Ikonický podcast

Ikonický podcast

Nechajte sa ikonami vtiahnuť do predsiene neba. Ikonický podcast Vás prevedie tajomným svetom ikon a priblíži Vám hĺbku ich duchovnej krásy. Každé 2 týždne predstavíme jednu ikonu a vysvetlíme jej pôvod, význam a poslanie. Podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou IKONY v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne.

  Strana 1

  Blog
  XXI. Ikonostas (podcast)
  XXI. Ikonostas (podcast)

  "Ikonostas je hranica medzi svetom viditeľným a neviditeľným, ktorú tvorí a nášmu chápaniu sprístupňuje nedeliteľný rad svätých, zástup svedkov a ohlasované tajomstvo," píše Florenskij. Objavte hlboké dejinné a duchovné posolstvo ikonostasu ako jednej z najdôležitejších častí východokresťanského chrámu.

  Blog
  XX. Ikona Narodenia Ježiša Krista (podcast)
  XX. Ikona Narodenia Ježiša Krista (podcast)

  Dnešná ikona zobrazuje jednu z najdôležitejších právd našej viery: Slovo neprebývalo v človeku, ono sa stalo človekom. Vstúpte s nami do bohatého sveta ikonografie Narodenia Ježiša Krista. Nech sa stane Vašou duchovnou prípravou pre slávenie blížiacich sa vianočných sviatkov.

  Blog
  XIX. Ikona svätého Mikuláša (podcast)
  XIX. Ikona svätého Mikuláša (podcast)

  Všimli ste si nápadné rozdiely medzi zobrazením svätca v katolíckom výtvarnom umení a na ruskej ikone? So svätým Mikulášom sa spája okrem iných aj príhoda, ako na 1. všeobecnom sneme v roku 325 napadol biskupa Ária. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  Blog
  XVIII. Ikona Posledného súdu (podcast)
  XVIII. Ikona Posledného súdu (podcast)

  "Boží súd nie je akt jedného okamihu, ale postoj Božej lásky vo všetkých časoch," píše Tomáš Špidlík. Ikona Posledného súdu teda predstavuje celé dejiny sveta od prvého stvorenia až po jeho koniec. Ukrýva v sebe toľko bohatstva, že by nám to nestačilo ani na hodinovú prednášku.

  Blog
  XVII. Ikona Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi (podcast)
  XVII. Ikona Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi (podcast)

  Naša dnešná ikona sprítomňuje Zhromaždenie k veľvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Anjelské stvorenia: odkiaľ sa vzali a prečo sú na ikonách zobrazovaní tak ako sú zobrazovaní? Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  Blog
  XVI. Ikona Šiestich dní (podcast)
  XVI. Ikona Šiestich dní (podcast)

  Námet dnešnej ikony je opisom stvorenia sveta Bohom, popísaný v prvých dvoch kapitolách knihy Genezis. Biblické verše vytvárajú posvätnú poéziu, ktorá čitateľom ukazuje podstatu Božieho diela. Spolu s textom od archimandrity Rafaela budeme ďalej uvažovať, ako sa tento pohľad na vesmír podobá a odlišuje od tradičnej čínskej maľby.

  Blog
  XV. Ikona Krista Emanuela (podcast)
  XV. Ikona Krista Emanuela (podcast)

  Detstvo Ježiša Krista je zahalené rôznymi dohadmi a legendami. Práve kvôli nim vznikol v ranom stredoveku tento typ ikonografie Emanuela s prísnym výrazom a vysokým čelom. Ikona opäť potvrdzuje, prečo nie estetika, ale teológia určuje formu a tvar východokresťanského umenia.

  Blog
  XIII. Ikona svätej Nadi (podcast)
  XIII. Ikona svätej Nadi (podcast)

  Spolu s ikonou svätej Nadi nahliadneme do života starorímskych mučeníkov a vysvetlíme si zaujímavý paradox v súdobom kresťanskom umení. Čím viac totiž kresťania trpeli, tým viac katakombné umenie zobrazovalo pokoj modlitby a nádej zo spásy. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  Blog
  XII. Ikona Vševidiaceho Božieho oka (podcast)
  XII. Ikona Vševidiaceho Božieho oka (podcast)

  Námet ikony vychádza z množstva symbolov, z ktorých každý má zvláštny, hlbší význam. Všetky spolu vyjadrujú základnú myšlienku nášho bytia: celé ľudstvo je preniknuté Božím pohľadom, pred ktorým sa nemožno ukryť. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  Blog
  XI. Ikona Božej Matky Oranty so svätcami (podcast)
  XI. Ikona Božej Matky Oranty so svätcami (podcast)

  Ikona sprítomňuje Pannu modliacu sa a túžiacu po Bohu. Kristus môže prebývať aj v nás, ak mu to dovolíme, tak ako mu to dovolila Bohorodička svojim zvolaním: „Nech sa tak stane“. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  Strana 1