Zabudnuté knihy

Zabudnuté knihy

Pracujeme na prekladoch, digitalizácii a šírení zabudnutých diel literatúry.

  Strana 1

  Blog
  Fantastika, alebo prorocká kniha?
  Fantastika, alebo prorocká kniha?

  V roku 1907 vychádza v Anglicku kniha, ktorú by sme mohli nazvať jednou z prvých dystópií. U čitateľov vyvolala šok. Prvým prekvapením bol opis budúceho sveta, v ktorom technológie napredujú a napriek tomu stojí pred kolapsom z napätia medzi dvomi obrovskými ríšami. Doba cirkvi sa v knihe chýli ku koncu. Protestantské cirkvi sa vyprázdnili a aj katolícka bojuje o prežitie. Do tejto situácie vstupuje osobnosť charizmatického vodcu, ktorý dokáže zabezpečiť mier medzi národmi.

  Blog
  G. K. Chesterton - Obrana detektívok
  G. K. Chesterton - Obrana detektívok

  Ak sa chceme pokúsiť o pochopenie skutočného psychologického dôvodu popularity detektívok, musíme sa oslobodiť od mnohých prázdnych fráz. Nie je napríklad pravdou, že ľudia uprednostňujú zlú literatúru pred dobrou a detektívky prijímajú, pretože patria k tej zlej. Samotný nedostatok umeleckých kvalít knihu neurobí populárnou.

  Blog
  Pátranie po slovenskom otcovi Brownovi
  Pátranie po slovenskom otcovi Brownovi

  Je zaujímavé sledovať, aké nadšenie vyvolali príbehy otca Browna na začiatku 20. storočia v Československu. V Čechách od roku 1918 vyšlo viac ako dvadsať vydaní rôznych Chestertonových kníh. Na Slovensku sa situácia vyvíjala trochu inak.

  Blog
  G. K. Chesterton - Teória tyranie
  G. K. Chesterton - Teória tyranie

  V poslednej dobe som dospel k určitej teórii o povahe tyranie. Môže byť správne, alebo nesprávne, ale myslím, že je to minimálne hodné uváženia v súvislosti s veľmi zaujímavou záležitosťou. Ak sa na to pozrieme z nadhľadu, všeobecná teória tyranie bola takáto: Ľudia počas storočí trpeli pod ťarchou systému, až kým sa proti nemu nevzbúrili.

  Blog
  „To pravé“ nikdy nebude „módne“ alebo „Kto je George MacDonald ?“
  „To pravé“ nikdy nebude „módne“ alebo „Kto je George MacDonald ?“

  Ak ste počuli meno George MacDonald, pravdepodobne ste počuli, že to bol spisovateľ z devätnásteho storočia a dnes je považovaný za otca žánru fantasy. Táto všeobecne rozšírená informácia však v sebe nesie isté nešťastné zjednodušenie, ba nedorozumenie. Je to ako povedať mimozemšťanovi, ktorý chce pochopiť náš svet, že „človek je iba jeden z primátov“ alebo že „med sú prevažne sliny šesťnohých okrídlených živočíchov“.

  Blog
  G. K. Chesterton - O preclitlivenom realistovi
  G. K. Chesterton - O preclitlivenom realistovi

  Nebolo to veľmi dávno, keď sa ľudia sťažovali, že cynici sú veľmi tvrdí a nemajú ľudské city. Teraz od nás žiadajú, aby sme cynikov rešpektovali, pretože sú veľmi citliví a jemní. Je to zvláštna zmena, ktorá je však skutočná a je jednou z tých, ktorú všimol málokto.

  Strana 1