Blog

Prihlásenie Registrácia Môj účet Pravidlá blogovania

Strana 433

Blog
Desatoro nového rodového jazyka
Desatoro nového rodového jazyka

Výbor pre rovnosť medzi ženami a mužmi vo Francúzsku uverejnil nedávno desať odporúčaní týkajúcich sa používania rodu v komunikácii v štátnej správe. Jeho cieľom je prispieť k boju proti pohlavným stereotypom, ktoré udržujú ženy a mužov v „obmedzenom repertoári rol a situácii, limitujúc takto ich možnosti byť a konať“. Samotný výbor, ktorý pôsobí ako poradný orgán vlády, je podľa vlastných stanov prísne paritný. V tom zmysle, že viac ako 60% jeho členov sú ženy.

Blog
Bratislavská irónia Sacharovej sloboda myslenia a LGBTI lobby
Bratislavská irónia Sacharovej sloboda myslenia a LGBTI lobby

Europoslankyňa p. Lunacek sa medzi mladými v Bratislave zúčastnila otvorenia výstavy o slobode myslenia.  Absurdné je, že je to tá pani Lunacek, ktorá chce, aby štáty EU nemali zrovna slobodu vo veciach manželstva, rodiny a adopcií detí. Nedalo mi to a tak som jej prišiel slušne pripomenúť, že sloboda prejavu a myslenia musí byť garantovaná aj vtedy, ak poviem, že "Deti majú právo na otca a mamu" a "Manželstvo = muž + žena". Toto nie je nenávisť, ani homofóbia, za ktorú máme byť odsudzovaní, väznení či pokutovaní.

Blog
Zmenia sa kostoly na mešity?
Zmenia sa kostoly na mešity?

Katolícky časopis Vatican magazin v novembrovom čísle priniesol zaujímavý článok  pod názvom Kirchen zu Moschen? Autor Alexander Pschera sa v ňom zamýšľa nad skutočnosťou, či je možné zmeniť opustené kostoly na mešity. Cituje hlavného islamského imáma vo Francúzsku, ktorý požiadal, aby prázdne kresťanské  Božie domy mohli moslimovia užívať ako svoje kultové miesta.

Blog
Vatikánske múzeá v 3D kine
Vatikánske múzeá v 3D kine

Film nielen o umení, ale aj o dejinách kultúry, ukazuje 500-ročné úsilie pápežstva o integráciu krásnych diel gréckej a rímskej antiky do kresťanského duchovného univerza. Toto rozširovanie horizontu je analogické pohybu v knižnej kultúre, ktorý na území Talianska nastal po páde Konštantinopolu.  

Blog
Kto je ten muž?
Kto je ten muž?

Kto je ten muž? Poďte, môžeme sa pozrieť. Zoznámme sa! Jedným takým mužom som aj ja. Mám takýto príbeh. Predstavte si. Raz – skoro takto vznikajú legendy – som dostal hŕbku kníh s tým, že čítaj! Ale mojou úlohou zato je vám o tom porozprávať. Kto je ten muž? Mužom je John Ortberg. On kladie túto otázku. Kto je ten muž? Je to názov jeho knihy. A my sa na to dnes ideme dnes spolu pozrieť.

Blog
Kresťanské Slovensko - aké je skutočne?
Kresťanské Slovensko - aké je skutočne?

Chcem sa venovať niekoľkými pohľadmi a myšlienkami situácii kresťanského nazerania na základné otázky života od detstva až po prirodzenú smrť v rôznych situáciách a prečo klesá počet detí, manželstiev a rastie počet rozvodov, prečo nám nefunguje výchova k manželstvu, rodinnému životu, prečo sú kresťania na Slovensku ľahostajní a neberú dôsledne učenie cirkvi o výchove svojich detí na manželstvo a rodičovstvo a sú ľahostajní k metódam prirodzeného plánovania rodičovstva a pre deti a mládež k výchove k ľudskej láske TeenSTAR programu.

Strana 433