Henrich Ondrušek

Henrich Ondrušek

Najlepšia prax je dobrá teória. SZČO, bývalý učiteľ, manžel a otec 2 detí.

  Strana 1

  Blog
  Justičná gubernia Slovensko - argumentácia súdu v kauze Kuciak
  Justičná gubernia Slovensko - argumentácia súdu v kauze Kuciak

  Prvoplánovo nezmyslená argumentáciu súdu v kauze zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Myslím, že prácu súdov treba komentovať, lebo dospejeme k dobe, keď súdy vyhlásia , že 2+2=5 a všetci sa budeme ticho tváriť, že výroky súdov sa nekomentujú Ctím princíp nezávislosti súdov, ak sú naozaj nezávislé, morálne a odborne na úrovni. Hmla, Plevel, Jankovoská, rozsudky Špeciálneho súdu zmenené Najvyšším súdom, Lindtner, vily v Rakúsku, cenník úplatkov… 4 neúspešní kandidáti na sudcov Európskeho súdneho dvora...korupcia, justičná mafia. Zaslúži si sudcovský stav (česť výnimkám – drvivevej menšine, nikto ma nepresvedčí, že slušní a rozumní tvoria väčšinu), aby sme si jeho prácu vôbec ctili?

  Blog
  Reforma školstva (I) - flexibilita škôl, skvalitnenie gymnázií
  Reforma školstva (I) - flexibilita škôl, skvalitnenie gymnázií

  Na dosiahnutie zvýšenia úrovne vzdelania je nutné začleniť do vzdelávacieho systému kvalitatívne kritériá a zredukovať počet vysokých škôl a gymnázií. Znížením ich počtu sa domino efektom vytvorí tlak na kvalitu celej siete škôl. Alternatíva k súčasnej anarchii nie je elitizmus, ale princíp minimálnych štandardov, ktorých nedodržanie povedie k strate licencie alebo zamestnania. Školy musia súťažiť o kvalitu a študenti o školu. Bez zvýšených nárokov zostáva potenciál študentov nevyužitý.

  Blog
  Prečo neverím expertom na školstvo? (1)
  Prečo neverím expertom na školstvo? (1)

  V minulosti som učil 12 rokov taliansky a anglický jazyk predovšetkým na gymnáziách, rok na ZŠ, bol som členom Rady školy. Kriticky hodnotím spoločenskú diskusiu o školstve (a vôbec o odborných témach), ktorá sa vedie povrchne, ignoruje širokospektrálne názory a skúsenosti ľudí z praxe, ignoruje komplexnú realitu. Úzka skupina si sprivatizovala mediálny priestor. RTVS si neplní verejnoprávnu funkciu – neponúka publicistický a dokumentárny formát pokrývajúci odborné celospoločenské problémy so zapojením odborníkov a ľudí z praxe.

  Blog
  III. Referendum - ochrana pred partitokraciou, ústavodarná moc občanov
  III. Referendum - ochrana pred partitokraciou, ústavodarná moc občanov

  V tomto blogu chcem poukázať na dvojakú diskrimináciu inštitútu referenda: I. Priama demokracia je neodôvodnene diskriminovaná oproti zastupiteľskej demokracii: prvá si vyžaduje 50% kvórum účasti, druhá žiadne. II. Ústava občanom neumožňuje priamo sa podielať na ústavnej moci. Poslanci majú právo obmedziť práva občanov rozhodovať v referende bez vyjadrenia sa občanov.

  Strana 1