Ikonický podcast

Ikonický podcast

Nechajte sa ikonami vtiahnuť do predsiene neba. Ikonický podcast Vás prevedie tajomným svetom ikon a priblíži Vám hĺbku ich duchovnej krásy. Každý týždeň predstavíme jednu ikonu, vysvetlíme jej pôvod, význam a poslanie, a spolu s ňou Vás pozveme do ticha kontemplácie a duchovného vnímania sveta. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou IKONY v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne.

Strana 1

Blog
X. Ikona Sofie - Božej Múdrosti
X. Ikona Sofie - Božej Múdrosti

Kto alebo čo je Sofia a aký má vzťah k Trojici a k človeku? Téma Sofie nie je bohatá len teologicky, ale aj ikonograficky. Práve ikona nám môže pomôcť pochopiť Sofiu ako integračnú silu medzi Bohom a celým jeho stvorením. Kto má záujem spoznať ešte viac: do 26.8.2020 prebieha v Expozícii Ikony výstava tématicky venovaná práve Sofii, Božej múdrosti.

Blog
IX. Ikona rukou nevytvoreného obrazu Spasiteľa(podcast)
IX. Ikona rukou nevytvoreného obrazu Spasiteľa(podcast)

Ikona nazývaná aj Mandylion nás vracia späť k počiatkom kresťanstva. Môže odtlačená tvár Spasiteľa na šatke vyliečiť kráľa z malomocenstva? Alebo môžeme týmto legendám vôbec veriť? Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Blog
VIII. Ikona sv. Petra a Pavla(podcast)
VIII. Ikona sv. Petra a Pavla(podcast)

Ako odlíšiť bežného človeka od svätca? Aj túto otázku si kladú ikonopisci, keď tvoria ikony svätcov. Lebo hoci je množstvo ciest k svätosti, predsa všetky majú spoločný cieľ: podobnosť Kristovi, ktorá nevyhnutne mení človeka. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Blog
VII. Ikona sv. Jána Krstiteľa(podcast)
VII. Ikona sv. Jána Krstiteľa(podcast)

Viete koľko ráz sa stratila a opäť našla hlava sv. Jána Krstiteľa? Alebo prečo sa na ikone zobrazuje aj tajomná postava sv. Jána vojaka? O Predchodcovi Ježiša Krista rozpovie náš špeciálny hosť, saleziánska sestra Monika Goliánová. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Blog
VI. Jaroslavľská ikona Matky Božej (podcast)
VI. Jaroslavľská ikona Matky Božej (podcast)

Ikona, ktorú možno analyzovať a kontemplovať donekonečna. Prečo? Pretože ikona je zhrnutím podstaty kresťanstva, v ktorej Kristus objíma, lieči a zachraňuje každého človeka. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Blog
V. Ikona Zoslania Ducha Svätého (podcast)
V. Ikona Zoslania Ducha Svätého (podcast)

Dnešná ikona nie je len zobrazením biblickej udalosti Zoslania, ale aj vyznaním spoločenstva Cirkvi. Nie je len obrazom, ktorý vyjadruje výstup človeka k Bohu, ale aj, zostúpenie Boha k nám, formu, v ktorej nastane stretnutie Boha s človekom, milosti s prirodzenosťou, večnosti s časom.

Blog
IV. Ikona Krista Pantokratora (podcast)
IV. Ikona Krista Pantokratora (podcast)

Prečo v ranokresťanskom umení dominuje ryba? Vedeli ste, že existuje zobrazenie Krista ako Orfea s lutnou? Táto epizóda je doposiaľ našou najdlhšou, najobsiahlejšou a najviac prednáškovou. Skúmať ikonu Pantokrata totiž znamená ponoriť sa do dávnych dejín katakombného umenia.

Blog
III. Ikona Blaženého Ticha (podcast)
III. Ikona Blaženého Ticha (podcast)

Ikona Blaženého Ticha je jedna z najneobyčajnejších v ortodoxnej ikonografii. Je obľúbená u pravoslávnych mníchov ako symbol vnútornej modlitby. Pozvite sa ňou do ticha, v ktorom možno stretnúť Boha. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Blog
II. Jeruzalemská ikona Matky Božej (podcast)
II. Jeruzalemská ikona Matky Božej (podcast)

Prečo sa vôbec modlíme k ikonám? Môžeme skrze ne prosiť o zázrak? V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o tom, ako nás ikona Matky Božej Jeruzalemskej učí pokore a bázni pred Bohom. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Blog
I. Ikona Svätej Trojice starozákonnej (podcast)
I. Ikona Svätej Trojice starozákonnej (podcast)

Je možné zobraziť nezobraziteľného Boha? Cez ikonu Svätej Trojice starozákonnej načerpáme z hlbokých prameňov ikonopisectva tak, ako Andrej Rublev pred 600 rokmi. Podcastom Vás prevedie byzantológ Jozef Matula z Katedry filozofie na Palackého univerzite v Olomouci.

Strana 1