Blog

Konala sa celoslovenská rada kresťanských animátorov

V uplynulých dňoch sa vo Važci stretlo takmer päťdesiat mládežníckych animátorov. Konala sa tam januárová Celoslovenská rada (CSR) Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Rokovania boli obohatené o duchovný program, ktorý na záver vystriedal spoločný oddych. Dôležitou súčasťou programu bolo...

V uplynulých dňoch sa vo Važci stretlo takmer päťdesiat mládežníckych animátorov. Konala sa tam januárová Celoslovenská rada (CSR) Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Rokovania boli obohatené o duchovný program, ktorý na záver vystriedal spoločný oddych. Dôležitou súčasťou programu bolo...

Viera v dennom živote

„Viera“ neznamená iba nejaký mŕtvy teologický pojem. Má dopad na náš každodenný život. Ak je živá dáva vzlet naším myšlienkam, učí ich v správnom pomere hodnotiť veci a udalosti sveta. Živá viera je pohonnou šťavou pre náš duchovný organizmus. Ale aj viera, ktorá je mŕtva alebo zaspatá alebo nečinná...

„Viera“ neznamená iba nejaký mŕtvy teologický pojem. Má dopad na náš každodenný život. Ak je živá dáva vzlet naším myšlienkam, učí ich v správnom pomere hodnotiť veci a udalosti sveta. Živá viera je pohonnou šťavou pre náš duchovný organizmus. Ale aj viera, ktorá je mŕtva alebo zaspatá alebo nečinná...

Prednosti viery

V nasledujúcich riadkoch chcem predložiť k zamysleniu prednosti viery: čím nás obohacuje, aký je jej význam pre náš duchovný život. Duchovný autor A. Tanquerey (1854-1932) ich vyjadril v šiestich bodoch: 1. VIERA JE ZÁKLAD DUCHOVNÉHO ŽIVOTA. Starovekí kynici mali heslo „Preraziť mincu!“, to znamená:...

V nasledujúcich riadkoch chcem predložiť k zamysleniu prednosti viery: čím nás obohacuje, aký je jej význam pre náš duchovný život. Duchovný autor A. Tanquerey (1854-1932) ich vyjadril v šiestich bodoch: 1. VIERA JE ZÁKLAD DUCHOVNÉHO ŽIVOTA. Starovekí kynici mali heslo „Preraziť mincu!“, to znamená:...

Dvojaké ponímanie viery

Vieru ponímame dvojakým spôsobom: ako súhrn právd, ktorým veríme a ako existenciálny postoj života z viery. Pre autentický kresťanský život sú obidve tieto ponímania viery rovnako dôležité. Viera ako súhrn právd, ktorým veríme – tým sa myslí obsah učenia, ktoré nám odovzdáva Cirkev, od ktorej sme p...

Vieru ponímame dvojakým spôsobom: ako súhrn právd, ktorým veríme a ako existenciálny postoj života z viery. Pre autentický kresťanský život sú obidve tieto ponímania viery rovnako dôležité. Viera ako súhrn právd, ktorým veríme – tým sa myslí obsah učenia, ktoré nám odovzdáva Cirkev, od ktorej sme p...

Z BLOGU: Čo nám odkazuje premiér Erdogan?

Pred niekoľkými dňami, 7. januára, sa v Bratislave konalo zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov vo svete. Muselo sa uskutočniť, pretože utrpenie, ktoré sú dnes naši bratia a sestry nútení podstupovať nabralo takú intenzitu, že o ňom museli začať informovať aj tie médiá, ktoré sú s myšl...

Pred niekoľkými dňami, 7. januára, sa v Bratislave konalo zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov vo svete. Muselo sa uskutočniť, pretože utrpenie, ktoré sú dnes naši bratia a sestry nútení podstupovať nabralo takú intenzitu, že o ňom museli začať informovať aj tie médiá, ktoré sú s myšl...

