Blog

Karikatúry tzv. proroka

K napísaniu tohto blogu by zrejme neprišlo bez reakcie Milana B. Garbiara, preto mu túto reakciu venujem. Prišlo k uverejneniu niekoľkých karikatúr tzv. proroka, Mohameda. Že to nijaký prorok nebol - čo však mnohým akosi ušlo - by malo byť zrejmé každému kresťanovi nielen podľa mylnej náuky, ale a...

K napísaniu tohto blogu by zrejme neprišlo bez reakcie Milana B. Garbiara, preto mu túto reakciu venujem. Prišlo k uverejneniu niekoľkých karikatúr tzv. proroka, Mohameda. Že to nijaký prorok nebol - čo však mnohým akosi ušlo - by malo byť zrejmé každému kresťanovi nielen podľa mylnej náuky, ale a...

Prečo vládne mráz

Mráz vládne. Nič nové za posledné dni. Nadvláda mrazu má zdanie trvácnosti. Kto ho pocíti, ako keby už nič iné ani nepoznal. Chlad je nedostatkom tepla. Jeho prítomnosť sa teda nedá ani nazvať existenciou. Je, a pri tom nie je. Rád sa prechádzam porpi našom jazere. Žijem v Neninciach, malilinkatej d...

Mráz vládne. Nič nové za posledné dni. Nadvláda mrazu má zdanie trvácnosti. Kto ho pocíti, ako keby už nič iné ani nepoznal. Chlad je nedostatkom tepla. Jeho prítomnosť sa teda nedá ani nazvať existenciou. Je, a pri tom nie je. Rád sa prechádzam porpi našom jazere. Žijem v Neninciach, malilinkatej d...

Nad Farmárom Gilesom z Hamu, alebo z Vianočného čítania

Meno J.R.R. Tolkien pozná hádam každý. Aspoň som si to donedávna myslel! Potom som zistil, že každý nie. Teda ešte raz, meno J.R.R. Tolkiena poznajú mnohí. Väčšina však pozná len Pána Prsteňov, ktorý si podmanil to, čo bývalo /je/ Západom, možno preto, že je tam mnoho z toho, čo patrilo k "duši" Záp...

Meno J.R.R. Tolkien pozná hádam každý. Aspoň som si to donedávna myslel! Potom som zistil, že každý nie. Teda ešte raz, meno J.R.R. Tolkiena poznajú mnohí. Väčšina však pozná len Pána Prsteňov, ktorý si podmanil to, čo bývalo /je/ Západom, možno preto, že je tam mnoho z toho, čo patrilo k "duši" Záp...

Kde sa dvaja bijú, Smer víťazí...alebo krátka analýza regionálnych volieb v žilinskom kraji

Politický pragmatizmus hovorí o nutnosti robiť kompromisy. Nie vždy sa však oplatí robiť kompromisy na obidve strany. Voľby do regionálnej samosprávy v žilinskom kraji nás o tom presvedčili. Žilinský región je jedným z regiónov Slovenska, kde sa ľudia málo stotožňujú so svojou príslušnosťou k regió...

Politický pragmatizmus hovorí o nutnosti robiť kompromisy. Nie vždy sa však oplatí robiť kompromisy na obidve strany. Voľby do regionálnej samosprávy v žilinskom kraji nás o tom presvedčili. Žilinský región je jedným z regiónov Slovenska, kde sa ľudia málo stotožňujú so svojou príslušnosťou k regió...

Bezpríkladne dlhé manželstvo

Dňa 15 nov. bola v obci Gare, v susedstve mesta Báji v báčskej stolici, tak riedka rodinná slávnosť, že bezpochyby sto a sto rokov ubehne, dokým sa niečo podobného udá. Obyvatel spomenutej obce, Fridrik Peller, ktorý 105, píšeme sto päť rokov prežil, po vybavených 80 rokoch v šťastnom manželstve slá...

Dňa 15 nov. bola v obci Gare, v susedstve mesta Báji v báčskej stolici, tak riedka rodinná slávnosť, že bezpochyby sto a sto rokov ubehne, dokým sa niečo podobného udá. Obyvatel spomenutej obce, Fridrik Peller, ktorý 105, píšeme sto päť rokov prežil, po vybavených 80 rokoch v šťastnom manželstve slá...

