Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

Autor je pastor a teológ. Venuje sa evanjelikálnej a letničnej (pentekostálnej) teológii so špecializáciou na urbánnu misiu. Absolvoval štúdia na Northpoint Bible College v USA a na katedre teológie na UMB (Mgr., PhD.). Vedie cirkevný zbor Kristus mestu (Apoštolská cirkev) a biblickú školu pre laikov Gateway College. Je ženatý, má troch synov, rád cestuje a obľubuje hru na klavír.

Strana 1

Strana 1