Blog

Smrťou sa život nekončí, iba mení

Trinástou komnatou každého človeka je smrť, nikto na ňu nie je odborník. Aj ten, čo o nej veľa vie, keď sa objaví so svojimi tajomstvami, stíchne. „Smrť nie je zlá, je iba kus života ťažkého“, povedal Jíři Wolker pred svojou mladou smrťou. „Smrťou sa život nekončí, iba mení“, počúvame na pohreboch a...

Trinástou komnatou každého človeka je smrť, nikto na ňu nie je odborník. Aj ten, čo o nej veľa vie, keď sa objaví so svojimi tajomstvami, stíchne. „Smrť nie je zlá, je iba kus života ťažkého“, povedal Jíři Wolker pred svojou mladou smrťou. „Smrťou sa život nekončí, iba mení“, počúvame na pohreboch a...

Poslušnosť svätcov

Uvedieme si príklady toho, ako o poslušnosti zmýšľali niektorí svätci. Najskôr uvediem príklad z prostredia Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) a potom z františkánskeho prostredia. V histórii zájdem až k počiatkom týchto dvoch rádov. Svätý Ignác sa na začiatku roku 1548 rozhodoval, koho zo svojho dom...

Uvedieme si príklady toho, ako o poslušnosti zmýšľali niektorí svätci. Najskôr uvediem príklad z prostredia Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) a potom z františkánskeho prostredia. V histórii zájdem až k počiatkom týchto dvoch rádov. Svätý Ignác sa na začiatku roku 1548 rozhodoval, koho zo svojho dom...

Gorila nie je jediná

O Gorile čítame denne. Je veľká. Je viditeľná. Je centrom pozornosti. Je naša. Tvári sa, že je jediná, ale nie je. Je však strašne hladná, pri Gorile je možné rovno povedať že nenažraná. Požiera iné, dôležitejšie zvieratá a témy. Gorila je o podvodoch a kradnutí. Je o nenažranosti našich politikov. ...

O Gorile čítame denne. Je veľká. Je viditeľná. Je centrom pozornosti. Je naša. Tvári sa, že je jediná, ale nie je. Je však strašne hladná, pri Gorile je možné rovno povedať že nenažraná. Požiera iné, dôležitejšie zvieratá a témy. Gorila je o podvodoch a kradnutí. Je o nenažranosti našich politikov. ...

Povinnosť bojovať proti karme

Čo by ste si pomysleli o lekárovi, ktorý by nechal vykrvácať na urgente pacienta, o ktorom sa dozvedel, že zhavaroval preto, lebo nedodržal dopravné predpisy? Povinnosť lekára je zachraňovať život a nie filozofovať, či si zdravotnú pomoc niekto zaslúži alebo nie, však? Ak by totiž do dôsledkov začal...

Čo by ste si pomysleli o lekárovi, ktorý by nechal vykrvácať na urgente pacienta, o ktorom sa dozvedel, že zhavaroval preto, lebo nedodržal dopravné predpisy? Povinnosť lekára je zachraňovať život a nie filozofovať, či si zdravotnú pomoc niekto zaslúži alebo nie, však? Ak by totiž do dôsledkov začal...

...až k hrobu Jána Langoša

Bez médií, širokej verejnosti, politikov. Avšak stále pod dozorom polície (pretože to bola nahlásená akcia). Takýto bol pochod od busty Jána Langoša až k jeho hrobu. Kráčali sme svižne, no napriek tomu nám to trvalo niečo viac ako hodinu. Dvojice, trojice predtým často neznámych ľudí sa spolu rozprá...

Bez médií, širokej verejnosti, politikov. Avšak stále pod dozorom polície (pretože to bola nahlásená akcia). Takýto bol pochod od busty Jána Langoša až k jeho hrobu. Kráčali sme svižne, no napriek tomu nám to trvalo niečo viac ako hodinu. Dvojice, trojice predtým často neznámych ľudí sa spolu rozprá...