Viera

Pri našom úsilí poznávať Boha a viesť pravý duchovný život nestačí iba svetlo prirodzeného rozumu, ale tiež – a ešte v podstatnejšej miere – potrebujeme i svetlo viery. Na tú sa chceme dnes zamerať. Tomu, kto má byť pokrstený sa kladie (môže položiť) táto otázka: „Čo si žiadaš?“ Odpoveď znie: „Vieru...

Pri našom úsilí poznávať Boha a viesť pravý duchovný život nestačí iba svetlo prirodzeného rozumu, ale tiež – a ešte v podstatnejšej miere – potrebujeme i svetlo viery. Na tú sa chceme dnes zamerať. Tomu, kto má byť pokrstený sa kladie (môže položiť) táto otázka: „Čo si žiadaš?“ Odpoveď znie: „Vieru...

Čo ma potešilo

V návale novoročnej chuti som sa rozhodol, že sa v rámci mojich blogov budem venovať aj súkromnému pohľadu na udalosti či zážitky, ktoré mi priniesli radosť s cieľom podeliť sa o ňu s priateľmi a priliať tak do života trošku každodennej nádeje. Dnes sa chcem podeliť s dvomi radosťami. Prvá radosť je...

V návale novoročnej chuti som sa rozhodol, že sa v rámci mojich blogov budem venovať aj súkromnému pohľadu na udalosti či zážitky, ktoré mi priniesli radosť s cieľom podeliť sa o ňu s priateľmi a priliať tak do života trošku každodennej nádeje. Dnes sa chcem podeliť s dvomi radosťami. Prvá radosť je...

Výzva na zastavenie prenasledovania kresťanov vo svete

Vážená pani europoslankyňa, vážený pán europoslanec, vážená rada ministrov, obraciame sa na Vás s naliehavou výzvou. Podľa „Správy o náboženskej slobode vo svete“ , ktorú v roku 2010 zverejnila katolícka organizácia „Aid to the Church“ sú vo vyše 50 štátoch sveta milióny kresťanov prenasledovaní a j...

Vážená pani europoslankyňa, vážený pán europoslanec, vážená rada ministrov, obraciame sa na Vás s naliehavou výzvou. Podľa „Správy o náboženskej slobode vo svete“ , ktorú v roku 2010 zverejnila katolícka organizácia „Aid to the Church“ sú vo vyše 50 štátoch sveta milióny kresťanov prenasledovaní a j...

Poznávanie duchovného zmyslu sveta

V našich predchádzajúcich zamysleniach sme hovorili o rôznych cestách, ktorými sa mysliaci človek môže dopracovať k existencii Boha. Dnes, ako tí, ktorí o jeho existencii nepochybujú a navyše prijímajú jeho Zjavenie v Ježišovi Kristovi, sa zamyslíme nad úlohou danou nám Bohom: poznávať duchovný zmys...

V našich predchádzajúcich zamysleniach sme hovorili o rôznych cestách, ktorými sa mysliaci človek môže dopracovať k existencii Boha. Dnes, ako tí, ktorí o jeho existencii nepochybujú a navyše prijímajú jeho Zjavenie v Ježišovi Kristovi, sa zamyslíme nad úlohou danou nám Bohom: poznávať duchovný zmys...

Reakcia Jany Tutkovej na tvrdenia šéfredaktora Katolíckych novín

V predvianočnom týždni vydala Kongregácia pre náuku viery stanovisko k dezinterpretáciám pápežových vyjadrení ohľadom používania kondómu v knihe rozhovorov s Petrom Seewaldom. Niektoré z nich zazneli aj od Ivana Šulíka, šéfredaktora Katolíckych novín a morálneho teológa v relácii TV Lux Pápež a kond...

V predvianočnom týždni vydala Kongregácia pre náuku viery stanovisko k dezinterpretáciám pápežových vyjadrení ohľadom používania kondómu v knihe rozhovorov s Petrom Seewaldom. Niektoré z nich zazneli aj od Ivana Šulíka, šéfredaktora Katolíckych novín a morálneho teológa v relácii TV Lux Pápež a kond...

30. 12. 2010