Blog

Zdravý úsudok v medicíne

Článok doktora L. G. J. Mackeya s názvom Common Sense in Medicine uverejnený v roku 1926 v The Can. Med. Assoc. Journal dobre ilustruje princípy rozhodovania v medicíne, preto mi ho dovoľte na tomto priestore voľne prerozprávať. --Pojem ‘vis medicatrix natura‘ znamená doslovne ‘uzdravujúca sila prír...

Článok doktora L. G. J. Mackeya s názvom Common Sense in Medicine uverejnený v roku 1926 v The Can. Med. Assoc. Journal dobre ilustruje princípy rozhodovania v medicíne, preto mi ho dovoľte na tomto priestore voľne prerozprávať. --Pojem ‘vis medicatrix natura‘ znamená doslovne ‘uzdravujúca sila prír...

Nadprirodzená postava a púť močiarom

Svet sa zmenil a cirkev sa musí meniť tiež. Pravdaže nie v podstatných veciach. Nikto nemôže žiadať, aby sa cirkev vzdala svojej úlohy, ktorou je putovanie k Bohu. Zmeniť sa však musia tie veci, ktoré sa behom dvoch tisícročí na cirkev nabalili a ktoré sú na tejto ceste stále väčšou prekážkou.

Svet sa zmenil a cirkev sa musí meniť tiež. Pravdaže nie v podstatných veciach. Nikto nemôže žiadať, aby sa cirkev vzdala svojej úlohy, ktorou je putovanie k Bohu. Zmeniť sa však musia tie veci, ktoré sa behom dvoch tisícročí na cirkev nabalili a ktoré sú na tejto ceste stále väčšou prekážkou.

Zjavenia po slovensky a po hercegovinsky

Keď majú Francúzi Nepoškvrnené Počatie, tak Slováci budú mať ”Duplovanú Čistotu“. Tí čo sa odtrhli od Rímsko-katolíckej cirkvi v 16. storočí, pri zakladaní svojich cirkvi tvrdili, že to robia na základe Božích zjavení. Aj zakladatelia spoločenstva svedkov Jehovovych v sedemdesiatych rokoch 19. storo...

Keď majú Francúzi Nepoškvrnené Počatie, tak Slováci budú mať ”Duplovanú Čistotu“. Tí čo sa odtrhli od Rímsko-katolíckej cirkvi v 16. storočí, pri zakladaní svojich cirkvi tvrdili, že to robia na základe Božích zjavení. Aj zakladatelia spoločenstva svedkov Jehovovych v sedemdesiatych rokoch 19. storo...

27. 02. 2013

Prínos pápeža Benedikta XVI.

Pápeža Benedikta XVI. považujem za významnú osobnosť, ktorá pozitívne ovplyvnila spoločenský, politický a náboženský život na začiatku 21. storočia. Na úvod poviem, že prínos pápeža bol veľký v oblasti teológie, morálky, kultúry, ľudských vzťahov – osobitne pri podpore rodiny, mládeže, seniorov. Hod...

Pápeža Benedikta XVI. považujem za významnú osobnosť, ktorá pozitívne ovplyvnila spoločenský, politický a náboženský život na začiatku 21. storočia. Na úvod poviem, že prínos pápeža bol veľký v oblasti teológie, morálky, kultúry, ľudských vzťahov – osobitne pri podpore rodiny, mládeže, seniorov. Hod...

Nesúhlasím - podpíšem, súhlasím - nepodpíšem

Od odvolania arcibiskupa Bezáka v júni 2012 do januára 2013 zažila slovenská cirkev viac petícií, otvorených listov jej predstaviteľom a podobných akcií, než za predchádzajúcich 22 slobodných rokov.Tieto aktivity však nie sú dielom nepriateľov, ale dôsledkom toho, že niečo v Cirkvi naozaj nie je v p...

Od odvolania arcibiskupa Bezáka v júni 2012 do januára 2013 zažila slovenská cirkev viac petícií, otvorených listov jej predstaviteľom a podobných akcií, než za predchádzajúcich 22 slobodných rokov.Tieto aktivity však nie sú dielom nepriateľov, ale dôsledkom toho, že niečo v Cirkvi naozaj nie je v p...

Radosť, pokánie, svedomie ...a Benedikt XVI.

baner_benedikt.jpg Mali ste príležitosť byť so Svätým Otcom? Niektorí áno, niektorí nie. Máte pocit, že si Svätý Otec Benedikt XVI. nezaslúži, aby sme mu ďakovali a prejavovali vďačnosť za čas jeho pontifikátu? Niektorí áno, niektorí nie. Zaujali Vás jeho myšlienky a ...

baner_benedikt.jpg Mali ste príležitosť byť so Svätým Otcom? Niektorí áno, niektorí nie. Máte pocit, že si Svätý Otec Benedikt XVI. nezaslúži, aby sme mu ďakovali a prejavovali vďačnosť za čas jeho pontifikátu? Niektorí áno, niektorí nie. Zaujali Vás jeho myšlienky a ...

Zlodej Biblie

Starý kňaz šiel na dlhý čas preč, a pretože vedel, akí sú ľudia prešpekulovaní, chcel sa zabezpečiť proti zlodejom. Napísal na veľký kus papiera: Milý priateľ, viem, že ťa núdza dohnala kradnúť a preto si navštívil môj príbytok. Nič nerozbíjaj, nezdržuj sa hľadaním peňazí, žiadne nemám. Najväčšie b...

Starý kňaz šiel na dlhý čas preč, a pretože vedel, akí sú ľudia prešpekulovaní, chcel sa zabezpečiť proti zlodejom. Napísal na veľký kus papiera: Milý priateľ, viem, že ťa núdza dohnala kradnúť a preto si navštívil môj príbytok. Nič nerozbíjaj, nezdržuj sa hľadaním peňazí, žiadne nemám. Najväčšie b...

Vďaka, Svätý Otec!

papez..jpg Svätý Otec Benedikt XVI. sa raz a navždy zapísal ako pápež, ktorý svojou pokorou, jednoduchosťou, múdrosťou a láskou dokázal vykonať veľké veci. Stačí spomenúť, že práve za pontifikát súčasného pápeža došlo k zjednoteniu s mnohými anglikánmi. Bol príkladom...

papez..jpg Svätý Otec Benedikt XVI. sa raz a navždy zapísal ako pápež, ktorý svojou pokorou, jednoduchosťou, múdrosťou a láskou dokázal vykonať veľké veci. Stačí spomenúť, že práve za pontifikát súčasného pápeža došlo k zjednoteniu s mnohými anglikánmi. Bol príkladom...

Rôzne naozaj reálne možnosti a formy evanjelizácie Slovenska, nie teoretické fantazmagórie

Slovenská katolícka cirkev potrebuje novú radikánu, ale aj diplomaticko-výchovnú formu evanjelizácie, ktorá musí byť permanentne nepretržite vykonávaná v dvoch smeroch, resp. rovinách, ktoré by mali byť rovnocenné. Jeden smer evanjelizácie by mal byť v rovine celospoločenskej prostredníctvom pasti...

Slovenská katolícka cirkev potrebuje novú radikánu, ale aj diplomaticko-výchovnú formu evanjelizácie, ktorá musí byť permanentne nepretržite vykonávaná v dvoch smeroch, resp. rovinách, ktoré by mali byť rovnocenné. Jeden smer evanjelizácie by mal byť v rovine celospoločenskej prostredníctvom pasti...

18. 02. 2013