Juraj Brezáni

Juraj Brezáni

„Naša dokonalosť spočíva z veľkej časti v tom, ako dokážeme navzájom znášať svoje nedokonalosti,“ povedal raz svätý František Saleský. Snažme sa spoločne chápať druhých a tvoriť dokonalosť skrze pravdu, odvahu a pokoru! Študujem žurnalistiku, som externý redaktor katolíckeho Rádia Lumen a píšem aj pre Ružomberský magazín.