Blog

Čo znamená hovoriť novými jazykmi?

To je jeden z prísľubov, ktorý dal náš vzkriesený Pán svojim učeníkom./Mk 16,18/ Pri povrchnom vysvetlovaní by išlo iba o tzv.glosoláliu. Čiže modlenie sa v nejakom neznámom jazyku v stave nadšeného vytrženia. Môže tak byť, ale treba mať triezvu hlavu, a nenaletieť vybičovaným emóciám ani pri- d...

To je jeden z prísľubov, ktorý dal náš vzkriesený Pán svojim učeníkom./Mk 16,18/ Pri povrchnom vysvetlovaní by išlo iba o tzv.glosoláliu. Čiže modlenie sa v nejakom neznámom jazyku v stave nadšeného vytrženia. Môže tak byť, ale treba mať triezvu hlavu, a nenaletieť vybičovaným emóciám ani pri- d...

Hranice milosrdenstva

Do sŕdc všetkých nás je hlboko vštepený zmysel pre spravodlivosť. Naše srdce chce, aby bola potrestaná každá neprávosť, ale tiež, aby bolo odmenené každé dobro. Akú však máme skúsenosť so spravodlivosťou? Nie každé dobro je odmenené, nie každé zlo je potrestané. Až príliš často sme svedkami toho, a...

Do sŕdc všetkých nás je hlboko vštepený zmysel pre spravodlivosť. Naše srdce chce, aby bola potrestaná každá neprávosť, ale tiež, aby bolo odmenené každé dobro. Akú však máme skúsenosť so spravodlivosťou? Nie každé dobro je odmenené, nie každé zlo je potrestané. Až príliš často sme svedkami toho, a...

Ľudia sú omylní - aj v medicíne

V predošlom článku som sa venoval systémovým medicínskym omylom, tento článok bude o individuálnych chybách v medicíne. Z dvoch veľkých štúdií: jedna z nemocníc Colorada a Utahu a druhá z New Yorku, vyplýva, že nežiaduce udalosti (adverse events) sa vyskytujú v 2,9 resp. 3,7 percentách spomedzi vše...

V predošlom článku som sa venoval systémovým medicínskym omylom, tento článok bude o individuálnych chybách v medicíne. Z dvoch veľkých štúdií: jedna z nemocníc Colorada a Utahu a druhá z New Yorku, vyplýva, že nežiaduce udalosti (adverse events) sa vyskytujú v 2,9 resp. 3,7 percentách spomedzi vše...

Zdravotníctvo pod duchovným mikroskopom

Človek ani nevie, aké cenné je jeho zdravie. Dozvie sa to až vtedy, keď ho bude strácať. Až keď bude treba platiť veľké sumy za operácie, až potom si uvedomí, akú má hodnotu. Viac než zdravé telo je zdravá duša. Čiže nestratiť zdravý rozum a súdnosť, mať pevnú vôľu a nepoškodenú pamäť. Dospieť k nad...

Človek ani nevie, aké cenné je jeho zdravie. Dozvie sa to až vtedy, keď ho bude strácať. Až keď bude treba platiť veľké sumy za operácie, až potom si uvedomí, akú má hodnotu. Viac než zdravé telo je zdravá duša. Čiže nestratiť zdravý rozum a súdnosť, mať pevnú vôľu a nepoškodenú pamäť. Dospieť k nad...

Počuť Knihu Jozue

Bežne Vám na týchto stránkach ponúkam lyrizovanú prózu. Napokon nie tak dlho a pribudne ďalšia. Dnes výnimočne z iného súdka mojej tvorby. S radosťou Vám oznamujem, že na scénu prichádza nové cd z našej dielne. Jedná o nekomerčný projekt, rád by som sa podelil o niekoľko málo myšlienok o ňom. Dopred...

