacov február a marec som mal možnosť zúčastniť na medzinárodnom kongrese, ktorého zameraním bolo prispieť k budovaniu lepšieho sveta. Vzhľadom na to, že 350 účastníkov kongresu bolo zo všetkých kontinentov, išlo naozaj o celosvetové zameranie na prehĺbenie bratstva a ľudskosti vo svete.

Dvojaký meter na cirkevné autority...

V poslednom čase sa dosť často diskutuje o „potrestaní“ evanjelického teológa, ktorý sa prihovoril na dúhovom pochode. Už menej sa spomína „potrestanie“ teológa - kňaza, ktorý podporoval extrémistickú stranu pri voľbách do národného parlamentu. V tejto súvislosti ma zaujala skutočnosť, ktorá je spoločná pre oba prípady.

V poslednom čase sa dosť často diskutuje o „potrestaní“ evanjelického teológa, ktorý sa prihovoril na dúhovom pochode. Už menej sa spomína „potrestanie“ teológa - kňaza, ktorý podporoval extrémistickú stranu pri voľbách do národného parlamentu. V tejto súvislosti ma zaujala skutočnosť, ktorá je spoločná pre oba prípady.

Celosvetový projekt HOMBRE MUNDO 2017 aj na Slovensku

Celosvetový projekt HOMBRE MUNDO 2017 bol realizovaný v týždni od 24.7. do 30.7. na všetkých kontinentoch, v mnohých krajinách, vrátane u nás na Slovensku a to dokonca na troch miestach konkrétne v Bratislave, v Humennom a v Lipanoch.

Celosvetový projekt HOMBRE MUNDO 2017 bol realizovaný v týždni od 24.7. do 30.7. na všetkých kontinentoch, v mnohých krajinách, vrátane u nás na Slovensku a to dokonca na troch miestach konkrétne v Bratislave, v Humennom a v Lipanoch.