Miroslav Vetrík

Miroslav Vetrík

Vyštudoval katolícku teológiu na Trnavskej univerzite. Občiansky aktivista a publicista. Autor a organizátor Korunovačných slávností v v Bratislave od roku 2003. Spoluzakladateľ KDŽP a člen predsedníctva. Je smutné, že história sa opakuje, pretože ju ľudia nepoznajú a nepoučili sa z nej. Na druhej strane, je v nej veľa inšpirácií, ktoré možno aplikovať v každodennom živote. Ako kresťania máme morálnu povinnosť angažovať sa za spravodlivosť. Pane Bože, daj nám silu a odvahu.

Strana 1

Strana 1