Starobylosť hrnčiarskeho točidla

Medzi najstaršie remeselnícke nástroje prislúcha nepochybne hrnčiarske točidlo, t.j. to koleso, ktoré keď nohy remeselníka pohybujú, jeho ruky medzitým vlažnú hlinu do podoby všelijakých nádob uvádzajú. Židom už boly hrnce hlinené za čias Mojžiša známe (3 kn. Mojž. kap. 6, r. 28): jeho zákonom priká...

Medzi najstaršie remeselnícke nástroje prislúcha nepochybne hrnčiarske točidlo, t.j. to koleso, ktoré keď nohy remeselníka pohybujú, jeho ruky medzitým vlažnú hlinu do podoby všelijakých nádob uvádzajú. Židom už boly hrnce hlinené za čias Mojžiša známe (3 kn. Mojž. kap. 6, r. 28): jeho zákonom priká...

Ženské úrady a služby v Anglicku

Rozpustilosť francúzskych mravov vyliahla nové učenie o emancipácii (vymožení zo služebnosti) ženského pohlavia, ktoré pravda iba všetky výstupky proti čistote a mravopočestnosti rodín ukrývať má. Šlechetnejší smysel dávajú tomu slovu v Anglicku, z príčin ľudskosti k tomu pracujúc, aby ženské pohlav...

Rozpustilosť francúzskych mravov vyliahla nové učenie o emancipácii (vymožení zo služebnosti) ženského pohlavia, ktoré pravda iba všetky výstupky proti čistote a mravopočestnosti rodín ukrývať má. Šlechetnejší smysel dávajú tomu slovu v Anglicku, z príčin ľudskosti k tomu pracujúc, aby ženské pohlav...

Smutné následky lakomstva

Bolo to práve pred rokom (13 okt. 1862), že v Pešť-Budíne bývajúci panský komorník Ján Černák, vobec za človeka zámožného považovaný, na kratochvílnej ceste do Budakeszi bol ukrutným spôsobom zavraždený. Zo súdneho vyšetrovania vysvitlo, že domnelý „najlepší priatel“ Černákov, peštiansky krajčírsky ...

Bolo to práve pred rokom (13 okt. 1862), že v Pešť-Budíne bývajúci panský komorník Ján Černák, vobec za človeka zámožného považovaný, na kratochvílnej ceste do Budakeszi bol ukrutným spôsobom zavraždený. Zo súdneho vyšetrovania vysvitlo, že domnelý „najlepší priatel“ Černákov, peštiansky krajčírsky ...

Podrobné zprávy o kongressu priatelov striezlivosti

Bolo to pre mnohých zajímavé, keď o spomenutom (v čís.1) kongressu priatelov striezlivosti, dňa 29 septembra a nasl. v Hannovére odbývanom podrobnejšie zprávy podáme. Na samom predu prác shromaždenia boly zprávy o terajšom stave spolkov miernosti v rozličných krajinách europejských: potom sa rokoval...

Bolo to pre mnohých zajímavé, keď o spomenutom (v čís.1) kongressu priatelov striezlivosti, dňa 29 septembra a nasl. v Hannovére odbývanom podrobnejšie zprávy podáme. Na samom predu prác shromaždenia boly zprávy o terajšom stave spolkov miernosti v rozličných krajinách europejských: potom sa rokoval...

Rakovinový nádor mladej spoločnosti?

Nie tak dávno, čo kresťanskí „fundamentalisti“ obhajovali Akeho Greena a slobodu prejavu, som sa akosi zaháčil v istom názore. Dnes už viem, že Ake sa mýlil a prestrelil. Dá sa povedať, že netrafil len „do čierneho“... Ake označil homosexualitu za rakovinový nádor spoločnosti. Aby nedošlo k pochybe...

Nie tak dávno, čo kresťanskí „fundamentalisti“ obhajovali Akeho Greena a slobodu prejavu, som sa akosi zaháčil v istom názore. Dnes už viem, že Ake sa mýlil a prestrelil. Dá sa povedať, že netrafil len „do čierneho“... Ake označil homosexualitu za rakovinový nádor spoločnosti. Aby nedošlo k pochybe...