Milan Kabina

Milan Kabina

Absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v odbore: Verejná politika a verejná správa (Bc.); Politológia (Mgr.). Predseda občianskeho združenia OZ 89. Majiteľ spoločnosti APP Media, s.r.o.