Blog

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Začína sa mediálna časť ku kampani 25. marec - Deň počatého dieťaťa. Ide o pravidelnú celoslovenskú kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí ako aj ...

Začína sa mediálna časť ku kampani 25. marec - Deň počatého dieťaťa. Ide o pravidelnú celoslovenskú kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí ako aj ...

Medzinárodná konferencia Vyber si život

Áno pre život, n.o., Fórum života, o. z. a Katedra Pastorálnej teológie RKCMBF UK aj tento rok pozývajú na XIII. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Konferencia sa uskutoční 25. –...

Áno pre život, n.o., Fórum života, o. z. a Katedra Pastorálnej teológie RKCMBF UK aj tento rok pozývajú na XIII. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Konferencia sa uskutoční 25. –...

Vynovený portál pre animátorov uľahčuje prácu s mládežou

Portál www.animator.sk, ktorý obsahuje rozličné námety na prácu s mládežou, prichádza dnes vo vynovenej podobe. Okrem prehľadnejšieho dizajnu, ponúka animátorom nové metodické materiály, rady pre vedúcich spoločenstiev, ponuky kurzov a animátorských škôl na Slovensku a ďalšie informácie. Vynovenú ...

Portál www.animator.sk, ktorý obsahuje rozličné námety na prácu s mládežou, prichádza dnes vo vynovenej podobe. Okrem prehľadnejšieho dizajnu, ponúka animátorom nové metodické materiály, rady pre vedúcich spoločenstiev, ponuky kurzov a animátorských škôl na Slovensku a ďalšie informácie. Vynovenú ...

Rozdielnosť pohlaví

Grécky filozof Platón rozpráva mýtus o gigantoch. Tí sa vzbúrili proti bohom a za trest boli rozseknutí na dve polovice. Odvtedy nikto nie je úplným človekom. Jedna „polovička“ hľadá druhú. A až keď ju nájde, stane sa znovu celým človekom. Týmto mýtom filozof vyjadruje nielen príťažlivosť dvoch pohl...

Grécky filozof Platón rozpráva mýtus o gigantoch. Tí sa vzbúrili proti bohom a za trest boli rozseknutí na dve polovice. Odvtedy nikto nie je úplným človekom. Jedna „polovička“ hľadá druhú. A až keď ju nájde, stane sa znovu celým človekom. Týmto mýtom filozof vyjadruje nielen príťažlivosť dvoch pohl...

Choroby, utrpenie a smrť

K úvahám o tele patrí i to, čo s ním bezprostredne súvisí, a tým sú: choroby, utrpenie a smrť. Človek podvedome cíti, že je to niečo neprirodzené, čo by v jeho živote nemalo byť prítomné. Preto sa im bráni, snaží sa ich prekonať či odstrániť, alebo sa pýta na ich zmysel. CHOROBY A UTRPENIE Staré v...

K úvahám o tele patrí i to, čo s ním bezprostredne súvisí, a tým sú: choroby, utrpenie a smrť. Človek podvedome cíti, že je to niečo neprirodzené, čo by v jeho živote nemalo byť prítomné. Preto sa im bráni, snaží sa ich prekonať či odstrániť, alebo sa pýta na ich zmysel. CHOROBY A UTRPENIE Staré v...

Rozpor tela a duše v Písme a v asketickej literatúre

V poslednom príspevku som uviedol texty niektorých Otcov, v ktorých vyzdvihovali ľudské telo a prisudzovali mu významnú úlohu i pri posväcovaní duše. Keď však tieto a iné, im podobné texty (aj z dnešnej doby) porovnáme s niektorými výrokmi Písma a kresťanskej asketickej literatúry, zostaneme v pomyk...

V poslednom príspevku som uviedol texty niektorých Otcov, v ktorých vyzdvihovali ľudské telo a prisudzovali mu významnú úlohu i pri posväcovaní duše. Keď však tieto a iné, im podobné texty (aj z dnešnej doby) porovnáme s niektorými výrokmi Písma a kresťanskej asketickej literatúry, zostaneme v pomyk...

Pietna spomienka na Bernarda Jaška

Pozývame Vás zúčastniť sa pietnej spomienky na60 rokov od vykonania trestu smrti povrazom pre strážmajstra ZNB Bernarda Jaška z Černovej, ktorý bol popravený za svoju vieru, zmysel pre spravodlivosť a za svoje presvedčenie, že to, čo robí ŠtB, nie je morálne ani zákonné. Spomienka sa koná vo štvrto...

Pozývame Vás zúčastniť sa pietnej spomienky na60 rokov od vykonania trestu smrti povrazom pre strážmajstra ZNB Bernarda Jaška z Černovej, ktorý bol popravený za svoju vieru, zmysel pre spravodlivosť a za svoje presvedčenie, že to, čo robí ŠtB, nie je morálne ani zákonné. Spomienka sa koná vo štvrto...

Verím v jednu svätú katolícku Cirkev

In: Benedikt XVI. (Ratzinger, Joseph): Úvod do kresťanstva. (Výber z myšlienok). Trnava, Dobrá kniha 2007, s. 273-278. ... vyslovme to, kde nás najviac tlačí topánka. Ak si nič nezatajujeme, určite sme v pokušení povedať, že Cirkev nie je svätá, ani katolícka: samotný Druhý vatikánsky koncil presad...

In: Benedikt XVI. (Ratzinger, Joseph): Úvod do kresťanstva. (Výber z myšlienok). Trnava, Dobrá kniha 2007, s. 273-278. ... vyslovme to, kde nás najviac tlačí topánka. Ak si nič nezatajujeme, určite sme v pokušení povedať, že Cirkev nie je svätá, ani katolícka: samotný Druhý vatikánsky koncil presad...

Kto oslobodil telo z jeho prekliatia

Ako je tomu aj v iných prípadoch, podobne v otázke „tela“ býva kresťanstvo obviňované ako jeho nepriateľ. V procese jeho oslobodzovania, do ktorého ho, podľa oných kritikov, uvrhol stredoveký kresťanský asketizmus, býva vyzdvihovaný renesančný humanizmus. Áno, známa stredoveká asketická zásada „Telo...

Ako je tomu aj v iných prípadoch, podobne v otázke „tela“ býva kresťanstvo obviňované ako jeho nepriateľ. V procese jeho oslobodzovania, do ktorého ho, podľa oných kritikov, uvrhol stredoveký kresťanský asketizmus, býva vyzdvihovaný renesančný humanizmus. Áno, známa stredoveká asketická zásada „Telo...

Legenda o dobre (divadlo)

Pred dlhším časom sme realizovali divadelné predstavenie Stačí otvoriť dlaň. Bolo to veľmi pekné a radostné dielo. Aj tento rok sme sa rozhodli skúsiť zrealizovať v našom pastoračnom centre sv. Tomáša v Partizánskom na sídlisku Šípok ďalšie divadlo. Bola to cesta spoločného hľadania, stretania sa n...

Pred dlhším časom sme realizovali divadelné predstavenie Stačí otvoriť dlaň. Bolo to veľmi pekné a radostné dielo. Aj tento rok sme sa rozhodli skúsiť zrealizovať v našom pastoračnom centre sv. Tomáša v Partizánskom na sídlisku Šípok ďalšie divadlo. Bola to cesta spoločného hľadania, stretania sa n...