Blog

Prihlásenie Registrácia Môj účet Pravidlá blogovania

Strana 432

Blog
Ježiš fakt prišiel  (s utečencami)
Ježiš fakt prišiel (s utečencami)

Keď dnes na konci modlitieb veriacich kňaz pridal prosbu za rodinu sýrskych utečencov, čo sú medzi nami, začala som ich letmým pohľadom (v kostole) hľadať. V hlave sa mi však okamžite paralelne bleskurýchlo premietol obraz jednej utečeneckej rodiny

Blog
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ĽUĎom v nej!
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ĽUĎom v nej!

Požehnané a milostiplné vianočné sviatky, milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní. Nech vo Vašich domovoch zavládne pokoj, láska a porozumenie. Sviatky vianočné, pekné cesty polnočné, na Vianoce veľký darček, na Silvestra pekný tanček, do muziky ľahký krok a šťastlivý Nový rok!

Blog
Nový Postoj
Nový Postoj

Na Vianoce som dostal od redaktorov Postoja jeho papierové vydanie. Bolo to pekné, priateľské gesto a som zaň vďačný. Dúfam však, že takúto „papierovú“ budúcnosť redakcia pre bývalý Postoy neplánuje.

Blog
Modlitba Vianoc
Modlitba Vianoc

V čase Vianoc majú mnohí ľudia prehnané očakávania, a potom stačí malá nepríjemnosť a ich svet-sen sa rúca. A neplatí to iba pre materiálnu oblasť sviatkov...

Blog
Zlá trénerka
Zlá trénerka

Spolu so slovom „Vianoce“ sa čoraz viac skloňujú aj slová „konzum, predvianočný stres, nakupovanie“... Niektoré rodiny sa tomu bránia relatívne extrémnym spôsobom – prestanú si dávať darčeky. Možno je týmto antikonzumný efekt zaručený, ja si však myslím, že ciest, ako sa k nemu dopracovať, je viacero. Konzumnosť či nekonzumnosť sviatkov je totiž v hlave.

Blog
Nenápadní hrdinovia 2015
Nenápadní hrdinovia 2015

Začiatok projektu Nenápadní hrdinovia otvorení v Bratislave i v Bruseli v marci 2015. Schválenie prenajatia plochy na umiestnenie fragmentu Berlínskeho múru v Bratislave. Pokračovanie v školení učiteľov o období neslobody. Vydanie ďalšej publikácie. Prednášky, diskusie, cez VŠZaSP sv. Alžbety šírenie osvety o období neslobody. Komunikácia s odbornou i laickou verejnosťou na Slovensku, v Prahe, v Berlíne. Zabezpečenie programu pre 150 ľudí z organizácie OPEN DOORS z Kanady, JAR, Austrálie...no predovšetkým z Holandska. Sociálna podpora tým, ktorí to potrebujú (aspoň drobná), no aj bezmocnosť, keď sa na nás obrátili, aby sme pomohli nájsť ubytovanie bývalému politickému väzňovi, či keď nás žiadali o pomoc, aby sme pomohli zakročiť proti činnosti bývalého príslušníka ŠtB. Niektoré veci nedokončené - morálny apel bývalým príslušníkom ŠtB a členom KSS, aby nám venovali oni, či ich deti (ako to urobila dcéra vraha Vaša) financie na našu činnosť (napr. 100 000 Eur by sme potrebovali na rekonštrukciu podkrovia, kde by mohlo vzniknúť Múzeum zločinov a obetí komunizmu, zatiaľ budujeme knižnicu, pripravujeme výstavy). O podporu sme žiadali predsedu a podpredsedov NR SR. Podporila nás jedine podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová a z politikov nás pravidelne mesačne podporuje ne-poslanec, ktorý bude mať na kandidátke KDH číslo 150. Oslovili sme aj premiéra SR, odpísali nám z jeho kancelárie, že peniažky sa im už minuli (tentokrát nám napísali pred konaním konferencie a nie ako v roku 2014 niekoľko dní po skončení konferencie). Iné ciele a projekty nadmieru pripravené a prezentované a to aj vďaka spolupráci s učiteľmi, dobrovoľníkmi, žiakmi na celom Slovensku. Hľa, aj taký bol rok Nenápadných hrdinov 2015, v ktorého pozadí bola pani Marta, Janka Kerékretyová, a ak sa dalo, tak trošku aj ja. Ďakujeme. Ďakujeme tým, ktorí nám fandia, podporujú nás!

Strana 432