Ján Šmeringai

Ján Šmeringai

Študent fyziológie rastlín, ktorý rád trávi večer pri dobrej knihe.

Strana 1

Blog
O zdravom rozume a o tom, kde ho hľadať
O zdravom rozume a o tom, kde ho hľadať

V mnohých rozhovoroch zaoberajúcich sa ťažkosťami dnešnej doby som sa stretol s jednou známou poznámkou, ktorú by sme zbrklo mohli nazvať aj floskulou. Autor tejto poznámky ju uvádza väčšinou po stručnom (alebo aj obšírnom) popise problémov dnešnej spoločnosti, pričom následne dodá: ,,Dnes sa už úplne stráca zdravý sedliacky rozum!”

Strana 1