OZ Átrium Dobrého pastiera

OZ Átrium Dobrého pastiera

Občianske združenie zastrešujúce program Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku. www.katechezydp.sk

Strana 1

Blog
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (6) - Sväté písmo
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (6) - Sväté písmo

V Katechézach Dobrého pastiera staviame vovádzanie detí do tajomstva viery na dvoch pilieroch: Svätom písme a liturgii. Deti vedieme k vnímaniu Svätého písma ako vzácnosti, ale zároveň súčasti každodenného života. Cez slová Svätého písma poznávame Boha a jeho lásku k nám. V týchto časoch, keď je účasť na svätej omši možná len obmedzene, o to viac čerpajme z bohatstva, ktoré nám Sväté písmo ponúka.

Blog
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (5)
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (5)

Vedia sa deti skutočne modliť? Môže byť modlitba detí hlboká? V akom veku treba dieťa naučiť Otčenáš? Ako a kde sa s deťmi modliť? Na tieto a podobné otázky sme prinášali odpovede v našej sérii blogov. Dovoľte nám ešte krátku rekapituláciu:

Blog
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (4) Ticho
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (4) Ticho

V našom seriáli o modlitbe s deťmi podľa princípov programu Katechéz Dobrého pastiera chceme venovať pár slov aj tichu v modlitbe dieťaťa. Mnohí z nás vnímajú deti ako prirodzene “hlučné” stvorenia. Preto sa môže zdať veľmi prekvapivé, že ideme v súvislosti s modlitbou detí hovoriť o tichu.

Blog
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (2)
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (2)

V druhej časti nášho blogu by sme vám radi predstavili základné princípy modlitby s deťmi podľa programu Katechéz Dobrého pastiera. Bežne sa podľa týchto princípov modlíme s deťmi v átriu - na mieste, kde katechézy prebiehajú. Mnohí z nás však využívajú prvky modlitby z átria aj doma vo vlastnej rodine.

Strana 1