Poslušnosť

Ako ide dohromady poslušnosť a sloboda človeka? Môže sa rozumom a slobodou obdarovaný jedinec podriaďovať niekomu druhému; nie je to proti jeho ľudskej dôstojnosti? Odpoveď na otázku poslušnosti je potrebné hľadať jednak v štruktúre človeka, ale tiež v realite skutočnosti, ktorá vznikla hriechom. C...

Ako ide dohromady poslušnosť a sloboda človeka? Môže sa rozumom a slobodou obdarovaný jedinec podriaďovať niekomu druhému; nie je to proti jeho ľudskej dôstojnosti? Odpoveď na otázku poslušnosti je potrebné hľadať jednak v štruktúre človeka, ale tiež v realite skutočnosti, ktorá vznikla hriechom. C...

Čas je kruh v bytosti, v blízkosti past_ieri

Čas je kruh. Preplávanie cez úžinu, ktorá sa napokon znovu zopakuje, len čo ňou prejdeš. Akurát o malý čas neskôr. To uznávam. Ale inak sa otáča do seba a cirkuluje. abgelous9invert.JPG Pozerám seriál, ktorý som videl ako dieťa. Pýtam sa, čo som urobil za ten čas. Ak...

Čas je kruh. Preplávanie cez úžinu, ktorá sa napokon znovu zopakuje, len čo ňou prejdeš. Akurát o malý čas neskôr. To uznávam. Ale inak sa otáča do seba a cirkuluje. abgelous9invert.JPG Pozerám seriál, ktorý som videl ako dieťa. Pýtam sa, čo som urobil za ten čas. Ak...

Chyby nášho najlepšieho prezidenta

Keď zomrel Václav Havel, náš najlepší prezident za vyše 50 rokov, bol som okrem iného zvedavý aké reakcie to vyvolá na Slovensku, a zvlášť u slovenských katolíkov. Ako realistické sa znova ukázali pesimistické očakávania. Pre väčšinu občanov Slovenska to zdá sa neznamenalo takmer nič, čo priamo súvi...

Keď zomrel Václav Havel, náš najlepší prezident za vyše 50 rokov, bol som okrem iného zvedavý aké reakcie to vyvolá na Slovensku, a zvlášť u slovenských katolíkov. Ako realistické sa znova ukázali pesimistické očakávania. Pre väčšinu občanov Slovenska to zdá sa neznamenalo takmer nič, čo priamo súvi...

Je sv.krst iba liturgický obrad?

Ježiš sa dal pokrstiť v Jordáne vodou v dospelom veku. Krst detí nie je nanucovaním viery, ale pozvánkou k viere. Zmýva dedičný hriech a vyprosuje čisté svedomie. / 1Pt 3,21/ Bolo by nezodpovedné od rodičov nekrstiť svoje deti, lebo nik nevie, či sa napr. dospelosti vôbec dožijú. Sám Ján Krstiteľ ...

Ježiš sa dal pokrstiť v Jordáne vodou v dospelom veku. Krst detí nie je nanucovaním viery, ale pozvánkou k viere. Zmýva dedičný hriech a vyprosuje čisté svedomie. / 1Pt 3,21/ Bolo by nezodpovedné od rodičov nekrstiť svoje deti, lebo nik nevie, či sa napr. dospelosti vôbec dožijú. Sám Ján Krstiteľ ...

Pokora

Svätého Augustína nazvali „učiteľom pokory“. Sám zo skúsenosti poznal ľudskú slabosť. Preto taktiež celý život bojoval proti pelagiánom, ktorí umenšovali význam milosti a Božej pomoci. Svätý Augustín sa rád vracal k textu sv. Matúša (11, 29): „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájd...

Svätého Augustína nazvali „učiteľom pokory“. Sám zo skúsenosti poznal ľudskú slabosť. Preto taktiež celý život bojoval proti pelagiánom, ktorí umenšovali význam milosti a Božej pomoci. Svätý Augustín sa rád vracal k textu sv. Matúša (11, 29): „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájd...