Byť a nebiť LGBT ?

Premýšľali ste niekedy nad tým, na akých hodnotách je postavené hnutie LGBT a aká je jeho filozofia a čomu verí ?

Premýšľali ste niekedy nad tým, na akých hodnotách je postavené hnutie LGBT a aká je jeho filozofia a čomu verí ?