Blog

5 P poriadneho muža

/z lat. muž : vir. Nepodarený chlap: „virus“/ V škole sa to neučí a v ústave štátu ako dôležité nespomína. V praxi života je to maskulínne pomiešané, zdravé s chorým. Nie je jednoduché to rozlíšiť. Pokúsil som za dať...

/z lat. muž : vir. Nepodarený chlap: „virus“/ V škole sa to neučí a v ústave štátu ako dôležité nespomína. V praxi života je to maskulínne pomiešané, zdravé s chorým. Nie je jednoduché to rozlíšiť. Pokúsil som za dať...

Politická korektnosť v medicíne - ako sa mení rétorika

V našich krajinách je pre umelý potrat zaužívaným slovom interrupcia – podľa slovníku cudzích slov ide o „umelé prerušenie tehotenstva“. Je však toto slovo náležitým pomenovaním zákroku, pre ktorý sa používa? Veď ak je raz vykonaný potrat, nejde predsa o prerušenie tehotenstva, ale o jeho ukončenie....

V našich krajinách je pre umelý potrat zaužívaným slovom interrupcia – podľa slovníku cudzích slov ide o „umelé prerušenie tehotenstva“. Je však toto slovo náležitým pomenovaním zákroku, pre ktorý sa používa? Veď ak je raz vykonaný potrat, nejde predsa o prerušenie tehotenstva, ale o jeho ukončenie....

5 P normálnej ženy

Bol som ešte malý chlapec, keď spomínal môj otec, lekár, tzv.5 P ženy. Nikde som o tom potom nečítal, a tak som si to skúsil domyslieť. 1.Pekná 2.Poctivá 3.Pracovitá 4.Príjemná 5.Pobožná Neviem, či som to odhadol správne. Niektoré majú i čosi iné, ale to je už asi nadštandart: Poslušná Pre do...

Bol som ešte malý chlapec, keď spomínal môj otec, lekár, tzv.5 P ženy. Nikde som o tom potom nečítal, a tak som si to skúsil domyslieť. 1.Pekná 2.Poctivá 3.Pracovitá 4.Príjemná 5.Pobožná Neviem, či som to odhadol správne. Niektoré majú i čosi iné, ale to je už asi nadštandart: Poslušná Pre do...

Bázeň Božia

Moderný človek nerád hovorí, či počúva o bázni Božej, o strachu zo smrti, o súde, o pekle. Pripomína mu to stredovek. Zdá sa mu vhodnejšie a primeranejšie stupňu náboženského vývoja človeka evanjeliové učenie o láske, ktorá vyháňa strach zo súdu (porov. 1Jn 4, 18). Ako sa zdá, ani spoločensko-psych...

Moderný človek nerád hovorí, či počúva o bázni Božej, o strachu zo smrti, o súde, o pekle. Pripomína mu to stredovek. Zdá sa mu vhodnejšie a primeranejšie stupňu náboženského vývoja človeka evanjeliové učenie o láske, ktorá vyháňa strach zo súdu (porov. 1Jn 4, 18). Ako sa zdá, ani spoločensko-psych...

Žiť inkarnačným či reinkarnačným štýlom?

Pseudokatechizmy hinduizmu, budhizmu a new age ponúkajú reinkarnáciu ako svoju predstavu večného života. Čo na to kresťanstvo? Je celkom proti. Považuje takú eschatológiu /nauka o posledných veciach človeka/ nielen za škuľavú, ale i čaptavú. Prečo? Lebo odporúčania tohoto ducha nie sú férové. Je t...

Pseudokatechizmy hinduizmu, budhizmu a new age ponúkajú reinkarnáciu ako svoju predstavu večného života. Čo na to kresťanstvo? Je celkom proti. Považuje takú eschatológiu /nauka o posledných veciach človeka/ nielen za škuľavú, ale i čaptavú. Prečo? Lebo odporúčania tohoto ducha nie sú férové. Je t...

