Blog

Ako by sme mali odolávať pokušeniam a znášať skúšky

Služobník Ježiša Krista musí dbať o to, aby sa nenechal otravovať, aby nešomral a nesťažoval sa na obťažovanie jednej muchy, čiže bezvýznamného pokušenia, podozrenia, smútku, rozptýlenia, potreby alebo akejkoľvek takejto ťažkosti, keď ich môžeme odohnať rukou dobrej vôle, nasmerovanou na Boha. Skrze...

Služobník Ježiša Krista musí dbať o to, aby sa nenechal otravovať, aby nešomral a nesťažoval sa na obťažovanie jednej muchy, čiže bezvýznamného pokušenia, podozrenia, smútku, rozptýlenia, potreby alebo akejkoľvek takejto ťažkosti, keď ich môžeme odohnať rukou dobrej vôle, nasmerovanou na Boha. Skrze...

Otvorenie II. ročníka projektu NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom

Dňa 24. marca 2010 v priestoroch bývalého centralizačného kláštora v Podolínci otvoril Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska II. ročník projektu určeného žiakom stredných a základných škôl s názvom NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom. František Neupaue...

Dňa 24. marca 2010 v priestoroch bývalého centralizačného kláštora v Podolínci otvoril Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska II. ročník projektu určeného žiakom stredných a základných škôl s názvom NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom. František Neupaue...

Tri piliere

Veselé video z Kolégia Antona Neuwirtha o svojich troch pilieroch: knižnici, kaplnke a jedálni. www.kolegium.org ...

Veselé video z Kolégia Antona Neuwirtha o svojich troch pilieroch: knižnici, kaplnke a jedálni. www.kolegium.org ...

Divadlo: Ako „hopperi“ a „punkeri“ otvorili dlaň

O tom, že dobro treba konať asi netreba veľa písať. To asi treba žiť. Dávať do konkrétnych presvedčení, činov, postojov a skutkov. Skúsili sme to teda aj my v Pastoračnom centre v Partizánskom na Šípku. Saleziáni a mladí. Už v decembri sme začali snívať. Divadlo. Tanec, spev, veľa hercov... Ale ako...

O tom, že dobro treba konať asi netreba veľa písať. To asi treba žiť. Dávať do konkrétnych presvedčení, činov, postojov a skutkov. Skúsili sme to teda aj my v Pastoračnom centre v Partizánskom na Šípku. Saleziáni a mladí. Už v decembri sme začali snívať. Divadlo. Tanec, spev, veľa hercov... Ale ako...

Začínajú sa prípravy 16. ročníka záchrany historickej Katarínky

Dňa 26. – 28. 3. 2010 sa bude v DK Dechtice konať základné školenie pre vedúcich letných táborov Katarínka. Tábory dávajú už po šestnásty rok možnosť mladým ľuďom počas letných prázdnin svojou dobrovoľníckou činnosťou prispieť k záchrane kultúrnej pamiatky kostola a kláštora sv. Kataríny v Malých K...

Dňa 26. – 28. 3. 2010 sa bude v DK Dechtice konať základné školenie pre vedúcich letných táborov Katarínka. Tábory dávajú už po šestnásty rok možnosť mladým ľuďom počas letných prázdnin svojou dobrovoľníckou činnosťou prispieť k záchrane kultúrnej pamiatky kostola a kláštora sv. Kataríny v Malých K...

Už druhý ročník v Kolégiu Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha otvára svoje brány už po druhýkrát. Od septembra 2010 ponúka možnosť štúdia ďalším úspešným študentom bakalárskych ročníkov, ktorí sa môžu do nového ročníka prihlásiť do 23. mája. V súčasnosti študujú v kolégiu dvadsiati študenti: ľudia z celého Slovenska, budúci právnici,...

Kolégium Antona Neuwirtha otvára svoje brány už po druhýkrát. Od septembra 2010 ponúka možnosť štúdia ďalším úspešným študentom bakalárskych ročníkov, ktorí sa môžu do nového ročníka prihlásiť do 23. mája. V súčasnosti študujú v kolégiu dvadsiati študenti: ľudia z celého Slovenska, budúci právnici,...

Prebiehajú celoslovenské školenia kresťanských animátorov

Takmer 150 animátorov absolvuje v týchto dňoch metodické školenia, ktoré organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) v šiestich mestách na Slovensku. Cieľom školení je oboznámiť jeho účastníkov s organizačnou štruktúrou, hlavnou činnosťou združenia a novinkami v oblasti spoluprác...

Takmer 150 animátorov absolvuje v týchto dňoch metodické školenia, ktoré organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) v šiestich mestách na Slovensku. Cieľom školení je oboznámiť jeho účastníkov s organizačnou štruktúrou, hlavnou činnosťou združenia a novinkami v oblasti spoluprác...

VOĽBY 2010: Prišiel čas klásť otázky

Možno mi dáte za pravdu, že položiť správnu otázku alebo pomenovať nejaký fenomén nie je až tak ľahké, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. O čo viac to platí pri otázkach, ktorých odpovede následne zmenia náš postoj, uvažovanie alebo uhol pohľadu. Presviedčame sa o tom dennodenne najmä pri sledova...

Možno mi dáte za pravdu, že položiť správnu otázku alebo pomenovať nejaký fenomén nie je až tak ľahké, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. O čo viac to platí pri otázkach, ktorých odpovede následne zmenia náš postoj, uvažovanie alebo uhol pohľadu. Presviedčame sa o tom dennodenne najmä pri sledova...

Solúnski bratia IV.

Ako autor sci-fi/fantasy mám právo, ak nie dokonca povinnosť uvažovať o tom "Čo by bolo, keby... ", teda o alternatívnej budúcnosti, resp. teraz už prítomnosti. Aké to mohlo byť, keby Veľkomoravská ríša bola prežila. Narazil som aj na názor, že táto ríša musela zaniknúť, pretože nemala dosť obyvat...

Ako autor sci-fi/fantasy mám právo, ak nie dokonca povinnosť uvažovať o tom "Čo by bolo, keby... ", teda o alternatívnej budúcnosti, resp. teraz už prítomnosti. Aké to mohlo byť, keby Veľkomoravská ríša bola prežila. Narazil som aj na názor, že táto ríša musela zaniknúť, pretože nemala dosť obyvat...

Najsvätejší Pane, milosrdný Otče, náš Pokoj a Život!

Modlitba otca Juraja Miháliho, OFM, ktorá odznela počas koncertu Pieseň pre Haiti. Ty si nás všetkých stvoril na svoj obraz a podobu. Ty chceš, aby sme vytvorili jednu rodinu národov. Ty, ktorý miluješ človeka až tak, že si za neho vydal svojho Syna. K Tebe sa obraciame v tomto čase smútku a úzkost...

Modlitba otca Juraja Miháliho, OFM, ktorá odznela počas koncertu Pieseň pre Haiti. Ty si nás všetkých stvoril na svoj obraz a podobu. Ty chceš, aby sme vytvorili jednu rodinu národov. Ty, ktorý miluješ človeka až tak, že si za neho vydal svojho Syna. K Tebe sa obraciame v tomto čase smútku a úzkost...