Blog

Zlaté Slovensko! V tomto nikdy nebudem chcieť, aby sme boli ako Západ!

Stretávam sa s námietkou, prečo by Cirkev a štát mali liezť ľuďom do spálne. Ja však vidím problém skôr v tom, že mnohí cítia potrebu vynášať svoju sp...

Stretávam sa s námietkou, prečo by Cirkev a štát mali liezť ľuďom do spálne. Ja však vidím problém skôr v tom, že mnohí cítia potrebu vynášať svoju sp...

Ještě k Istanbulské úmluvě1)

Česká i slovenská biskupská konference nedávno odsoudila Istanbulskou úmluvu. Jsou to jediné biskupské konference v našem prostoru, které tak učinily. Jako důvod vnímám nepochopení textu a hlavně slova "gender". Vedení církve, když nemá vizi, má potřebu se proti někomu vymezovat.

Česká i slovenská biskupská konference nedávno odsoudila Istanbulskou úmluvu. Jsou to jediné biskupské konference v našem prostoru, které tak učinily. Jako důvod vnímám nepochopení textu a hlavně slova "gender". Vedení církve, když nemá vizi, má potřebu se proti někomu vymezovat.

Tri vrchy vs. tri hokejky

Dovolím si predpokladať, že každý z nás kto videl v televízii prezentáciu „hokejového“ štátneho znaku sa aspoň na okamih zamyslel a vedel by k tejto téme zaujať nejaké stanovisko. Či už súhlasné, alebo zamietavé.

Dovolím si predpokladať, že každý z nás kto videl v televízii prezentáciu „hokejového“ štátneho znaku sa aspoň na okamih zamyslel a vedel by k tejto téme zaujať nejaké stanovisko. Či už súhlasné, alebo zamietavé.

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho!

Už neviem, akými veľkými písmenami mám napísať slová, ktorými Boh potvrdzuje svojho Syna a ukazuje koho máme počúvať. V dnešnom svete znie veľa hlasov...

Už neviem, akými veľkými písmenami mám napísať slová, ktorými Boh potvrdzuje svojho Syna a ukazuje koho máme počúvať. V dnešnom svete znie veľa hlasov...

Kňazský celibát a sviatostné manželstvo (podstatná súvislosť v rímskom ríte)

Podľa kardinála Ratzingera (neskoršieho Benedikta XVI.) a sv. Jána-Pavla II. sú celibátne kňazstvo a sviatostné manželstvo komplementárne povolania. V tomto texte sa v ich duchu snažím priblížiť jeden z dôležitých aspektov, ktorý sa v diskusiách o celibáte temer nevyskytuje, pričom je - podľa mňa - zásadný.

Podľa kardinála Ratzingera (neskoršieho Benedikta XVI.) a sv. Jána-Pavla II. sú celibátne kňazstvo a sviatostné manželstvo komplementárne povolania. V tomto texte sa v ich duchu snažím priblížiť jeden z dôležitých aspektov, ktorý sa v diskusiách o celibáte temer nevyskytuje, pričom je - podľa mňa - zásadný.