Zbožnosť

Náboženstvo je pomer človeka k Bohu, nášmu cieľu, ideálu dokonalosti. Preto všetky čnosti a všetky dobré skutky sú prejavom zbožnosti. Napriek tomu existuje i samostatná čnosť zbožnosti (nábožnosti), o ktorej je potrebné hovoriť. Pri čnosti zbožnosti ide o základný, vnútorný postoj, ktorý sa nie ľa...

Náboženstvo je pomer človeka k Bohu, nášmu cieľu, ideálu dokonalosti. Preto všetky čnosti a všetky dobré skutky sú prejavom zbožnosti. Napriek tomu existuje i samostatná čnosť zbožnosti (nábožnosti), o ktorej je potrebné hovoriť. Pri čnosti zbožnosti ide o základný, vnútorný postoj, ktorý sa nie ľa...

Čo znamená hovoriť novými jazykmi?

To je jeden z prísľubov, ktorý dal náš vzkriesený Pán svojim učeníkom./Mk 16,18/ Pri povrchnom vysvetlovaní by išlo iba o tzv.glosoláliu. Čiže modlenie sa v nejakom neznámom jazyku v stave nadšeného vytrženia. Môže tak byť, ale treba mať triezvu hlavu, a nenaletieť vybičovaným emóciám ani pri- d...

To je jeden z prísľubov, ktorý dal náš vzkriesený Pán svojim učeníkom./Mk 16,18/ Pri povrchnom vysvetlovaní by išlo iba o tzv.glosoláliu. Čiže modlenie sa v nejakom neznámom jazyku v stave nadšeného vytrženia. Môže tak byť, ale treba mať triezvu hlavu, a nenaletieť vybičovaným emóciám ani pri- d...

Hranice milosrdenstva

Do sŕdc všetkých nás je hlboko vštepený zmysel pre spravodlivosť. Naše srdce chce, aby bola potrestaná každá neprávosť, ale tiež, aby bolo odmenené každé dobro. Akú však máme skúsenosť so spravodlivosťou? Nie každé dobro je odmenené, nie každé zlo je potrestané. Až príliš často sme svedkami toho, a...

Do sŕdc všetkých nás je hlboko vštepený zmysel pre spravodlivosť. Naše srdce chce, aby bola potrestaná každá neprávosť, ale tiež, aby bolo odmenené každé dobro. Akú však máme skúsenosť so spravodlivosťou? Nie každé dobro je odmenené, nie každé zlo je potrestané. Až príliš často sme svedkami toho, a...

Ľudia sú omylní - aj v medicíne

V predošlom článku som sa venoval systémovým medicínskym omylom, tento článok bude o individuálnych chybách v medicíne. Z dvoch veľkých štúdií: jedna z nemocníc Colorada a Utahu a druhá z New Yorku, vyplýva, že nežiaduce udalosti (adverse events) sa vyskytujú v 2,9 resp. 3,7 percentách spomedzi vše...

V predošlom článku som sa venoval systémovým medicínskym omylom, tento článok bude o individuálnych chybách v medicíne. Z dvoch veľkých štúdií: jedna z nemocníc Colorada a Utahu a druhá z New Yorku, vyplýva, že nežiaduce udalosti (adverse events) sa vyskytujú v 2,9 resp. 3,7 percentách spomedzi vše...

Zdravotníctvo pod duchovným mikroskopom

Človek ani nevie, aké cenné je jeho zdravie. Dozvie sa to až vtedy, keď ho bude strácať. Až keď bude treba platiť veľké sumy za operácie, až potom si uvedomí, akú má hodnotu. Viac než zdravé telo je zdravá duša. Čiže nestratiť zdravý rozum a súdnosť, mať pevnú vôľu a nepoškodenú pamäť. Dospieť k nad...

Človek ani nevie, aké cenné je jeho zdravie. Dozvie sa to až vtedy, keď ho bude strácať. Až keď bude treba platiť veľké sumy za operácie, až potom si uvedomí, akú má hodnotu. Viac než zdravé telo je zdravá duša. Čiže nestratiť zdravý rozum a súdnosť, mať pevnú vôľu a nepoškodenú pamäť. Dospieť k nad...