OZ Átrium Dobrého pastiera

OZ Átrium Dobrého pastiera

Občianske združenie zastrešujúce program Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku. www.katechezydp.sk

  Strana 1

  Blog
  Akú tvár Boha deťom predstavíme?
  Akú tvár Boha deťom predstavíme?

  Malé deti majú v náboženskej oblasti zvláštnu citlivosť a túžbu po hlbokých a podstatných skutočnostiach. Sú schopné prijať primerane ich veku hlboké pravdy našej viery a postupne ako rastú oboznamovať sa s nimi v širších súvislostiach. Zároveň nás naše malé deti vnímajú ako veľkú autoritu, ako veľmi dôležité až posvätné bytosti hodné nasledovania.

  Blog
  Akú tvár Boha deti potrebujú?
  Akú tvár Boha deti potrebujú?

  Ak hľadáme cestu ako viesť svoje malé deti k živému vzťahu s Bohom, pravdepodobne sa snažíme o ich účasť na bohoslužbách, na modlitbe v rodine, predstavujeme im základné modlitebné formuly, zoznamujeme ich s morálnymi pravidlami... No možno sa občas sami seba pýtame, či to stačí. Dôležitejšie je však pýtať sa: Čo konkrétne chceme deťom v náboženskej oblasti odovzdať? Čo deti v ranom detstve skutočne oslovuje?

  Blog
  Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (6) - Sväté písmo
  Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (6) - Sväté písmo

  V Katechézach Dobrého pastiera staviame vovádzanie detí do tajomstva viery na dvoch pilieroch: Svätom písme a liturgii. Deti vedieme k vnímaniu Svätého písma ako vzácnosti, ale zároveň súčasti každodenného života. Cez slová Svätého písma poznávame Boha a jeho lásku k nám. V týchto časoch, keď je účasť na svätej omši možná len obmedzene, o to viac čerpajme z bohatstva, ktoré nám Sväté písmo ponúka.

  Blog
  Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (5)
  Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (5)

  Vedia sa deti skutočne modliť? Môže byť modlitba detí hlboká? V akom veku treba dieťa naučiť Otčenáš? Ako a kde sa s deťmi modliť? Na tieto a podobné otázky sme prinášali odpovede v našej sérii blogov. Dovoľte nám ešte krátku rekapituláciu:

  Blog
  Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (4) Ticho
  Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (4) Ticho

  V našom seriáli o modlitbe s deťmi podľa princípov programu Katechéz Dobrého pastiera chceme venovať pár slov aj tichu v modlitbe dieťaťa. Mnohí z nás vnímajú deti ako prirodzene “hlučné” stvorenia. Preto sa môže zdať veľmi prekvapivé, že ideme v súvislosti s modlitbou detí hovoriť o tichu.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.