Bežne Vám na týchto stránkach ponúkam lyrizovanú prózu. Napokon nie tak dlho a pribudne ďalšia. Dnes výnimočne z iného súdka mojej tvorby. S radosťou Vám oznamujem, že na scénu prichádza nové cd z našej dielne. Jedná o nekomerčný projekt, rád by som sa podelil o niekoľko málo myšlienok o ňom. Dopred...

POZVÁNKA: Seminár o novodobom otroctve

Slovenská katolícka charita pozýva širokú verejnosť na seminár Novodobé otroctvo – Porozumieť a konať, ktorý sa uskutoční dňa 7.12.2011 o 17.30 hod. v priestoroch Domu Quo Vadis (Hurbanovo námestie 1, Bratislava). plagat_seminar_MAIL.jpg Cieľom seminára je venovať poz...

Slovenská katolícka charita pozýva širokú verejnosť na seminár Novodobé otroctvo – Porozumieť a konať, ktorý sa uskutoční dňa 7.12.2011 o 17.30 hod. v priestoroch Domu Quo Vadis (Hurbanovo námestie 1, Bratislava). plagat_seminar_MAIL.jpg Cieľom seminára je venovať poz...

Milosrdenstvo

Milosrdenstvo je slovo nielen zložené, ale tiež preložené; je to napodobenina latinského výrazu (misericordia). Milosrdný je ten, kto má „milé srdce“. Toto je však pojem veľmi široký, preto ho autori zúžili do tejto definície: „Milosrdenstvo je súcit s cudzou biedou, smútok nad ňou.“ SÚCIT S CHYBUJ...

Milosrdenstvo je slovo nielen zložené, ale tiež preložené; je to napodobenina latinského výrazu (misericordia). Milosrdný je ten, kto má „milé srdce“. Toto je však pojem veľmi široký, preto ho autori zúžili do tejto definície: „Milosrdenstvo je súcit s cudzou biedou, smútok nad ňou.“ SÚCIT S CHYBUJ...

Tehotenstvo Pauly Modersohnovej-Beckerovej - lekcia zabehaným (zlo)zvykom v medicíne

Paula Modersohnová-Beckerová, významná expresionistická maliarka začiatku 20.storočia, mala tridsaťjeden rokov, keď porodila svoje prvé dieťa. Po v tom čase zaužívanom, ale chybnom pravidle o ponechávaní rodičky v pokoji na lôžku dva až štyri týždne po pôrode, zomiera Paula na tzv. masívnu pľúcnu em...

Paula Modersohnová-Beckerová, významná expresionistická maliarka začiatku 20.storočia, mala tridsaťjeden rokov, keď porodila svoje prvé dieťa. Po v tom čase zaužívanom, ale chybnom pravidle o ponechávaní rodičky v pokoji na lôžku dva až štyri týždne po pôrode, zomiera Paula na tzv. masívnu pľúcnu em...

O priateľstve

Kto by netúžil mať skutočného priateľa? Takého človeka, ktorému by sa mohol so všetkým zdôveriť bez obáv, že to zneužije. Takého človeka, ktorý by ho prijal aj s jeho chybami. Človeka, ktorému by mohol povedať aj to, čo sa mu na ňom nepáči, bez toho že by sa preto na neho nahneval. Kto by netúžil ma...

Kto by netúžil mať skutočného priateľa? Takého človeka, ktorému by sa mohol so všetkým zdôveriť bez obáv, že to zneužije. Takého človeka, ktorý by ho prijal aj s jeho chybami. Človeka, ktorému by mohol povedať aj to, čo sa mu na ňom nepáči, bez toho že by sa preto na neho nahneval. Kto by netúžil ma...

Študenti objavujú nenápadných hrdinov - pozvánka na konferenciu

Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska a OZ Nenápadní hrdinovia Vás pozývajú na slávnostnú študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením III. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1989. pozvankaNH-title_0.jpg Študent...

Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska a OZ Nenápadní hrdinovia Vás pozývajú na slávnostnú študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením III. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1989. pozvankaNH-title_0.jpg Študent...