Keď je antikoncepcia krutejšia ako potrat

 

Potrat je síce vraždou, ale takto zabité nevinné dieťa strávi večnosť s Bohom. Antikoncepcia je naopak zabránenie tomu, aby človek, ktorý v Božom pláne mal byť počatý, počatý už nikdy nebude a miesto vyhradené pre neho v nebi zostane navždy prázdne. Snaha diabla je zabrániť každej duši byť v nebi a preto je antikoncepcia satanové veĺdielo viac ako potrat. Pri potratoch diabol vraždí nevinného človeka, ale nevie zabrániť, aby ho Boh prijal do neba. Antikoncepcia je úplné odmietnutie Boha ako stvoriteľa. Diabol, otec všetkých lží, zasial do argumentácie ľudí antikoncepciu, ako láskavejšie a humánnejšie riešenie v reprodukčnom inžinierstve. Pritom práve toto riešenie najväčšmi pohŕda Bohom. Takto reagoval po vydaní encykliky Humanae vitae kňaz, neskorší predseda cirkevného tribunálu v Arcidiecéze Toronto, Msgr. Vincent Foy na kanadských biskupov, ktorí sa postavili proti magistériu cirkvi v otázke antikoncepcie a spochybnili pápežskú autoritu. Tento hanebný počin vstúpil do dejín pod názvom Winnipegská deklarácia. Tento rok slávime jubileum vydania encykliky Humane vitae od pápeža Pavla VI z roku 1968. Vydanie tejto encykliky vyvolalo veľký odpor a rebéliu v početných radoch západných kresťanov, ktorí boli roky klérom pripravovaní na blížiacu sa “zmenu postoja Cirkvi v otázkach užívania antikoncepcie.” Táto falošná nádej bola vyvolaná záverečnou správou, ktorú pripravila Pápežská komisia Svätému otcovi a odporučila mu zmeniť postoj Cirkvi v otázke antikoncepcie. Takto schválený dokument aj nazvala „Správa väčšiny.“ Keďže zloženie a činnosť tejto komisie bolo silne manipulované zo strany dominikánskeho kňaza de Riedmattena v prospech liberálnych výstupov z jej činnosti, rozhodol sa vtedajší najrenomovanejší teológ USA, jezuita otec John Ford, vypracovať vlastnú správu a doručil ju pápežovi Pavlovi VI cez kardinála Ottavianiho. Táto správa dostala označenie „Správa menšiny.“ Encyklika Humanae Vitae z veľkej časti reflektuje na túto správu. Okrem teologického zdôvodnenia prečo odmietnuť antikoncepciu, bolo v nej obsiahnuté aj praktické zdôvodnenie jej následkov. Rodiny budú slabšie, počet rozvodov, potratov a slobodných matiek bude narastať. Žena bude oslabená viac ako kedykoľvek predtým. Je priam úsmevné pozorovať debatu liberálnych kresťanov v politike, ako deklarujú ochranu života vo svojom programe bez toho, aby povedali, čo pre život v politike sa zaväzujú konkrétne urobiť. Vieme, že budú hľadať podporu, presadzovať dôstojnosť života od počatia. Len silná rodina je základ. Na inšpiráciu. V USA protestant Donald Trump, tretíkrát ženatý, ktorý nikdy nemal žiadnu „konzistentnú minulosť ochrany života“, prijal pred dvoma týždňami rozhodnutie, že kliniky, ktoré získavajú finančné dotácie od federálnej vlády, nemôžu tieto zdroje používať na propagáciu antikoncepcie ako alternatívy pre reprodukčný život. Školy, ktoré získavajú finančné dotácie od štátu, môžu vyučovať iba jednu formu sexuálnej výchovy – pohlavnú zdržanlivosť. Aj takto to vypadá, keď Boh využije služby hriešnika. Liberálni kresťanskí demokrati však považujú antikoncepciu za “menšie zlo”, ako potrat. Preto sa tešia, že počet potratov na Slovensku klesá, ideme podľa nich správnym smerom, len aby oni nemuseli urobiť nič.  Áno klesajú na Slovensku potraty, pretože rastie počet tichých potratov použitím tabletiek “po” a použitím antikoncepcie. Potrat a antikoncepčná politika je genocída národa. Toto je skutočnosť, na ktorej sa nemení nič ani potom, čo si hodnotová politika oficiálne zobrala na Slovensku prázdniny.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo