Blog

Správa Európskeho parlamentu k situácii v Maďarsku a jej dozvuky na Slovensku...

12. septembra 2018 Európsky parlament odhlasoval uznesenie, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že zo s...

12. septembra 2018 Európsky parlament odhlasoval uznesenie, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že zo s...

Prezident Harabin? Alebo fakty vplývajúce na výsledok prezidentských volieb 2019

K napísaniu tohto blogu ma vyprovokoval kamarát po našej diskusii o slovenských prezidentských voľbách. Pripomenul mi našu debatu ohľadne amerických p...

K napísaniu tohto blogu ma vyprovokoval kamarát po našej diskusii o slovenských prezidentských voľbách. Pripomenul mi našu debatu ohľadne amerických p...