Blog

Zostaň s nami!

Ak hlavnou túžbou milujúceho je byť s tým druhým, potom najťažšie je odlúčenie. Máme ten dar, že Ježiš nám neodíde. Vie, že bez Neho by sme ostali bezradní. Nedokázali by sme nič a ani by sme nemohli žiť. Môžeme ho odmietnuť, ale On neodmieta nás. Miluje nás a túži nám svoju lásku dávať.

Ak hlavnou túžbou milujúceho je byť s tým druhým, potom najťažšie je odlúčenie. Máme ten dar, že Ježiš nám neodíde. Vie, že bez Neho by sme ostali bezradní. Nedokázali by sme nič a ani by sme nemohli žiť. Môžeme ho odmietnuť, ale On neodmieta nás. Miluje nás a túži nám svoju lásku dávať.

Kritik multikulturalismu, rudý hadr na liberály. Jaký je arcibiskup Krakova

Když se v prosinci 2016 stal arcibiskupem v Krakově, nástupcem samotného Karola Wojtyły, vzbudilo to velký ohlas. Výkladní skříň polského liberalismu,...

Když se v prosinci 2016 stal arcibiskupem v Krakově, nástupcem samotného Karola Wojtyły, vzbudilo to velký ohlas. Výkladní skříň polského liberalismu,...

Materstvo ako povolanie

Materstvo a rodičovstvo nie sú v ľudskom živote zanedbateľnou epizódou. Veľmi závisí od verejných politík, postojov manželov a širšej rodiny, no i úsi...

Materstvo a rodičovstvo nie sú v ľudskom živote zanedbateľnou epizódou. Veľmi závisí od verejných politík, postojov manželov a širšej rodiny, no i úsi...

Či nám nehorelo srdce?

3. veľkonočná nedeľa ponúka v Božom slove jeden z najznámejších evanjeliových textov - príbeh emauzských učeníkov. Evanjelista Lukáš sa v ňom prejavuj...

3. veľkonočná nedeľa ponúka v Božom slove jeden z najznámejších evanjeliových textov - príbeh emauzských učeníkov. Evanjelista Lukáš sa v ňom prejavuj...

Búrka v pohári? Alebo nominácie organizácií do komory Výboru pre deti a mládež

Počas vlády vedenej pani Radičovou vznikla Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Občianska spoločnosť je jedným z pros...

Počas vlády vedenej pani Radičovou vznikla Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Občianska spoločnosť je jedným z pros...